Hlavní obsah

Poradna: Firma mění majitele a zaměstnavatel se mnou končí pracovní poměr. Mám nárok na odstupné?

5. 8. 2014, 7:00

Často se stává, že zaměstnavatel přestává vykonávat některé své činnosti a převede je na jinou osobu. Zaměstnancům pak zaměstnavatel vysvětlí, že již pro ně nemá práci a nabízí jim dohodu o skončení pracovního poměru. Jak se mají v takové situaci zaměstnanci zachovat? Mohou po zaměstnavateli požadovat odstupné?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Zaměstnavatel mě informoval, že firma mění majitele, a proto mi nabízí skončení pracovního poměru dohodou bez odstupného, na které prý nemám nárok. Může se mnou zaměstnavatel skutečně takto rozvázat pracovní poměr?

Nárok zaměstnance na odstupné

Pokud odstupné není zvlášť upraveno v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu nebo individuálně sjednáno mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, řídí se zákoníkem práce.

Podle zákona má zaměstnanec nárok na odstupné, pokud jeho pracovní poměr končí výpovědí z důvodů organizačních změn nebo ze zdravotních důvodů, nebo dohodou ze stejných důvodů. Pokud je ale pracovní poměr ukončen z jiných důvodů nebo dohodou bez uvedení důvodu, odstupné zaměstnanci podle zákoníku práce nenáleží.

Skončení pracovního poměru z důvodu ukončení činnosti

Pokud tedy zaměstnavatel přestává vykonávat určitou činnost a ruší proto pracovní místo zaměstnance, jedná se o organizační změnu a zaměstnanci může být dána výpověď, která je ovšem spojena s nárokem na odstupné.

Je také možné skončit pracovní poměr dohodou, ale i v tomto případě by mělo jít o dohodu s uvedením důvodu, a tedy s nárokem na odstupné. Zaměstnanec by neměl akceptovat skončení pracovního poměru dohodou bez uvedení důvodu a bez odstupného, protože je to pro něj nevýhodné (když dohodu nepodepíše, zaměstnavatel mu dříve či později dá výpověď s odstupným).

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Ještě jiná situace ale nastává, pokud zaměstnavatel určitou činnost přestal vykonávat, protože ji převedl na jinou osobu. Těmto případům se podle zákona říká přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů – a v těchto případech kupující přebírá spolu s činností i všechny zaměstnance, kteří danou činnost vykonávají. Ti dále pokračují ve výkonu stejné práce za stejných podmínek, pouze pro nového zaměstnavatele.

V takovém případě se nejedná o organizační změnu a zaměstnavatel tak nemá možnost rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr, protože pro to nemá výpovědní důvod (nemá-li nějaký zcela odlišný, například neuspokojivé pracovní výsledky). Zaměstnanec by tak tím spíš neměl přistoupit na skončení pracovního poměru dohodou (ať už s odstupným nebo bez uvedení důvodu a bez odstupného).

Shrnutí

Pokud činnosti, které jste pro zaměstnavatele vykonávala, přecházejí beze zbytku na nového majitele, pak na nového majitele přejde i váš pracovní poměr a původní zaměstnavatel nemá zákonný důvod, aby s vámi mohl pracovní poměr ukončit.

Pokud by o tuto situaci nešlo, pak se jedná o rozvázání pracovního poměru z důvodu organizačních změn, kde máte nárok na zákonné odstupné. Ani v jednom případě byste proto neměla přistoupit na rozvázání pracovního poměru dohodou bez uvedení důvodu, protože byste se tím v prvním případě připravila zbytečně o práci, a ve druhém případě o odstupné, které vám zákon přiznává.

Odpovídal Michal Vrajík z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků