Hlavní obsah

Poradna: Může si zaměstnanec vybrat termín čerpání dovolené?

16. 2. 2016, 7:00

Doba dovolené je tradičně jednou z nejoblíbenějších částí pracovního roku pro většinu zaměstnanců. Všichni chceme dovolenou v práci čerpat tak, aby nám termín vyhovoval, a abychom mohli trávit čas se svojí rodinou či přáteli. Musí však zaměstnavatel vyhovět přáním a požadavkům zaměstnance nebo může určit dovolenou dle libosti?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Na konci února chci podat výpověď, tak abych v práci skončil 30. 4. 2016. Otázka zní, zda si mohu nárokovat dovolenou, která mi zbývá – a vybrat si ji na příklad koncem dubna?

Pravidla čerpání dovolené

Podle zákoníku práce dovolenou určuje jednostranně zaměstnavatel (s některými výjimkami uvedenými níže), a to aniž by měl povinnost tento termín předem se zaměstnancem konzultovat nebo se s ním na něm dohodnout.

Zároveň však zaměstnavatel nemůže při určování dovolené postupovat zcela svévolně – má např. povinnost určit zaměstnanci čerpání dovolené v kalendářním roce, ve kterém mu na ni vzniklo právo (tedy dovolenou za rok 2016 by měl zaměstnanec vyčerpat do konce roku 2016). Určování dovolené má probíhat podle písemného rozvrhu dovolených, který je zaměstnavatel povinen vydat předem.

Při určování konkrétního termínu čerpání dovolené navíc musí zaměstnavatel přihlížet nejen ke svým provozním potřebám, ale také k oprávněným zájmům zaměstnance – tedy zejména k tomu, kdy by si zaměstnanec přál dovolenou čerpat.

Termín čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen zaměstnanci písemně oznámit, a to nejméně 14 dní předem (pokud se se zaměstnancem nedohodne na kratší době oznámení). Vedle toho je samozřejmě možné se na konkrétním termínu čerpání dovolené se zaměstnancem domluvit. Pro tento případ není stanovena žádná lhůta – na čerpání dovolené se tedy lze dohodnout i pouhý den před jejím nástupem.

Určení dovolené zaměstnancem

Podle zákoníku práce existují dvě výjimky, kdy si čerpání dovolené může určit sám zaměstnanec. První je situace, kdy zaměstnavatel zaměstnanci neurčí čerpání dovolené z předchozího roku ani do 30. června následujícího roku. Podmínkou je písemná informace zaměstnance o termínu čerpání dovolené doručená zaměstnavateli nejméně 14 dnů předem.

Druhou výjimkou je právo zaměstnance čerpat dovolenou bezprostředně po skončení mateřské dovolené a před nástupem na rodičovskou dovolenou. Pokud zaměstnanec požádá o čerpání dovolené v tomto termínu, je zaměstnavatel povinen takové žádosti vyhovět.

Shrnutí

Zaměstnavatel je oprávněn určit vám čerpání dovolené podle výše uvedených pravidel. Nemusí přitom nutně vyhovět vaší žádosti, abyste mohl dovolenou vyčerpat bezprostředně před skončením pracovního poměru (ačkoli v praxi zaměstnavatelé takové žádosti většinou vyhoví).

Při skončení pracovního poměru se ale může také stát, že vám zaměstnavatel čerpání zbylé dovolené neurčí a raději vám za nevyčerpanou dovolenou zaplatí náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. I na tento postup má zaměstnavatel právo – byť v praxi, zejména z ekonomických důvodů, zaměstnavatelé vyčerpání dovolené zaměstnancům raději určují.

Odpovídal Tomáš Neuvirt z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související články

Výběr článků