Hlavní obsah

Poradna: Volba dopravního prostředku na pracovní cesty

24. 10. 2017, 7:52

Mnozí zaměstnanci jsou běžně vysíláni na pracovní cesty a tráví cestováním mnoho času. Zaměstnavatel je oprávněn určit zaměstnanci nejen místo určení jeho pracovní cesty, ale i způsob dopravy. Ne vždy ale zaměstnanci daný typ přepravy vyhovuje. Smí v takovém případě po zaměstnavateli požadovat povolení jiného dopravního prostředku?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Dobrý den, nemůžeme se shodnout s mým zaměstnavatelem. Často mě vysílá na služební cesty vlakem. Já bych ale mnohem raději cestoval vlastním autem, protože vlakem nerad jezdím a autem je to pro mě pohodlnější. Je to možné? A mám nárok na proplacení výdajů na auto?

Určení cesty

Každý zaměstnavatel může po vzájemné dohodě vyslat svého zaměstnance na pracovní cestu. V rámci cestovního příkazu pak zaměstnavatel zaměstnanci předem písemně určí:

  • dobu a místo nástupu a ukončení cesty
  • místo, kde bude zaměstnanec plnit pracovní úkoly
  • způsob dopravy
  • případně také ubytování zaměstnance během pracovní cesty

Způsob dopravy a náhrada cestovních výdajů

Zaměstnavatel může zaměstnanci určit i dopravní prostředek, kterým na pracovní cestu pojede, tedy zda pojede služebním automobilem, nebo vlakem či autobusem – zaměstnanec je povinen se tímto pokynem zaměstnavatele řídit.

Pokud zaměstnanci určený dopravní prostředek nevyhovuje a zaměstnavatel mu dovolí použít jiný typ prostředku, než který mu určil, náleží zaměstnanci náhrada cestovních výdajů jen do výše, jaká by mu připadla za jízdu dopravním prostředkem určeným zaměstnavatelem.

Pokud tedy zaměstnavatel například zaměstnanci určil, že pojede vlakem, a pak mu umožnil použít vlastní automobil, bude mít zaměstnanec nárok jen na náhradu ve výši odpovídající vlakové jízdence.

Odlišně by se však posuzoval případ, kdy by to byl zaměstnavatel, kdo požádá zaměstnance, aby na pracovní cestu použil vlastní automobil. V takovém případě by zaměstnanci náležely cestovní náhrady za použití vlastního automobilu – základní náhrada ve výši 3,90 Kč za 1 km jízdy, dále náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu.

Shrnutí vašeho případu

Pokud vám zaměstnavatel jako dopravní prostředek na pracovní cesty určuje vlak, pak jste povinen se tímto pokynem řídit, třebaže jinak preferujete k takovýmto cestám použít automobil.

Kdybyste chtěl jet vlastním automobilem, můžete zaměstnavatele požádat o souhlas s jeho použitím. Pokud to odsouhlasí, bude vám však náležet pouze náhrada ve výši vlakové jízdenky. Pokud to zaměstnavatel neodsouhlasí, nezbyde vám nic jiného než cestovat vlakem.

Odpovídaly Nataša Randlová a Monika Losková z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související články

Poradna: Doplatek do výše minimální mzdy

26. 9. 2017, 12:42

Spodní hranice odměny za práci je stanovena minimální mzdou, na kterou má právo každý zaměstnanec. Základní sazba minimální mzdy v posledních letech roste, ne...

Výběr článků