Hlavní obsah

Brzdový asistent (BAS)

Foto: Profimedia.cz
Článek

Brzdový asistent je zařízení pomáhající řidiči při kritickém brzdění. Výrobci automobilů dnes nabízejí různé varianty brzdových asistentů pod různými označeními. Používané systémy se liší pouze ve způsobu snímání signálů potřebných pro vyhodnocení, v principu jsou si všechny podobné.

Brzdový asistent (BAS - Brake Assistant System) pomáhá řidiči v situacích, kdy při skutečně kritickém brzdění málo zkušený řidič nestlačí brzdový pedál dostatečně silně. Snímače brzdového asistenta jsou schopny tuto situaci rozpoznat a následně dát pokyn pro maximální zvýšení tlaku v hydraulickém systému brzd. Brzdový asistent také spolupracuje s posilovačem brzd a plně využívá možností ABS. Zkrácením doby dosažení maximálního brzdného účinku se zkracuje i brzdná dráha.

Princip

Pod brzdovým pedálem je umístěn snímač, který snímá rychlost a sílu stlačení pedálu. Impulzem pro aktivaci brzdového asistenta je mezní hodnota výkonu vyjádřená jako součin síly a rychlosti. Tato mezní hodnota je získána na základě zkušeností z provozu tak, aby nedocházelo k nežádoucím sepnutím např. během přibrzďování v koloně. Při překročení této mezní hodnoty dojde k aktivaci brzdového asistenta, který urychlí náběh brzd. Asistent udržuje maximální účinek i po dobu brzdění až do okamžiku uvolnění pedálu, pak se automaticky vypne.

Zkoušky systému BAS prokázaly zkrácení brzdné dráhy o 15 až 20%. I když účinek systému je velmi ovlivněn řidičovou zkušeností. V kritické situaci totiž méně zkušený řidič sešlápne brzdový pedál buď příliš pomalu a velkou silou, nebo rychle a malou silou. V obou případech tak v kritické situaci nevyužije naplno potenciál brzd. Naopak zkušený řidič sešlapuje brzdový pedál rychle a dostatečně velkou silou, čímž maximálně využívá možnosti brzdového systému vozidla v součinnosti s ABS.

U nově vyráběných automobilů bývá brzdový asistent součástí elektronického stabilizačního systému ESP.