Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Výpovědní doba a možnost změny její délky

Účelem výpovědní doby je dát zaměstnavateli možnost si na danou pozici najít nového zaměstnance a pro zaměstnance být po určitou dobu finančně zajištěn při hledání nové práce. Co však dělat, když máte nové místo, ale zaměstnavatel vás nechce pustit a trvá na uplynutí výpovědní doby?

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Výpovědní doba a možnost změny její délky
Dobrý den, jsem zaměstnaná, ale dostala jsem lepší nabídku práce, do které mám možnost nastoupit od příštího měsíce. Současný zaměstnavatel však odmítá přistoupit na dohodu a trvá na dvouměsíční výpovědní době. Chtěla bych se tedy zeptat, jaké jsou v této situaci mé možnosti.

Ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance

Pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na skončení pracovního poměru, zákoník práce umožňuje zaměstnanci pracovní poměr rozvázat jednostrannou výpovědí, případně ve specifických případech okamžitým zrušením pracovního poměru.

Pokud by byl zaměstnanec ještě ve zkušební době, nabízí se i možnost zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

Výpověď a výpovědní doba

Zaměstnanec není nijak limitován, co se týče důvodu pro dání výpovědi, a ani nemusí tento důvod uvádět. Po podání výpovědi, která musí být dána písemně, končí pracovní poměr až po uplynutí výpovědní doby, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího a trvá typicky dva měsíce.

Možnost okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance je povolena pouze ve výjimečných případech.

Výpovědní doba může být prodloužena jen dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zkrácena však může být pouze v omezeném okruhu případů (při přechodu zaměstnance na nového zaměstnavatele).

Okamžité zrušení pracovního poměru

Možnost okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance je povolena pouze ve výjimečných případech, kdy jsou naplněny specifické důvody dle zákoníku práce. V obou případech pak pracovní poměr končí okamžitě ke dni doručení daného okamžitého zrušení zaměstnavateli.

První možnost, kdy může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr, je v případě, že dle lékařského posudku nemůže vykonávat dosavadní práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu během 15 dní od předložení posudku neumožnil vykonávat jinou, pro něj vhodnou práci.

Druhou možností, kdy může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr, je případ, kdy zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu nebo její náhradu do 15 dnů po uplynutí její splatnosti.

Nedodržení výpovědní doby

V případě, že by zaměstnanec okamžitě zrušil pracovní poměr z jiného než výše uvedeného důvodu, bylo by takové okamžité zrušení neplatné a zaměstnavatel by se mohl této neplatnosti dovolat u soudu.

Kromě samotných soudních výloh by pak zaměstnanec měl povinnost zaměstnavateli nahradit případnou škodu, kterou by tímto postupem mohl zaměstnavateli způsobit (například v důsledku řádně nedokončené práce, kterou měl zaměstnanec rozpracovanou).

Tato povinnost k náhradě škody by vznikla i v případě, že by dal zaměstnanec výpověď a prostě by se rozhodl nerespektovat výpovědní dobu.

Shrnutí vašeho případu

Pokud s vámi zaměstnavatel odmítá uzavřít dohodu o skončení pracovního poměru a nemáte ani důvod váš pracovní poměr zrušit okamžitě, nezbývá vám nic jiného než setrvat ve vašem současném zaměstnání po celou délku výpovědní doby, nechcete-li riskovat, že budete muset zaměstnavateli nahradit případnou způsobenou škodu.

Odpovídali Ondřej Chlada a Michal Sahula z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků