Hlavní obsah

Jan Stráský

Foto: Petr Horník, Právo
Článek

Jan Stráský byl předsedou poslední vlády ČSFR a poté ministrem dopravy a zdravotnictví České republiky. Po dvě volební období zasedal za ODS v Poslanecké sněmovně. V únoru 2011 převzal místo ředitele NP Šumava, které po necelém roce a půl opustil.

Jan Stráský se narodil o Vánocích roku 1940 v Plzni. Po absolvování tamní obchodní akademie pracoval v pobočce Státní banky československé. Vzdělání si rozšířil na Filosofické fakultě UK, kde se věnoval oboru filosofie a politická ekonomie.

V letech 1964-1969 byl členem KSČ, z níž ho vyloučili. Jeho chvíle přišla po převratu. V roce 1991 byl občanskými demokraty delegován do funkce místopředsedy vlády. Odpovídal za hospodářskou reformu a byl vrchním koordinátorem koaličních jednání o vytvoření vlády České republiky. Následně se stal na půl roku předsedou federální vlády, která skončila svou činnost se zánikem Československa v prosinci 1992.

V novém státním zřízení působil až do roku 1995 na postu ministra dopravy. Další tři roky zastával post ministra zdravotnictví. V tomto resortu se však přílišné chvále netěšil. Podle některých za to mohl hendikep člověka, jenž nikdy neměl se zdravotnictvím nic společného. On sám to přisuzoval tempu reforem, které nastolil. Po roce a půl v resortu propadl v průzkumech veřejného mínění až na konec druhé desítky. Funkci nakonec složil až v důsledku demise vlády Václava Klause.

Až do roku 1997 zastával v ODS funkci místopředsedy. Po dvě volební období rovněž zasedal v Poslanecké sněmovně. Jeho poslanecký mandát vypršel v roce 1998 a téhož roku se stal členem Unie svobody.

Šéfem národního parku

Stráský měl vždy blízko k přírodě a turistice. Na sklonku tisíciletí se stal místopředsedou Klubu českých turistů, jehož se stal v roce 2006 předsedou. O rok později se stal předsedou Rady NP Šumava.

Roli šéfa šumavského národního parku převzal v únoru 2011. Jako člověk, který byl ze svých předchozích angažmá znám nekompromisními řešeními, dostal za úkol především boj s kůrovcovou kalamitou.

Kvůli postupům, kdy přikročil k rozsáhlému kácení v zasažených lokalitách, se dostal pod ostrou kritiku ze strany ekologických aktivistů. Opakovaně docházelo i ke střetům mezi lesními dělníky a aktivisty, které z lesů musela vyvádět policie.

V červnu 2012, po opětovném zahájení kácení v lokalitě Na Ztraceném, ministr životního prostředí Tomáš Chalupa Stráského z čela parku odvolal. Pomyslnou poslední kapkou mohl být podle mnohých dopis Evropské komise kritizující Stráského postup v boji s kůrovcem.