Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Neplatné prodlužování pracovního poměru na dobu určitou

Není neobvyklé, že zaměstnavatelé zaměstnávají některé své zaměstnance v pracovním poměru na dobu určitou, který opakovaně prodlužují. Chtějí si tím zjednodušit případné ukončení pracovního poměru. Je však tato praxe legální nebo existují pro zaměstnávání na dobu určitou nějaké limity?

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Neplatné prodlužování pracovního poměru na dobu určitou
Mám dotaz ohledně pracovního poměru na dobu určitou. Pracovní smlouvu jsem podepsala k 1. 6. 2012 na dobu určitou do 31. 5. 2013. Poté mi byla smlouva prodloužena do 31. 5. 2014, následně opět do 31. 5. 2015 a nyní znovu do 31. 5. 2016. Poté, co jsem smlouvu podepsala, jsem zjistila, že mi již měla být nabídnuta smlouva na dobu neurčitou, nebo měl být můj pracovní poměr ukončen. Mohu se nějak zpětně bránit, když jsem novou smlouvu již podepsala? Je tento pracovní poměr vůbec platný? Jak mohu získat pracovní poměr na dobu neurčitou?

Pracovní poměr na dobu určitou a jeho prodlužování

Pracovní poměr na dobu určitou se od pracovního poměru na dobu neurčitou liší jen tím, že je v pracovní smlouvě dopředu dohodnuto, že pracovní poměr skončí uplynutím sjednané doby. Zákoník práce stanoví, že doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž stranami nesmí přesáhnout tři roky ode dne vzniku pracovního poměru. Takový pracovní poměr pak může být opakován/prodloužen nanejvýš dvakrát.

To znamená, že maximální délka pracovního poměru na dobu určitou mezi stejným zaměstnancem a zaměstnavatelem může v součtu činit až 9 let, pokud účastníci napoprvé využijí maximální povolené délky 3 roky a poté dvakrát prodlouží vždy o další 3 roky. V konkrétním případě však může být maximální délka kratší - pokud strany pracovní poměr prodlužují po kratších úsecích. Vždy totiž platí, že pracovní poměr na dobu určitou může být prodloužen pouze dvakrát.

Zaměstnavatel se od těchto pravidel může odchýlit jedině při splnění podmínek vymezených v zákoníku práce v rámci dohody s odborovou organizací nebo vnitřního předpisu (pokud u něj nepůsobí odborová organizace).

Změna na pracovní poměr na dobu neurčitou

Pokud byl pracovní poměr na dobu určitou zaměstnanci již dvakrát prodloužen nebo uplynula nejdelší možná lhůta stanovená pro trvání pracovního poměru na dobu určitou, může být další pracovní poměr na dobu určitou uzavřen až po uplynutí 3 let. Pokud by přesto chtěly obě strany v pracovním poměru pokračovat, musely by sjednat pracovní poměr na dobu neurčitou.

Pokud však dojde k porušení těchto pravidel a pracovní poměr na dobu určitou je prodloužen nad výše uvedené limity, pracovní poměr je „platný“ a nadále trvá. Pokud však zaměstnanec ještě před skončením takto nezákonně prodlouženého pracovního poměru zaměstnavateli písemně oznámí, že trvá na tom, aby jej nadále zaměstnával, změní se jeho pracovní poměr na dobu neurčitou. Pokud zaměstnanec toto oznámení neučiní, jeho pracovní poměr skončí ke sjednanému okamžiku, i když byla porušena pravidla pro prodlužování pracovního poměru na dobu určitou.

Shrnutí

Váš pracovní poměr byl nyní prodloužen již po čtvrté, tedy nad rámec zákonných limitů. Váš aktuální pracovní poměr na dobu určitou je tak sice platný, ale můžete zaměstnavateli poslat písemné oznámení, že trváte na tom, aby vás zaměstnavatel nadále zaměstnával. Tím se váš pracovní poměr změní a bude uzavřen na dobu neurčitou. Doporučujeme nicméně ještě u odborové organizace nebo zaměstnavatele ověřit, zda zaměstnavatel neuplatňuje zákonnou výjimku z popsaných pravidel.

Odpovídali Tomáš Neuvirt a Matěj Novák z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků