Hlavní obsah

Národní divadlo hrozí stávkou

Situace v Národním divadle se opět vyhrotila. Herci vyhrožují stávkou, pokud ministr kultury Martin Štěpánek neodvolá ředitele divadla a nepřistoupí na další požadavky.

Národní divadlo hrozí stávkou

Podle dokumentu, který podepsala řada známých herců, jsou ministrovy zásahy do řízení divadla nekompetentní. Žádají odvolání ředitele Jana Mrzeny, zrušení konkurzu a vypsání nového výběrového řízení.

Pod textem jsou podepsaní Vlasta Chramostová, Ondřej Pavelka, David Prachař, Vladimír Javorský, Josef Vinklář, David Matásek, Jan Dolanský Michal Slaný, Petra Špalková, Miroslav Donutil, Ladislav Mrkvička a řada dalších.

Právo žádalo ministra Štěpánka o vyjádření, ale dostalo se mu v podvečer jen obecného "Stanoviska Ministerstva kultury ČR", které se navíc týká pouze administrativních záležitostí výběrového řízení, na požadavek odvolání Jana Mrzeny pak stanovisko vůbec nereaguje. Nepodepsaný text se pozastavuje nad tím, že "petice části činoherního souboru Národního divadla přichází v takto vyostřené podobě pouhé dva dny před uzávěrkou pro podání konkrétních nabídek uchazečů o funkci ředitele ND," stejně tak jako nad skutečností, že "k jejímu zveřejnění došlo mnohem dříve, než byl její text vůbec doručen MK ČR."

Podle zaslaného stanoviska ministerstvo trvá na uzávěrce konkurzu k 29. 12. s tím, že v prvním lednovém týdnu budou zveřejněna jména uchazečů, případně i jejich koncepce, pokud s tím uchazeči budou souhlasit. Již včera ale pod tlakem výzvy z ND zveřejnilo ministerstvo jména členů výběrové komise.

Jsou mezi nimi např. ředitel Pražského jara Roman Bělor, operní pěvkyně Gabriela Beňačková, ředitel Národního muzea Jan Lukeš, teatrolog Milan Lukeš, slovenský dramaturg a režisér Martin Porubjak, rektor AMU Ivo Mathé či herec činohry ND a prezident Herecké asociace Václav Postránecký. Předsedou výběrové komise je náměstek ministra Adolf Toman. První jednání výběrové komise proběhne 8. ledna, další pak 15. ledna. 

Text dopisu ministrovi:

Vánoční desatero pro ministra kultury

Události tohoto podzimu, které jste, pane ministře, vyvolal, a obavy o budoucnost Národního divadla nás vedou k tomuto otevřenému dopisu, jímž chceme oslovit nejen Vás, ale především naši diváckou obec a českou veřejnost.

1. Vyzýváme Vás, abyste přestal nekompetentně zasahovat do organismu Národního divadla. Máte bezesporu právo, dané Vaším úřadem, jmenovat a odvolávat ředitele ND. Nemáte ovšem právo činit tak bez rozmyslu a bez veřejného zdůvodnění. Své rozhodnutí jste nejprve opíral o blíže nezveřejněné závažné hospodářské delikty odvolaného ředitele, později jste tvrdil, že důvody zveřejnit nesmíte, a nakonec jste uvedl údajně špatné umělecké výsledky divadla. Jste ale veřejná osoba a spravujete veřejné peníze, proto Vaše rozhodování musí být také veřejné a průhledné. Když se halíte do tajemných náznaků a svá rozhodnutí nepodložíte fakty, nedivte se, že Vám nevěříme.

2. Vypsal jste výběrové řízení na nového ředitele ND v termínu, který ukazuje Vaši nekompetentnost. Uchazečům o místo ředitele jste dal na přípravu měsíc. Opravdu myslíte, že je možné se v tomto termínu seznámit důkladně se současným stavem divadla, připravit projekt, to jest příští umělecký program divadla i ekonomickou rozvahu, domluvit se s potenciálními uměleckými šéfy všech tří souborů, potažmo s jejich budoucími spolupracovníky, a v tomto krátkém čase jednoho měsíce opustit své dosavadní působiště a v neposlední řadě si opatřit lustrační osvědčení? Národní divadlo není ministerstvo kultury, které jste mohl obsadit z hodiny na hodinu, nýbrž složitý umělecký organismus. Jste herec, sám byste měl vědět, že divadlo se nemění ze dne na den. Konkurz, jak jste jej Vy připravil, nemá žádný smysl a přihlásí se do něj pouze osoba, usilující v první řadě o osobní kariéru. Seriózně uvažující osobnost se jej z výše zmíněných důvodů nejen účastnit nemůže, ale pravděpodobně ani nechce.

3. Dočasným řízením jste pověřil osobu, která se nemůže prokázat jediným odborným či uměleckým předpokladem k tomu, aby Národní divadlo řídila. Nenabídla také souboru ani veřejnosti žádnou koncepci či představu, jak a proč se takového úkolu zhostit. Tato osoba postupně zasahuje do uměleckého chodu divadla různými zákazy stejně jako nekompetentní normalizační úředníci začátkem sedmdesátých let. Zpočátku jste oba tvrdili, že dočasný ředitel má zabránit nedozírným škodám, které by vznikly, nebýt Vašeho náhlého rozhodnutí o odvolání regulérního ředitele. Dočasný ředitel neprovedl žádné takzvané záchranné zásahy, naopak se začal vměšovat do umělecké práce divadla a nyní už nepokrytě naznačuje, že on je tím příštím ředitelem Národního divadla. V debatě ovšem není schopen objasnit žádný svůj názor.

4. Toto vše ukazuje, že Vám nejde o umělecký program Národního divadla, nýbrž o nám blíže neznámé osobní zájmy a mocenské ambice.

Žádáme Vás proto, pane ministře, abyste:

5. Neprodleně odvolal dočasného ředitele ing. (Jana) Mrzenu a nahradil jej věrohodnou a kvalifikovanou osobností, která bude Národní divadlo řídit až do jmenování nového ředitele, aniž by se dopouštěla chaotických a nekompetentních zásahů do organismu divadla.

6. Zrušil Vámi vypsaný pseudokonkurz a vypsal skutečné výběrové řízení tak, aby se do něj mohli přihlásit řádně připravení uchazeči, aby jeho průběh byl kontrolovatelný veřejností, projekty uchazečů byly veřejnosti přístupné a aby byli známi členové komise a jejich argumenty, které je vedou k tomu, že doporučují toho či onoho kandidáta. Jako herec byste měl vědět, že poctivá příprava uměleckého i ekonomického programu řízení divadla si vyžaduje nejméně čtyř či pěti měsíců práce. Pokud chce někdo jen křeslo ředitele, může si tam samozřejmě sednout zítra.

7. Když to shrneme: žádáme, aby celé řízení změny vedení Národního divadla bylo průhledné a odehrálo se před zraky veřejnosti. Tajnosti, které doposud děláte Vy i Váš dočasný ředitel, v nás vzbuzují nejvyšší neklid.

8. Pokud tyto zcela samozřejmé požadavky neuvedete v život v nejbližší době, jsme připraveni v Národním divadle vyhlásit stávkovou pohotovost hereckého souboru, což si můžete správně vysvětlit jako nátlak. Žijeme ve svobodné zemi a za Vaše rozhodování o Národním divadle jsme odpovědni i my. Tento akt občanské neposlušnosti a z něj vyplývající další kroky budou trvat tak dlouho, dokud nás nepřesvědčíte, že Vaše záměry jsou tak seriózní, jak si Národní divadlo zaslouží.

9. Protože se většina z nás s Vámi už dlouho, jako s hercem, zná, věříme, že překousnete ostrý tón tohoto dopisu a uznáte naše návrhy za seriózní. Národní divadlo si zaslouží odpovědnější zacházení, než jakého se dopouštíte. Věříme, že Vy, stejně jako my, chcete najít do vedení Národního divadla osobnost, která má reputaci, umělecký program a důvěru.

10. Klademe si otázku, zda je osud Národního divadla jen v rukou náhodně ustanovených státních úředníků, či zda odpovědnost k němu není větší. Váš zastupující ředitel ing. Mrzena zrušil například chystaný projekt skladatele Kofroně Opera 1968. Jako by toto dějiny úředníků a umělců neznaly: Ať vážíme jak vážíme, dílo skladatele Kofroně a opera o roce 1968 má pro nás větší význam než sto státních úředníků. Jste umělec, pane ministře, věříme, že závažnost této poznámky dokážete ocenit.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků