Hlavní obsah

Miroslav Sládek

Foto: Milan Malíček, Právo
Článek

Miroslav Sládek je český krajně pravicový politik, publicista, bývalý poslanec a současný kandidát v senátních volbách 2016 v obvodě č. 64 - Bruntál.

Narodil se 24. října roku 1950 v Hradci Králové. Vzdělání se mu dostalo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na níž vystudoval obor Vědecko-technické informace a knihovnictví. Po ukončení studií pracoval v Českém úřadu pro tisk a informace.

Politická kariéra

Po sametové revoluci se začal angažovat napřed v rámci Demokratické iniciativy, avšak již v prosinci roku 1989 kolem něj vznikla izolovaná pražská skupina nazvaná Republikánská strana. V téže době se na území Československa paralelně formovalo několik uskupení navazujících na meziválečný agrarismus a republikanismus. Ty se v následujících týdnech začaly integrovat, díky čemuž v lednu roku 1990 došlo na krátkou dobu ke spojení zmíněné Republikánské strany s Republikánskou unií.

V únoru roku 1990 se konal ustavující sjezd Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa (SPR-RSČ), na němž se strana definovala jako radikálně pravicové uskupení, které odmítá spolupráci s komunisty.

Ve volbách do Sněmovny lidu Federálního shromáždění v roce 1992 byl za SPR-RSČ zvolen poslancem za Středočeský kraj. O čtyři roky později byl za stejnou stranu zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, v jejímž rámci působil až do předčasných voleb v roce 1998.

Foto: Dorian Hanuš, Právo

Miroslav Sládek v Parlamentu

V průběhu devadesátých let se se profiloval jakožto stoupenec připojení Zakarpatské oblasti zpět k Československu. Za tímto účelem vztyčil československou vlajku na hradě v ukrajinském městě Mukačevo.

V téže době byl také hlavní postavou mnoha afér. V roce 1991 svolal demonstraci k sídlu České televize v Praze, na níž zazněly mimo jiné vulgární urážky tehdejšího prezidenta Václava Havla. Za svůj proslov, který se týkal Česko-německé deklarace, byl v roce 1997 zbaven poslanecké imunity a trestně stihán, ale soud jej nakonec obžaloby zprostil. Mezitím se však, coby vazebně stíhaný, nemohl jako zákonodárce zúčastnit volby prezidenta republiky v roce 1998, v níž sám kandidoval. SPR-RSČ následně tento fakt kritizovala a neúspěšně se obrátila i na Ústavní soud.

Publikační činnost
A tak to vidím já (1992)
Znamení doby (1994)
To, co mám na mysli, je svoboda (1995)
Právě Váš hlas rozhodne (1996)
Nikdy jsem Vám nelhal (1998)

V předčasných parlamentních volbách v roce 1998 SPR-RSČ ztratila více než polovinu voličů. Jediným krajem, v němž strana překročila 5% uzavírací klauzuli, byl kraj Severočeský, a to s 6,1 % hlasů. Po tomto neúspěchu ve volbách se ve straně vytvořila frakce s názvem Reformní klub, která kritizovala jeho styl vedení. Ačkoliv byla poměrně brzy eliminována, SPR-RSČ tehdy opustila celá řada významných členů, jakými byli například Josef Krejsa, Petr Vrzáň nebo Jan Vik.

Na počátku 21. století se strana dostala do finančních problémů, které v roce 2001 vyústily ve vyhlášení konkurzu, v důsledku čehož SPR-RSČ tehdy zanikla. V témže roce byla založena nová politická strany s názvem Republikáni Miroslava Sládka (RMS), která však ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2002 neuspěla.

V roce 2003 se stal starostou brněnské městské části Útěchov. V následujícím roce však tuto pozici neobhájil, přestože v komunálních volbách zvítězil. Jeho předsednictví v rámci RMS bylo ukončeno společně s definitivním právním ukončením strany v roce 2008. [celá zpráva]

V témže roce se stal předsedou obnovené SPR-RSČ, avšak v roce 2010 byl společně s Martinem Smetanou podmíněně odsouzen za předlužení strany. Pražský městský soud tehdy potvrdil dvouletý podmíněný trest s tříletou zkušební dobou, který mu byl předtím za předlužení strany vyměřen Obvodním soudem pro Prahu 9. Na rozdíl od původního verdiktu, ale byla odstraněna povinnost uhradit pokutu 300 000 korun a nebyl potvrzen tříletý zákaz působení ve statutárních orgánech právnických osob. [celá zpráva]

Foto: Milan Malíček, Právo

Miroslav Sládek na demonstraci proti válce na Václavském náměstí.

O tři roky později SPR-RSČ znovu oficiálně zanikla poté, co ji rozpustil Nejvyšší správní soud na návrh tehdejší vlády. Na počátku roku 2016 však Sládek založil novou politickou stranou s názvem Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa 2016 (SPR-RSČ 2016), která se následně přejmenovala na Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka (SPR-RSČ Miroslava Sládka),  a oznámil svou kandidaturu v nadcházejících senátních volbách v obvodu č. 64 - Bruntál. Do druhého kola však nepostoupil.

Články k tématu