Hlavní obsah
 

Rath po šesti hodinách řečnění prohlásil, že je unavený

Novinky.cz přinášejí on-line zpravodajství ze soudního stání s exhejtmanem Davidem Rathem, obžalovaným z přijímání úplatků. Na pořadu úterního jednání byla závěrečná řeč obžalovaného, se kterou začal už v pondělí odpoledne. Vysvětloval v ní zakázky na kraji a výpovědi dalších obžalovaných. Mluvil už dohromady asi sedm hodin.

 
Rath po šesti hodinách řečnění prohlásil, že je unavený

15:15 - Rath skončil řeč týkající se Buštěhradu. Soudce Pacovský odročil jednání na středu. Rath se nechal slyšet, že zítra by mohl svou řeč skončit.

15:07 - „Zde se odsuzují lidi, kteří by provedli záchranu kulturní památky za cenu rozpočtově přijatelnou (ukazuje fotku stavu zámku a pro porovnání vizualizaci rekonstrukce). Pokud by nedošlo k tomu zásahu, mohl zámek teď vypadat takto. Taková je bohužel realita.“

"Říkal jsem si, že kdyby nebrali úplatky, tak mohl ten zámek takhle vypadat," komentoval fotografie po skončení jednání žalobce Petr Jirát a dodal: "Rath si vybral důkazy, které svědčí v jeho prospěch. Ty, které svědčí proti němu, o těch pomlčel."

15:00 - Nyní se Rath vyjadřuje k samotné soutěži k rekonstrukci buštěhradského zámku. „Soud konstatoval, že došlo k dohodě mezi soutěžiteli, ovšem toto není opřeno o jediný důkaz,” sdělil.

14:50 - Rath o přestávce při soudním jednání ČTK řekl, že mu zbývá ještě několik hodin. Z toho vyplývá, že dnes zřejmě řeč nedokončí. Čistého času hovořil asi šest hodin.

14:37 - Vyhlášena krátká přestávka. Rath na chodbě přítomným novinářům řekl, že už toho má docela dost a je unavený.

14:35 - "Znalci si sami vytvořili výkaz výměr a nedokázali obhájit, proč ho vytvořili. Nejprve tvrdili, že ho neměnili. Teprve když tady byli konfrontováni, tak to přiznali," vylíčil obžalovaný a dodal: „Výsledek znalce ÚRS, o který se opírá obžaloba, je výsledek nesprávný.“

"Tím padá to konstatování, že rekonstrukci zámku Buštěhrad šlo pořídit o 13,5 miliónu (16 s DPH) levněji,“ vypočetl Rath.

14:33 - Rath: Cena obvyklá, pane předsedo, byla určena ÚRS na 182 miliónů korun. Teď máte jako obžaloba problém, protože Konstruktiva Branko to vysoutěžila levněji (178 miliónů). Nikdo ale neví, proč tam dávali levnější beton, nikdo neví, proč tam dávali levnější maltu. Znalci u soudu přiznali, že je to chyba. Znalci sami změnili položky ve výkazu výměr, které jsou ve smlouvě o dílo, a tady před soudem nedokázali vysvětlit, proč ty změny provedli.

14:23 - „Při svém zpracování se znalci dopustili chyb, tím pádem těmito chybami znevěrohodňují uvedenou částku, za kterou mohla být rekonstrukce zámku pořízena,“ shrnul Rath znalecký posudek ÚRS Praha.

14:10 - Rath neustále konfrontuje různé znalecké posudky s tvrzením obžaloby.

Předčítá rovněž výslechy znalců, kteří se vyjadřovali k rekonstrukci Buštěhradu. „Setkali jste se s tím, že u nerovného kamenného zdiva může byt omítka i deset centimetru? Může být, záleží, jak je to zdivo nerovné...,“ cituje znalce Rath.

13:58 - Rath se vyjadřuje ke znaleckému posudku, podle kterého šlo rekonstrukci buštěhradského zámku realizovat o 16 miliónů korun levněji.

13:33 - „Obžaloba nepředložila jediný důkaz toho, že bych věděl o schůzkách nad rozpočty, obsahu jednání nebo toho, že bych s obsahem souhlasil,“ pronesl Rath. Navíc je o obsahu nahrávek přesvědčen, že pokud schůzky probíhaly tak, jak je zachyceno, tak z nich nevyplývá, že by se projednávala nějaká ilegální činnost.

13:24 - Po obědě evidentně všichni nabrali síly a se zaujetím sledují řeč Davida Ratha.

13:23 - „Osmnáctého to mělo proběhnout, ale co mělo proběhnout? Já říkám, předání staveniště. Obžaloba tvrdí, že předání úplatku,“ konstatoval obžalovaný.

13:21 - Rath: Obžaloba tvrdí, že manželé Kottovi s mým vědomím opětovně navýšili rozpočet zakázky (na Buštěhradu), toto tvrzení opírá o výpověď ing. Salačové. Neexistuje jediný důkaz o tom, že by k tomu došlo.

Exhejman předčítá podrobné přepisy odposlechů rozhovorů a snaží se jimi vyvracet tvrzení obžaloby.

13:10 - Po přestávce Rath pokračuje v popisu zakázky na rekonstrukci buštěhradského zámku. „Obžaloba nehovoří pravdu a nepopisuje realisticky, tak jak to bylo,“ komentoval bývalý hejtman.

12:10 - Vyhlášena přestávka do 13:00.

11:57 - Rath cituje a komentuje výslech Vladislava Procházky, jednatele firmy Aria, která vypracovala původní, ještě nenavýšenou projektovou dokumentaci na rekonstrukci Buštěhradu.

U Krajského soudu v Praze pokračoval proces s exhejtmanem Davidem Rathem.

Foto: Petr Hloušek, Právo

11:40 - Rath: Není jediný důkaz o tom, že bych věděl o vybrané firmě Konstruktiva Branko nebo že bych věděl, že vyhraje. Obžaloba nepředložila důkaz o tom, že bych měl takovou informaci. Pokud mě, pane předsedo, odsoudíte, pak vás prosím, aby soud jasně konstatoval, kdy, kdo a jakou formou mě informoval o tom, že projektovou dokumentaci připravuje Konstruktiva, resp. ing. Drážďanský. 

11:27 - „Obžaloba buď citovala bez kontextu, vytrženými slovy, anebo interpretovala, co tam zaznělo. Já jsem provedl celou citaci s kontextem nebo jsem to doplnil nějakým vyjádřením. Pokud někoho chcete odsoudit, prosím, citujte to celé a v kontextu,“ uvedl Rath k výpovědi Salačové.

11:17 - Mezitím, co Rath stále mluví, státní zástupce Petr Jirát si rovná talár, soudce Pacovský má složené ruce před obličejem, přísedící kouká do počítače a spoluobžalovaná Novanská si hraje s telefonem.

11:14 - Rath cituje z protokolů o hlavním líčení, ve kterém vypovídala Salačová. Snaží se jím zpochybnit její výpověď, kterou obžaloba brala jako jeden ze zásadních důkazů. „Je to opět další důkaz toho, že ona přesně netušila, o čem se jednání vedou,“ prohlásil Rath.

Salačová prý netušila například rozdíl mezi podrobnou zadávací dokumentací a podkladů pro zadávací dokumentaci. „Zadávací dokumentaci ani neviděla. Tedy na základě nějakého jejího dojmu obžaloba říká, že se tak skutečně stalo,“ doplnil exhejtman.

David Rath s obhájkyní Marcelou Ondřejovou na chodbě soudu

Foto: Marek Bádal, Novinky

11:05 - David Rath postupně cituje různé útržky z protokolů, kde vypovídali ostatní obžalovaní v celé kauze. Citoval například výpověď Salačové, která hovořila o seznámení s dalšími lidmi.

Z téhož protokolu dále vybral tuto pasáž: „Dotaz: je vám známo, že by se do celého vámi popsaného průběhu výběrového řízení zapojoval nebo cokoli činil dr. Rath? A pokud ano, z jaké pozice, jaká byla jeho role? Odpověď: Já myslím, že vůbec, až v momentě, kdy měl být poklepán základní kámen, ing. Drážďanský řekl, že s tím bude problém, protože ještě nebylo předáno staveniště. Dr. Pancová řekla, že o tom bude informovat hejtmana.“

10:50 - Rathova obhájkyně žádá soud, aby se pan přísedící přestal věnovat své činnosti. Podle ní se věnuje počítači a z jeho zaujetí to prý vypadá, že se nevěnuje tomu, čemu by měl. Pacovský jí odvětil, že jí nepřísluší hodnotit, čemu se pan přísedící věnuje, ani neví, z čeho tak vyvozuje. Podle Pacovského má přísedící v počítači přípravu na jednání, stejně jako Pacovský. Soudce dal následně slovo opět Rathovi.

10:23 - Vyhlášena krátká přestávka.

10:12 - Obžalovaný předkládá fotku z návštěvy buštěhradského zámku ze 17. 6. 2010. Ukazuje na ní starostu i Salačovou, která uvedla, že ta návštěva musela být až na podzim, protože tam byla nová starostka Slámová. Ta tam sice byla, ale nebyla tehdy ještě starostkou. „To je na dokreslení toho, která paměť komu slouží lépe a která výpověď tady před soudem je přesnější. Ale to je jen marginálie,“ podotkl Rath.

10:05 - Rath upozorňuje předsedu senátu, že trestní řád zakazuje položit dvakrát tu samou otázku, a uvádí to na příkladu z protokolu o výpovědi Salačové. Působí to prý na něj jako: „Takhle to nechcem, my to chcem jinak, tuhle část budem ignorovat, když to řekla správně a srozumitelně, takže ji nemůžeme interpretovat jinak.“

Státní zástupce Petr Jirát

Foto: Petr Hloušek, Právo

9:53 - Obžaloba podle Ratha naprosto pomíjí klíčovou výpověď Salačové. „Otázka: Kdy byl ten okamžik, kdy jste se vy (Salačová) dozvěděla, že tou firmou má být Konstruktiva Branko a od koho? Odpověď: To bylo na těch jednáních, kterých jsem se zúčastnila já a inženýr Procházka, který tam vlastně doporučil Konstruktivu Branko. Dál na těch schůzkách byli dr. Kott, ing. Drážďanský a tak dále,“ přečetl Rath dřívější výpověď spolupracující obviněné Ivany Salačové.

„Uvádím to proto, že i v rozsudku je napsáno, že Konstruktivu Branko vybrali Kottovi s mým vědomím,“ doplnil bývalý poslanec.

9:42 - Cituje odposlech rozhovoru o buštěhradském zámku mezi Kateřinou Pancovou a Salačovou, ze kterého podle Ratha vyplývá, že je jasné, že peníze jdou na volby a Pancová je nechce pro nikoho jiného.

„Pokud jsem s Kottovými řešil cokoliv okolo peněz, pak s vědomím toho, že se jednalo o volby a sponzorskou činnost,“ řekl Rath. Obžaloba označila Kateřinu Pancovou, nyní Kottovou, a Petra Kotta za organizátory korupce.

9:35 - Obžalovaný rekapituluje zakázku na buštěhradský zámek. Klíčovou roli podle Ratha hráli inženýrka Salačová a inženýr Procházka.

9:33 - Rath: Pan žalobce zpočátku řízení tvrdil, že kontroly byly pouze formální záležitostí, že se zkontrolovalo razítko, poté, co zde vypovídali pracovníci Ropu, pan žalobce upravil svou otázku, zda pracovníci Ropu věděli o nějakých zákulisních dohadech. Obžaloba i soud ve svém nepravomocném rozsudku tvrdí něco o diskriminaci soutěžitelů, o čemž nepředložili jediný důkaz.

9:27 - Obžalovaný chce nyní popsat, jak probíhaly zakázky ve Středočeském kraji. „Proces veřejných zakázek na kraji byl podroben několikanásobné kontrole. Jak zde vypověděli svědci, například pracovníci z Ropu, šlo o proces standardní, nikdo do něj nezasahoval a kritéria pro výběr byla nediskriminační. Tento systém několikanásobných kontrol byl zaveden až za mého působení. V republice byl ojedinělý a podle ředitele Ropu ušetřil několik stovek miliónů, které mohly být použity na další projekty,” uvedl Rath.

9:22 - „Nebyl jsem ochoten ani jsem nic neučinil pro kohokoli, kdo by se ucházel o nějakou veřejnou zakázku na kraji,” poznamenal Rath.

9:15 - Rath: Pracovníci Konstruktivy Branko popřeli, že by mě znali a že by mi nabízeli úplatek. Další členové statutárních orgánů firem Puroklim nebo Hospimed popřeli, že by mi přímo nebo prostřednictvím nějakých osob slíbili nějaký úplatek. Nebo naopak – že bych po nich přímo nebo prostřednictvím nějaké osoby úplatek chtěl.

Spoluobžalovaná Lucia Novanská

Foto: Petr Hloušek, Právo

9:12 - „Později výpověď poupravila, že se domnívá… tuší. Teď trochu s nadsázkou – Mám pocit, že ji později tu výpověď nenaučili tak dokonale,“ vysvětlil Rath.

9:08 - Rath cituje výpověď spolupracující obviněné Ivany Salačové a vyjadřuje se k ní. „Jediná činnost, se kterou mě ing. Salačová spojuje, je předání staveniště. K této činnosti se hlásím. Tato činnost nesouvisela s výběrovým řízením na konkrétní zakázku. Z výpovědi Salačové vyplývá, že mi úplatek neslíbila, nedala a neví o tom, že by tak učinil někdo jiný,“ uvedl exhejtman.

8:58 - Rath rekapituluje pondělní část své závěrečné řeči.

8:54 - Soudce Robert Pacovský začal úterní jednání. David Rath se usadil na lavici obžalovaných a začíná číst závěrečnou řeč.

Pondělní soud provázely námitky Ratha a jeho obhájkyně o podjatosti soudu. Advokátka obžalovaného ve své závěrečné řeči navrhla zprostit Ratha obžaloby. Následně mluvily spoluobžalovaná Lucia Novanská a její právnička. [celá zpráva]

Vyjádření Davida Ratha a jeho advokátky Marcely Ondřejové

Video: Novinky

Ratha a jeho spoluobžalovanou, podnikatelku Luciu Novanskou, viní obžaloba z přijímání úplatků, respektive organizace manipulování s veřejnými zakázkami ve Středočeském kraji. Podle žalobce spočívala Rathova role v tom, že schvaloval, jaké materiály k veřejným zakázkám byly předkládány Radě Středočeského kraje. „Doktor Rath věděl o tom, jaké zakázky budou realizovány, a sám rozhodoval o tom, kdo kterou zakázku dostane, a za to bral úplatky,“ má jasno žalobce Petr Jirát.

Novanská pak měla organizovat manipulaci s jednotlivými tendry. „Role obžalované Novanské spočívala v tom, že umožnila soutěžiteli upravit si zadávací dokumentaci tak, aby vybranému soutěžiteli vyhovovala,“ řekl Jirát.

Soud s bývalým poslancem a hejtmanem Davidem Rathem

Video: Novinky

Jirát pro Ratha navrhl v polovině května trest devět až dvanáct let vězení a konfiskaci veškerého majetku. Novanskou by Jirát rád viděl pět nebo šest let ve vězení a nechal by ji zaplatit pokutu milión korun.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků