Hlavní obsah
 

Po dvouhodinové závěrečné řeči Rath oznámil, že je teprve ve třetině

Novinky.cz přinášejí on-line zpravodajství ze soudního stání s exhejtmanem Davidem Rathem, obžalovaným z přijímání úplatků. Soud v pondělí pokračoval čtením závěrečných řečí, které na začátku provázely námitky Ratha a jeho obhájkyně o podjatosti soudu. Advokátka obžalovaného na závěr navrhla zprostit Ratha obžaloby. Následně mluvily spoluobžalovaná Lucia Novanská a její právnička. Po obědě začal svou řeč bývalý hejtman, který bude pokračovat také v úterý.

 
Po dvouhodinové závěrečné řeči Rath oznámil, že je teprve ve třetině

15:00 - „Nikomu jsem nic nesliboval, pro nikoho jsem nic neudělal, s údajnými uplácejícími jsem se nikdy nesetkal, ale přesto jsem z toho viněn,“ zakončil pondělní jednání Rath a dále bude pokračovat v úterý ráno.  

Po skončení se přítomným novinářům svěřil, že jeho závěrečná řeč je teprve ve třetině.

14:48 - Bývalý hejtman se vyjádřil také k tomu, jak probíhalo hlasování. „Při jednání rady kraje mohl každý vyjádřit svůj názor a pak se o tom hlasovalo. Žádný nátlak z mé strany na ně (radní) vyvíjen nebyl. Bylo vyvráceno, že bych své pravomoci hejtmana vůči radě jakkoliv zneužil,“ sdělil soudu.

14:42 - Rath: Obžaloba nepředložila jediný důkaz, že bych vědomě přebíral finanční prostředky v souvislosti s nějakou veřejnou zakázkou. Jsou důkazy o tom, že jsem vědomě přebíral krabici s vínem, o které jsem byl přesvědčen, že obsahuje víno.

14:30 - „Znovu opakuju, že vylučuju, že bych v souvislosti s vybavením nemocnice v Mladé Boleslavi přijal jakýkoliv úplatek,” podotkl dále exhejtman.

U Krajského soudu v Praze pokračoval v pondělí 13. července 2015 proces s exhejtmanem Davidem Rathem.

Foto: Petr Hloušek, Právo

14:19 - Rath pokračuje ve zpochybňování odposlechů. „Obžaloba předkládá přepisy vytrhaných rozhovorů manželů Kottových, které mají být o mně. Baví se o ‚o něm‘ ‚pro něj‘. To mám asi být já ten ‚něj‘. Nikde ve srozumitelné části není, že jde o mě a předávání úplatků,“ stěžuje si obžalovaný.

13:59 - Krátká přestávka.

13:51 - Rath: Jak se dostaly peníze do krabice? Z odposlechů to patrné není. Není možné přerovnávat čtrnáct miliónů a nevydat u toho sebemenší zvuk. Obžaloba tento rozpor nijak nevysvětluje.

13:47 - Rath: Nikdy jsem ani před zdejším soudem, ani mediálně netvrdil, že vím nebo jsem viděl, že by krabici někdo odnášel nebo s ní manipuloval. Tvrdím, že nemohu potvrdit, že se tak nedělo v době, kdy probíhala moje osobní prohlídka. Z vlastní zkušenosti vím, že se tak děje, a zde k tomu byla příležitost.

13:45 - Obžalovaný zpochybňuje nahrávku policie předloženou jako důkaz, že s krabicí vína nikdo nemanipuloval. Podle Ratha není na nahrávce časomíra, a proto s ní mohl kdokoli manipulovat.

13:39 - Rath: Nyní se soustředím na to, co k předmětné krabici říká spolupracující obviněná ing. Salačová. Na otázku, pro koho byla provize 24 miliónů určena, odpovídá – měla být určena Pancové, nevěděla jsem, co je v krabici, ale věděla jsem, že je to krabice s vínem. Předmětnou krabici jsem pořádně ani neviděla, tudíž nevím, co v krabici bylo.

Salačová nevěděla, co je v krabici, u jejíhož předání sama byla. Já jsem to taky nevěděl. A jí věříte, a mně nevěříte? Neměl jsem důvod nevěřit při předání u Kottových, že v krabici není víno.

13:30 - „Předložené výňatky z odposlechu jsou tedy prokazatelně postiženy manipulací. Kde máme záruku, že takových zásahů v odposleších nebylo provedeno více? Není problém měnit posloupnost, co kdy kdo řekl. Dokonce není ani problém měnit posloupnost slov nebo vět,“ konstatoval Rath.

David Rath u pondělního soudu

Foto: Vít Šimánek, ČTK

13:19 - „Nyní bych se věnoval důkazní situaci okolo krabice s vínem – ta se stala symbolem případu, jediným hmatatelným důkazem, že k něčemu došlo,“ řekl Rath a začal citovat přepis odposlechů, kde se baví o víně. Ty prý někdo vystříhal a do spisu se dostaly až po půlročním naléhání obhajoby.

13:17 - Na důkaz svých slov čte citaci z 20. 5. 2012 Lenky Bradáčové: Všechny informace, které má veřejnost k dispozici přes sdělovací prostředky, byly poskytnuty mnou nebo policií.

13:12 - Rath: Složky nové justice si vyberou a vytvoří případ. Vybrané pasáže třeba z odposlechu pouští do médií, až vytvoří celospolečenskou hysterii, poptávku. Tuto poptávku, kterou vytvořili, se snaží uspokojovat dalšími kousky třeba z odposlechů. Tak se vytvoří společenská poptávka po exemplárním případu.

13:07 - Zavřít a už nepustit až do rozsudku, popsal Rath údajný plán „architektů“. „Plán byl takový, že jsem měl být odsouzen už na podzim 2012 za přijetí úplatku za buštěhradský zámek. Držet mě ve vazbě mělo logický cíl umlčet mě a zkomplikovat obhajobu. Na začátku byl vytvořen obraz trestného činu a do této formy byly uzpůsobovány důkazy,“ vysvětlil bývalý poslanec.  

13:08 - Rath: Jednání u soudu připomíná v menším měřítku jednání parlamentu – i zde se výsledek jednání určí hlasováním. Tento proces je zvláštní i tím, že není od počátku dokazována vina na konkrétních důkazech.

Obhajoba musí obtížně hledat důkazy, jak vyvracet obžalobu. Snažení obhajoby se od počátku zdá marné. Nyní se zdá, že marná je i tahle má závěrečná řeč, kdy budu předkládat hodnocení argumentů.

Vyjádření Davida Ratha a jeho advokátky Marcely Ondřejové

Video: Novinky

13:05 - Podle Ratha pokud by nějaký soud našel odvahu a uznal důvody, proč nemá být odsouzen, zpochybnil by rozhodnutí vlády za tu dobu, co byl ve vazbě.

„Vyjmenoval jsem důvody, pro které bych měl být odsouzen, a beru to jako fakt. Tento senát a soud je již rozhodnut – jsme v ČR, tady se leccos rozkecá. Když to nebude přímo od předsedy senátu, tak i ostatní členové senátu mají různé sousedy a podobně. A ke mně se to donese. Můžu zde ukázat na člověka, který už někde hovořil o tom, jak se senát radil,“ upozornil obžalovaný.  

13:00 - Rath: To jsou důvody, proč bych neměl být odsouzen, chápu ale i důvody, proč bych měl být odsouzen. Je zde vytvořena poptávka po exemplárním případu, kterou vytvořili někteří politici, policisté a některá média. Pokud bych nebyl odsouzen, vznikly by problémy a škody spojené s tím, že vazebním rozhodnutím mi byl zastaven mandát poslance. Za tu dobu byla přijata řada významných zákonů, a některé byly přijaty velice těsně.

12:53 - Rath: Bylo mnoha důkazy, svědky prokázáno, že jsem své pozice hejtmana nezneužil ve prospěch soutěžitelů zakázky. Byly zadávány za ceny, které jsou obvyklé. Kritéria splňovala desítky, v rámci evropského prostoru i stovky společností. Hodnoticím kritériem byla cena.

Bylo prokázáno, že systém kontroly veřejných zakázek byl zaveden za mé podpory. Bylo prokázáno, že ty zakázky, co byly realizovány, skončily předáním předmětu v dobré kvalitě a ke spokojenosti objednatele. Dále bylo prokázáno, že pokud by vítězové soutěže skutečně zaplatili úplatky, jak tvrdí obžaloba, skončily by zakázky s mnohamiliónovou ztrátou.

12:53 - „Pane předsedo, vážení členové senátu. Po roce a půl dokazování jsme ve finále tohoto soudu s tím, že dokazování, které probíhalo, přineslo několik nezvratných důkazů, které odůvodňují, proč bych neměl být odsouzen,“ začal svou závěrečnou řeč Rath.

11:44 - Soudce vyhlásil hodinovou přestávku, po které se slova ujme David Rath.

11:42 - Následuje závěrečná řeč Lucie Novanské. „Odkázala bych na to, co říkala moje advokátka. Jsem stoprocentně nevinná a žádám o zproštění obžaloby,“ konstatovala Novanská.

Na snímku vlevo spoluobviněná Lucie Novanská

Foto: Petr Hloušek, Právo

11:40 - „Jestli se spolupracující obžalovaná Salačová svou křivou výpovědí snažila zakrýt svou trestnou činnost, má klientka neví,“ prohlásila Barcalová.

Obhájkyně má důvodnou pochybnost, že soud není schopen nezávisle rozhodnout. Existuje podle ní riziko, že podlehl zejména mediálnímu tlaku. „Nevěřím tomu, že odsoudíte nevinného člověka a uložíte mu takový trest, který navrhuje obžaloba,“ zakončila svou řeč Barcalová.

11:22 - „Je jednoduché vzít část skutečnosti a obrátit ji proti protistraně,“ řekla Barcalová a připomněla žalobci Petru Jirátovi, jaká je úloha veřejného žalobce – že má pořizovat důkazy proti obžalovanému, ale i v jeho prospěch.

„Pane státní zástupce, já se vás ptám, jaký důkaz jste opatřil ve prospěch Lucie Novanské, a odpovídám, že žádný,“ uvedla Barcalová a podotkla, že orgány činné v trestním řízení jsou povinny uvádět pravdu a fakta.

11:14 - „Obžaloba vinu obžalované prokazuje schůzkami s manželi Kottovými. Ona se s nimi skutečně scházela. Tyto schůzky ovšem nic neprokazují – zejména vinu obžalované,“ uvedla Barcalová.

11:07 - „Obžalovaná jako administrátorka veřejných zakázek šila zakázky na míru. Toto tvrzení jste, pane státní zástupce, ovšem nijak neprokázal,“ prohlásila Barcalová a obžalobu Novanské označila za vykonstruovanou.

11:03 - Advokátka Lucie Novanské Barbora Barcalová přednáší závěrečnou řeč.

„Vina obžalované Novanské nebyla prokázána. Nebylo prokázáno, že se staly skutky, za které je obžalována, a pokud se staly, pak je nespáchala obžalovaná.“ 

10:40 - „Nebylo prokázáno, že by se staly skutky kladené obžalovanému za vinu a že by je spáchal obžalovaný. Neexistuje jediný přímý důkaz ani sled nepřímých důkazů, že by se žalovaného jednání měl dopustit, že by měl úplatek požadovat a že by mu byl úplatek poskytnut. Závěrem navrhuji zprostit obžaloby,“ zakončila svou řeč Ondřejová.

Vyhlášena krátká přestávka.

10:25 - Obhájkyně namítá nezákonnost, nesrozumitelnost a nesprávnost přepisu odposlechů. Soud by z nich při konečném rozhodování neměl vycházet, myslí si Ondřejová. „Podle znalce není možno ze žádného záznamu určit, kdy byl pořízen. Nelze určit, jaká nahrávka předcházela které, a v přepisech lze najít nepřesnosti,” uvedla.

Námitky obhajoby proti odposlechům byly vždy soudem zamítnuty.

10:18 - Ondřejová se věnuje místní příslušnosti soudu, protože celou kauzu původně řešil Okresní soud v Ústí nad Labem, i když k údajné trestné činnosti docházelo ve Středočeském kraji. Příkaz k domovní prohlídce vydaný ústeckým soudem tak prý nemohl být platný.

10:05 - Ondřejová: Obžalovaný od počátku odmítá, že by v souvislosti s výběrovým řízením požadoval jakékoli prostředky. Kdyby se dopustil jednání kladeného mu za vinu, rozhodně by aktivně neprosazoval zadávání kontrol, které byly přínosem a kterými kraj ušetřil stovky miliónů. Doktor Rath zavedl systém kontrol, aby zakázky nebyly předražené. Hovořilo se o úspoře půl miliardy korun.

10:00 - Podle Ondřejové obhajobu obž. podporuje i výpověď spoluobžalované Ivany Salačové, kdy uvádí, že se s obžalovaným viděla asi třikrát a žádné setkání nebylo iniciováno ani jedním z nich. „Z výpovědi této obžalované nelze dovodit jakékoli jednání, které je obžalovanému kladeno za vinu,“ prohlásila Ondřejová.

Exhejtmanem David Rath s advokátkou Marcelou Ondřejovou

Foto: Petr Hloušek, Právo

„Obžalovaný nemohl z titulu své funkce o ničem rozhodnout sám. Obžalovaný od počátku odmítá, že by v souvislosti s výběrovým řízením požadoval jakékoli prostředky. Nikdy s Pancovou ani Petrem Kottem neprobíral, jak by výběrová řízení měla vypadat,“ pokračovala Ondřejová.

9:52 - „Rozhodně nebyl osobou, která za zadavatele jednala, každé výběrové řízení a jeho zadávací dokumentace musely být předem zkontrolovány a schváleny ROP,“ uvedla advokátka a citovala Ratha: „Dávat mi nějaký úplatek nemělo smysl, neboť jsem nemohl ovlivnit zadání zakázky ani výsledek výběrového řízení.“

9:47 - „Obžalovaný uvedl, že prospěch či úplatek od nikoho nikdy nežádal. Obžalobě se nepodařilo prokázat, že by se obžalovaný dopustil jednání kladeného za vinu. Řádně se staral o svůj kraj a aktivně se zapojoval do jednání kraje, které mu z titulu funkce náleželo,“ prohlásila Ondřejová.

9:40 - Ondřejová: Účastníci hovoří náznakově, zkratkovitě. Obžaloba na základě těchto odposlechů přisuzuje roli, kterou ve skutečnosti nikdy neměl ani nemohl mít ve funkci hejtmana kraje.

Exhejtmanem David Rath s advokátkou Marcelou Ondřejovou

Foto: Petr Hloušek, Právo

9:36 - „Na záznamu je vidět, že obžalovaný celých devět minut neví, kde krabice je a co se s ní děje. Obsah krabice nezkoumal, nepřesvědčoval se před odchodem z domu, co si odnáší,“ prohlásila advokátka.

Podle Ondřejové jsou pořízené odposlechy nekvalitní, nesrozumitelné, a pokud jsou porovnávány s písemnými přepisy, jsou v nich rozpory. „Protokolující osoba spíš slyší, co chce, než slyší, co může,“ řekla Ondřejová.

9:30 - Závěrečné řeči pokračují. Obžalovaný považuje jednání kladené mu za vinu  za nedůvodné a vykonstruované.

„Nejsem si vědom toho, že bych převzal úplatek, nejsem si ani vědom, za jakou činnost bych jej měl převzít. Obžalovaný odcházel s vědomím, že odcházel s krabicí s vínem. To je dokázáno odposlechem, kdy obžalovaný říká: nesmím ho vypít celé najednou. Pokud by krabici otevřel a viděl tam peníze, vrátil by je Kateřině Pancové, protože by to považoval za žert. Vysvětlení existence peněz v krabici nemá, šokovalo ho to,“ citovala Ondřejová ze závěrečné řeči.

9:23 - O námitce podjatosti rozhodne soud tento týden po poradě senátu, nicméně to nebrání v tom, aby soud pokračoval.

„Nemáme za to, že by bylo na místě prodlužovat lhůtu. Nemáme za to, že by byly důvody ke zproštění obhajoby doktorky Ondřejové,“ konstatoval soudce.

Nedostatek času je podle Ondřejové zásadním zásahem do práv obhajoby a porušením práv obžalovaného na spravedlivý proces.

9:21 - Pokud soud žádosti o víc času nevyhoví, pak chce zprostit obhajoby a nechat si určit ex offo některého z jeho minulých advokátů.

Soudce Robert Pacovský: Soud má za to, že lhůta v délce osmi týdnů je dostatečná.

9:19 - „Současně bych chtěl podpořit žádost paní doktorky o více času. Paní doktorka se snažila odvést maximum. Pokud vím, tak sem chodila každý den. Jsem odkázán na služby advokáta ex offo a ve chvíli, kdy paní advokátka nedostala dost času, nemůžu mít důvěru, že zde přednese účinnou obhajobu,“ pokračoval Rath.

9:16 - Rath podal námitku podjatosti kvůli vztahu soudce k jednomu z účastníků řízení. Jde tam o vztah jeho strýce, kterého chtěl Rath jako advokáta. „Námitku bych nevznášel v případě, kdyby pan Pacovský nezměnil názor,“ uvedl exhejtman.

9:10 - Rathova obhájkyně Marcela Ondřejová požádala na začátku jednání o více času na prostudováni spisu.

Ratha a jeho spoluobžalovanou, podnikatelku Luciu Novanskou, viní obžaloba z přijímání úplatků, respektive organizace manipulování s veřejnými zakázkami ve Středočeském kraji. Podle žalobce spočívala Rathova role v tom, že schvaloval, jaké materiály k veřejným zakázkám byly předkládány Radě Středočeského kraje. „Doktor Rath věděl o tom, jaké zakázky budou realizovány, a sám rozhodoval o tom, kdo kterou zakázku dostane, a za to bral úplatky,“ má jasno žalobce Petr Jirát.

Novanská pak měla organizovat manipulaci s jednotlivými tendry. „Role obžalované Novanské spočívala v tom, že umožnila soutěžiteli upravit si zadávací dokumentaci tak, aby vybranému soutěžiteli vyhovovala,“ řekl Jirát.

Žalobce chce až 12 let

Jirát navrhl pro Ratha v polovině května trest devět až dvanáct let vězení a konfiskaci veškerého majetku. Novanskou by Jirát rád viděl pět nebo šest let ve vězení a nechal by ji zaplatit pokutu milión korun.

David Rath o svém zranění a průběhu soudního líčení

Video: Novinky

Ostatních devět obžalovaných už Krajský soud v Praze odsoudil počátkem dubna. Soudce Pacovský letos v lednu rozdělil dva roky táhnoucí se proces na dvě větve, aby jej urychlil. Rath se totiž snaží případ zdržovat různými metodami, jako je soustavné obviňování Pacovského z podjatosti, pokus o angažování jeho strýce coby svého advokáta nebo vypovězení plné moci svým advokátům.

Posledním kouskem z 18. května přinutil soud, který je těsně před koncem, opět jednání odročit a přidělit mu advokátku ex-offo Marcelu Ondřejovou. Ondřejová ale musela dostat čas na prostudování spisu. Ondřejová žádala dvakrát soud o více času na prostudování, ten však její žádosti zamítl.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků