Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Smí mi zaměstnavatel určovat dovolenou, jak se mu zlíbí?

Na dovolenou se těší snad každý z nás a je pro nás proto důležité, kdy ji čerpáme. Většinou ji totiž chceme čerpat tak, abychom ji mohli trávit se svojí rodinou, příbuznými a přáteli, nebo abychom ji mohli čerpat v té části roku, kdy nám to nejvíce vyhovuje. Kdo tedy má právo určit čerpání dovolené? Musí zaměstnavatel vyhovět mým požadavkům, anebo mi může určit dovolenou tak, jak se mu zlíbí?

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Smí mi zaměstnavatel určovat dovolenou, jak se mu zlíbí?
Chtěla jsem se zeptat, jak je to s čerpáním dovolené. Pokaždé, když můj šéf někam odjíždí na pracovní cestu, tak mi nařizuje, abych si vzala dovolenou, a to většinou po jednotlivých dnech. Stane se, že třeba v září už mám vyčerpanou celou svoji dovolenou, aniž bych si vybrala aspoň týden podle toho, jak bych chtěla já.

Pravidla čerpání dovolené

Právo určit čerpání dovolené má podle zákoníku práce zaměstnavatel (až na výjimky, kdy toto právo náleží zaměstnanci). Dovolenou však nemůže určovat zcela svévolně. Zaměstnavatel je povinen určit termín dovolené v tom kalendářním roce, ve kterém na ni vznikl nárok (například dovolenou za rok 2014 by měl zaměstnanec vyčerpat právě v tomto roce).

Určování dovolené má probíhat podle písemného rozvrhu, který je zaměstnavatel povinen předem připravit. Při přípravě tohoto rozvrhu by měl zaměstnavatel přihlédnout jak ke svým provozním důvodům, tak i k oprávněným zájmům zaměstnance, tedy k tomu, jak by sám zaměstnanec rád čerpal svoji dovolenou.

Konkrétní termín dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci písemně alespoň 14 dní předem (pokud se nedohodl se zaměstnancem na jiné době). Pokud by mu chtěl nařídit dovolenou v kratším čase, musel by se s ním na tom domluvit – byl by zde nutný souhlas zaměstnance.

Pokud zaměstnavatel dovolenou rozdělí na více částí, měla by alespoň jedna z nich trvat nejméně 2 týdny. Pokud by s tím však zaměstnanec souhlasil (nebo by si to dokonce sám přál), pak mu může zaměstnavatel určovat dovolenou i po kratších částech.

Určení čerpání dovolené zaměstnancem

Existují dvě výjimky, kdy si zaměstnanec může sám určit čerpání dovolené. Jedná se zejména o situaci, kdy má zaměstnanec nevyčerpanou dovolenou z předchozího kalendářního roku. Pokud mu zaměstnavatel neurčí termín nástupu na tuto dovolenou do 30. června následujícího roku, může si zaměstnanec sám určit čerpání této tzv. „staré“ dovolené. Stejně jako zaměstnavatel musí nahlásit termín čerpání takovéto dovolené písemně alespoň 14 dní předem (pokud se nedohodl se zaměstnavatelem jinak).

Druhou výjimkou je čerpání dovolené bezprostředně po skončení mateřské dovolené a před nástupem na rodičovskou dovolenou – pokud zaměstnanec na toto období požádá zaměstnavatele o čerpání dovolené, je zaměstnavatel povinen této žádosti zaměstnance vyhovět.

Shrnutí

Zaměstnavatel je oprávněn určovat zaměstnancům dovolenou – je tedy na jeho rozhodnutí, kdy vám určí termín dovolené. Přitom by však měl přihlédnout alespoň k vašim požadavkům a přáním, v jakém období byste dovolenou ráda čerpala (pozor: těmto přáním však nemá povinnost vyhovět).

Zároveň je zaměstnavatel při určení dovolené povinen dodržovat určitá pravidla, například že alespoň jedna část dovolené by měla činit2 týdny v celku. Pokud vám zaměstnavatel dovolenou „kouskuje“ po dnech a vy s tím nesouhlasíte, vyzvěte ho, aby tato zákonná pravidla dodržoval. Pokud tak neučiní, budete muset situaci řešit přes inspektorát práce, popřípadě soudně.

Odpovídal Michal Peškar z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků