Hlavní obsah

DOKUMENT: Přehled oceněných osobností

Seznam osobností vyznamenaných prezidentem Václavem Klausem při příležitosti státního svátku 28. října 2006:

DOKUMENT: Přehled oceněných osobností

 

Propůjčení Řádu bílého lva za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost

 

Generálmajor Antonín Špaček (23. května 1917)

Generál Antonín Špaček patří k hrdinům boje za svobodu za druhé světové války. Bojoval ve Francii a Velké Británii. V roce 1949 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k deseti letům těžkého žaláře a řadu let strávil v uranových dolech. Je držitelem nejvyšších českých i zahraničních vojenských vyznamenání. Od roku 2001 je předsedou Československé obce legionářské.

Plukovník Josef Bryks in memoriam (18. března 1916 - 11. srpna 1957)

Plukovník Josef Bryks patřil k velkým osobnostem českého odboje proti oběma totalitám. Za války bojoval ve Francii a ve Velké Británii, po sestřelení byl zajat Němci a odsouzen k smrti. Byl zachráněn spojeneckými vojsky a obdržel řadu českých i zahraničních nejvyšších vojenských vyznamenání. V roce 1948 byl nespravedlivě odsouzen a prošel řadou nejtěžších věznic. I tam však hrdinsky vytrval ve svém otevřeném odporu proti totalitě. V roce 1957 podlehl útrapám věznění.

 

Propůjčení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv

 

Brigádní generál Miroslav Štandera (5. října 1918)

Generál Miroslav Štandera se za druhé světové války účastnil jako stíhač bojů na západní frontě. Po únoru 1948 se mu před hrozbou zatčení podařilo uprchnout do Velké Británie, kde byl až do roku 1955 letcem RAF. Za své bojové hrdinství byl vyznamenán mnoha vysokými českými i zahraničními vojenskými vyznamenáními. Od roku 1994 opět žije v České republice a je činný ve Sdružení československých zahraničních letců.

Kapitán Václav Kojzar in memoriam (26. února 1916 - 21. ledna 2006)

Kapitán Václav Kojzar za druhé světové války prokázal hrdinství v bojích v severní Africe a na západní frontě. Po únoru 1948 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k doživotnímu vězení a strávil sedm a půl roku v uranových dolech. Po roce 1989 byl aktivním členem Československé obce legionářské. Byl nositelem řady vysokých vojenských vyznamenání. Zemřel letos 21. ledna ve věku nedožitých 90 let.

Hilda Čiháková-Hojerová (9. prosince 1909)

Paní Hilda Čiháková-Hojerová byla za nacistické okupace aktivní účastnicí odboje a za své hrdinství obdržela v roce 1947 vysoké vojenské vyznamenání. V roce 1948 byla komunistickým režimem odsouzena k 25 letům žaláře. Po osmi letech věznění byla propuštěna a později rehabilitována. Dlouhá léta je veřejně činná v organizacích příslušníků druhého a třetího odboje, a přestože letos oslaví 97 let, je stále příkladem mimořádné občanské aktivity a angažovanosti.

MUDr. Naděžda Kavalírová (13. listopadu 1923)

Naděžda Kavalírová je známá svým dlouholetým otevřeným odporem proti komunistickému režimu. Po maďarských událostech v roce 1956 byla ve vykonstruovaném procesu odsouzena za vlastizradu, řadu let vězněna a poté dlouhodobě perzekvována. Od roku 1990 se angažuje ve vedení Konfederace politických vězňů, nejprve jako místopředsedkyně, od roku 2003 je předsedkyní této organizace.

Mons. Michael Josef Pojezdný (17. července 1943)

Mons. Michael Josef Pojezdný vstoupil v roce 1970 tajně do premonstrátského řádu a v roce 1987 byl zvolen opatem strahovským. V období totality se podílel na aktivitách připravujících podmínky pro vítězství demokracie v zemi. Po roce 1989 se významně zasloužil o obnovení náležitého postavení církví v české společnosti. Má rovněž velké zásluhy o obnovu významných kulturních památek a jejich zpřístupnění veřejnosti.

Mons. ThDr. Karel Skalický (20. května 1934)

Mons. Karel Skalický je vynikající teolog, který se významně podílel na aktivitách českého exilu v boji proti totalitě. Po emigraci do Říma přednášel teologii na Lateránské univerzitě, od roku 1967 vydával významný exilový časopis Studie a jako kněz se věnoval českým exulantům. V roce 1994 se vrátil do vlasti a působí na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

Medaile Za zásluhy

 

Akademický malíř Jiří Anderle (14. září 1936)

Udělení medaile za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Jiří Anderle je významný český malíř a grafik, jehož rozsáhlé dílo si získalo věhlas a prestižní ocenění doma i v zahraničí. Jeho tvorba je zastoupena ve sbírkách nejpřednějších světových muzeí a galerií. Od roku 1964 buduje unikátní rozsáhlou sbírku primárního umění Afriky, kterou v letošním roce daroval veřejnosti.

Prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc. (6. února 1940)

Udělení medaile za zásluhy o stát v oblasti vědy

Profesor Petr Hájek je mezinárodně uznávaná vědecká osobnost v oboru matematické logiky. Působil v řadě prestižních zahraničních vědeckých institucích a jeho rozsáhlé vědecké dílo a přínos české vědě získaly nejvyšší ocenění Akademie věd ČR.

Milan Horvát (22. ledna 1953)

Udělení medaile za zásluhy o stát

Milan Horvát se ve svých občanských aktivitách dlouhodobě věnuje řešení pracovních a sociálních problémů romských spoluobčanů. V roce 1998 založil občanské sdružení, které organizuje kulturní a vzdělávací akce pro Romy, pečuje o osoby bez přístřeší a řeší sociální problémy rodin s dětmi. Jeho aktivity si získaly i významné mezinárodní ocenění.

Iva Janžurová (19. května 1941)

Udělení medaile za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Iva Janžurová je vynikající česká herečka, která za léta své bohaté umělecké dráhy vytvořila řadu nezapomenutelných divadelních, filmových, televizních i rozhlasových rolí. Svým všestranným herectvím patří od 60. let k nejvýraznějším a nejoblíbenějším osobnostem českého dramatického umění.

Jiřina Jirásková (17. února 1931)

Udělení medaile za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Jiřina Jirásková je od 50. let velkou osobností českého divadelního a filmového umění. Svou celoživotní divadelní uměleckou dráhu spojila s Divadlem na Vinohradech, jemuž v 90. letech stála v čele i jako ředitelka. Ztvárnila řadu nezapomenutelných rolí a trvale patří k nejoblíbenějším českým herečkám.

Jan Klusák (18. dubna 1934)

Udělení medaile za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Jan Klusák je významný český hudební skladatel, který vedle své tvorby koncertní dosáhl proslulosti jako autor scénické, filmové a televizní hudby. Jeho jméno je spojeno s mnoha zásadními díly českého filmového a divadelního umění druhé poloviny 20. století.

Josef Masopust (9. února 1931)

Udělení medaile za zásluhy o stát v oblasti sportu

Josef Masopust je legendární postavou české kopané. Byl vůdčí osobností národního mužstva, které v roce 1962 vybojovalo stříbrné medaile na mistrovství světa v Chile. V témže roce byl zvolen nejlepším fotbalistou Evropy a v roce 2001 prohlášen českým fotbalistou století. Po celou svou sportovní kariéru byl příkladem rytířského přístupu ke sportu.

Zdeněk Miler (21. února 1921)

Udělení medaile za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Zdeněk Miler je proslulý český režisér a výtvarník animovaných filmů pro děti. Je autorem více než 70 animovaných filmů a jeho tvorbě se dostalo mnoha prestižních domácích i zahraničních ocenění. Především jeho filmy s postavou krtečka si získaly srdce generací diváků na celém světě.

Kateřina Neumannová (15. února 1973)

Udělení medaile za zásluhy o stát v oblasti sportu

Kateřina Neumannová je vynikající česká reprezentantka v běhu na lyžích. Na letošních olympijských hrách v Turíně získala zlatou a stříbrnou medaili, je držitelkou několika medailí z dalších olympiád a vítězkou mnoha mezinárodních závodů. Patří k velkým osobnostem světového sportu současnosti.

Miroslav Ondříček (4. listopadu 1934)

Udělení medaile za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Miroslav Ondříček je velký český kameraman, který se podílel na vzniku mnoha zásadních děl české i zahraniční filmové tvorby. Proslavil se mimo jiné jako spolutvůrce nejvýznamnějších filmových děl Miloše Formana. Je držitelem mnoha prestižních mezinárodních ocenění ve svém oboru.

Boris Rösner in memoriam (25. ledna 1951 - 31. května 2006)

Udělení medaile za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Boris Rösner byl jednou z velmi výrazných postav současného českého herectví. Do povědomí veřejnosti se zapsal především svou tvorbou na scéně Národního divadla v Praze, kde ztvárnil více než osm desítek nezapomenutelných rolí. Stejně významná byla i jeho tvorba filmová a televizní. Byl držitelem mnoha uměleckých ocenění ve svém oboru. Zemřel letos 31. května ve věku 55 let.

Akademický malíř Vladimír Suchánek (12. února 1933)

Udělení medaile za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Vladimír Suchánek je významný český malíř a grafik, jehož rozsáhlá celoživotní grafická tvorba si získala uznání a ocenění doma i v zahraničí. Je znám jako umělec v oboru volné grafiky, ilustrátor i tvůrce poštovních známek. Od roku 1996 je předsedou Sdružení českých umělců grafiků Hollar.

Doc. Mgr. Jindřich Štreit (5. září 1946)

Udělení medaile za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Jindřich Štreit patří k vynikajícím osobnostem současné české fotografie, jehož rozsáhlé dílo si vydobylo mezinárodní uznání. Jeho tvorba je zastoupena ve sbírkách předních světových muzeí a galerií. Minulým režimem byl vězněn a perzekvován. Dnes působí mimo jiné jako pedagog na Slezské univerzitě v Opavě.

Ing. Vladimír Veselý, CSc. (22. února 1933)

Udělení medaile za zásluhy o stát v oblasti vědy

Vladimír Veselý je vynikajícím odborníkem v oblasti včelařství. Zastával 25 let funkci ředitele Výzkumného ústavu včelařského. Svým celoživotním dílem, které si získalo mezinárodní uznání, se zasloužil o rozvoj včelařství v České republice i ve světě.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků