Hlavní obsah

Ilona Mauritzová

Foto: koláž Novinky s použitím www.psp.cz
Článek

Akademička, doktorka pedagogiky a bývalá rektorka Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) se už od studií věnuje vzdělávání. Založila první vysokou školu pro nelékařská zdravotnická povolání, kterou pak nechala začlenit do ZČU. Od podzimu 2017 je také poslankyní, jako nestraník byla zvolena za ODS.

Mauritzová se narodila 29. prosince 1959 v Chomutově, na Pedagogické fakultě v Plzni vystudovala pedagogiku se zaměřením na občanskou nauku a tělesnou výchovu. Později zde získala i doktorát v oblasti veřejného zdravotnictví.

Krátce po revoluci, v roce 1991, založila a vedla soukromou střední a později vyšší odbornou zdravotnickou školu. Tu v roce 2011 prodala lidem z ODS.

V roce 2002 také založila v České republice úplně první školu pro nelékařská zdravotnická povolání, která se o šest let později sloučila se ZČU jako Fakulta zdravotnických studií. Mauritzová zastávala pozici děkanky fakulty až do roku 2011, kdy se stala rektorkou celé univerzity.

Na pozici rektorky zůstala až do roku 2015.

Poprvé kandidovala do Poslanecké sněmovny v roce 2017. I když je nestranička, byla tváří volební kandidátky ODS v Plzeňském kraji a s 3 429 preferenčními hlasy získala poslanecký mandát. Ve Sněmovně je místopředsedkyní výboru pro životní prostředí a členkou zdravotnického výboru.

Od roku 2018 je také místopředsedkyní Podvýboru pro vědu a vysoké školy. V témže roce byla již jako členka ODS zvolena zastupitelkou města Plzně.

Mauritzová je vdaná a má syna.