Hlavní obsah
Ústavní soud Foto: Petr Kozelka, Právo

Senátoři neuspěli u Ústavního soudu, zákon o tržní síle dál platí

Plénum Ústavního soudu (ÚS) nevyhovělo návrhu dvou skupin senátorů na zrušení zákona o významné tržní síle. Norma novelizovaná v roce 2016 měla ochránit dodavatele před nekalými praktikami obchodních řetězců. Senátoři ji však označili za diskriminační, neplní podle nich svůj účel. Podle soudců je ale účel zákona legitimní, návrhu vyhověli pouze v jednom paragrafu týkajícím se výše finančního plnění dodavatele.

Ústavní soud Foto: Petr Kozelka, Právo
Senátoři neuspěli u Ústavního soudu, zákon o tržní síle dál platí

Podle dikce zákona je významná tržní síla takové postavení odběratele, v jehož důsledku si může vynutit bez spravedlivého důvodu výhodu vůči dodavatelům při nákupu potravin.

Problém se týká zejména některých praktik obchodních řetězců. Jako zneužití významné tržní síly zákon uvádí nevyvážené smlouvy, vyžadování plateb za přijetí potravin do prodeje nebo různé typy diskriminace dodavatelů. Dozor nad dodržováním zákona má Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Senátoři považovali zákon o významné tržní síle za velmi nekvalitní, neurčitý a diskriminační. Má prý minimální aplikační úspěšnost, povinnosti ukládá pouze odběratelům, tedy jedné straně dodavatelsko-odběratelských vztahů, aniž by řešil případnou dominanci na straně dodavatelů.

Plénum se soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským ale senátorským argumentům nepřisvědčilo, vyjma odstavce týkajícího se náležitosti smlouvy mezi odběratelem s významnou tržní silou a dodavatelem spočívající ve výši veškerých peněžních plnění dodavatele, jejichž celková suma nesmí překročit tři procenta z ročních tržeb. Podle soudců toto ustanovení odporovalo právu na podnikání.

Soudci měli naopak za to, že v zákoně použité kritérium obratu pěti miliard korun je v pořádku, neboť představuje jednoznačný a předvídatelný způsob odlišení mezi velkými a malými odběrateli, který umožňuje dotčeným odběratelům přizpůsobit se zákazu zneužití významné tržní síly.

„ÚS nepřisvědčil ani námitce nepřiměřené výše pokut za přestupky podle zákona o významné tržní síle. Jejich zákonná úprava totiž umožňuje zohlednit při rozhodování o výši sankce vedle závažnosti deliktu a okolností jeho spáchání i majetkové poměry odpovědného subjektu,“ konstatovali soudci s tím, že v pořádku je i oprávnění antimonopolního úřadu k prošetření možného porušení zákona.

První podnět k soudu podali senátoři v září 2016, žádným jiným návrhem na zrušení právního předpisu se soud momentálně nezabývá déle.

Další skupina senátorů následovala v roce 2017, soud obě řízení spojil. Každý návrh se týká znění zákona účinného v jiném časovém období.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků