Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Ošetřování člena rodiny ve zkušební době – může mě zaměstnavatel vyhodit?

Nastoupíte do nové práce a těšíte se, že po několikaleté rodičovské dovolené budete zase mezi lidmi. Vaše dítě ale onemocní a vy s ním musíte zůstat doma – a váš nový zaměstnavatel pro to bohužel nemá pochopení. Ukončí tedy váš pracovní poměr, ještě než se v nové práci stihnete rozkoukat – má na to právo? A můžete se proti tomu nějak bránit?

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Ošetřování člena rodiny ve zkušební době – může mě zaměstnavatel vyhodit?
Nastoupila jsem do nové práce, ale kvůli těžké nemoci syna jsem s ním musela strávit skoro 3 týdny v nemocnici. Těsně před koncem zkušební doby se mnou můj zaměstnavatel zrušil pracovní poměr – zrušení mi poslal poštou, jelikož jsem byla doma na ošetřovačce. Můžu se nějak bránit?

Zkušební doba

Smyslem zkušební doby je nastavit v rámci nově vzniklého pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem určité období, v jehož průběhu se mohou obě strany vzájemně „oťukat“ a zjistit, zda jim bude vzájemná spolupráce vyhovovat.

Zkušební doba není automatická – musí být mezi stranami sjednána (nejpozději v den, který je sjednán jako den nástupu zaměstnance do práce) a její trvání nesmí přesáhnout 3 měsíce u řadových zaměstnanců, resp. 6 měsíců u vedoucích zaměstnanců, počítáno ode dne vzniku pracovního poměru. Pokud je ale pracovní poměr zaměstnance sjednán na dobu určitou, zkušební doba nesmí přesáhnout polovinu jeho trvání.

Jakékoli dodatečné prodlužování zkušební doby zákoník práce zakazuje. Z tohoto pravidla však zároveň stanoví výjimku, která zkušební dobu automaticky prodlužuje o dobu celodenních překážek v práci, kvůli kterým zaměstnanec práci pro zaměstnavatele nemůže vykonávat. Mezi tyto překážky se řadí např. dočasná pracovní neschopnost zaměstnance nebo právě ošetřování člena rodiny.

Zrušení poměru ve zkušební době

Pokud spolupráce mezi stranami z jakéhokoli důvodu nefunguje, nově vzniklý pracovní poměr lze ve zkušební době jednoduše zrušit, a to kteroukoli ze stran, bez uvedení důvodu, bez výpovědní doby a bez odstupného. Pracovní poměr v takovém případě končí buď dnem doručení písemného zrušení ve zkušební době druhé straně, nebo k pozdějšímu datu, které je ve zrušení uvedeno.

Z výše uvedeného pravidla poté opět existuje výjimka, a to z důvodu ochrany zaměstnance, který ve zkušební době onemocní a vznikne mu tudíž právo na náhradu mzdy za prvních 14 dní jeho dočasné pracovní neschopnosti (DPN) ze strany zaměstnavatele. V takovém případě zaměstnavatel musí během těchto prvních 14 dní DPN zaměstnance dále zaměstnávat (a vyplácet mu náhradu mzdy) a jeho pracovní poměr může zrušit ve zkušební době nejdříve 15. den jeho DPN. Na jinou překážku v práci než DPN se ale tato výjimka neuplatní.

Shrnutí

Pokud vám zaměstnavatel prokazatelně doručil písemné zrušení ve zkušební době, když jste v rámci své zkušební doby byla doma se synem z důvodu překážky v práci na vaší straně (ošetřování členy rodiny), nedopustil se žádné formální chyby a jeho postup byl správný. V tomto případě zaměstnanec před skončením pracovního poměru není nijak dodatečně chráněn a zaměstnavatel má právo se se zaměstnancem po pracovní stránce takto „rozejít“.

Navíc, ošetřováním vašeho syna se vaše zkušební doba prodloužila o zmínění tři týdny, které jste se synem strávila v nemocnici – zaměstnavatel tak měl možnost zrušit váš pracovní poměr ve zkušební době ještě v průběhu dalších tří týdnů po skončení vaší původně sjednané zkušební doby.

Odpovídala Lucie Hořejší z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků