Hlavní obsah

Poradna: Kontroly alkoholu na pracovišti aneb musím si dýchnout?

30. 6. 2015, 7:00

Zaměstnanci nesmí chodit na pracoviště pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných návykových látek. Jinak totiž mohou mít sníženou pozornost, chovat se lehkomyslně, jejich reakce jsou zpomalené a podceňují nebezpečí a rizika. Jsou proto nebezpeční sobě i svému okolí a mohou způsobit pracovní úraz nebo poškodit majetek zaměstnavatele. V dnešní poradně si shrneme něco o tom, jakým způsobem může zaměstnavatel provádět na pracovišti kontrolu přítomnosti alkoholu nebo návykových látek.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Zaměstnavatel začal po několika zjištěních alkoholu na pracovišti hromadně provádět každodenní namátkové kontroly na alkohol a drogy. Co se stane, pokud se odmítnu takovéto hromadné kontrole podrobit?

Alkohol na pracovišti a jeho kontrola

Jednou z hlavních povinností zaměstnance je nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat návykové látky, a to jednak na pracovištích zaměstnavatele (v pracovní době i mimo ni), ale i mimo pracoviště - pokud jsou zaměstnanci v pracovní době (například během služební cesty, návštěvy u klienta atd.). Na pracoviště zaměstnavatele nebo k výkonu práce i mimo pracoviště nemůže zaměstnanec vstoupit ani pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky – například pod vlivem zbytkového alkoholu.

Zaměstnavatel má právo kontrolovat, zda zaměstnanec tuto svou povinnost dodržuje. Může proto zaměstnance vyzvat, aby se podrobil kontrole, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Pokud se při kontrole zjistí, že zaměstnanec tuto svou povinnost porušil, hrozí mu sankce, a to i takové, které vedou k ukončení pracovního poměru.

Způsob provedení kontroly

Kontrola se provádí u zaměstnanců, u nichž je důvodné podezření, že jsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrolu nesmí zaměstnavatel dělat hromadně nebo namátkově bez důvodného podezření. Pokud by zaměstnavatel toto pravidlo nedodržel, mohl by se přistižený zaměstnanec bránit, že kontrola nebyla provedena v souladu s právními předpisy, a tedy důkaz získaný při takové kontrole nelze využít před soudem.

Pokud jde o kontrolu na alkohol, ta se provádí nejdříve jako dechová zkouška. Pokud by zaměstnanec uvedl vážné důvody, které mu brání podrobit se dechové zkoušce, může po něm zaměstnavatel požadovat, aby se podrobil lékařskému vyšetření a krevní zkoušce. V případě drog a jiných návykových látek se také provádí krevní zkouška nebo zkouška slin či moči.

Pokud by zaměstnanec odmítl jak dechovou zkoušku, tak lékařské vyšetření, má se za to, že je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Shrnutí

Ve vašem případě byste měl nejdříve zaměstnavatele upozornit, že namátkové hromadné kontroly bez jakéhokoliv podezření nemají oporu v zákoně. Pokud by však zaměstnavatel začal provádět zkoušky z důvodného podezření a vy jste se zkoušce nepodrobil, hledělo by se na vás jako byste byl pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky – v takovém případě doporučujeme, abyste se kontrole raději podrobil.

 Nataša Randlová a Jakub Lejsek z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Může se vám hodit na službě Zboží.cz:

Reklama

Související témata:

Související články

Poradna: Jak se počítá odstupné?

23. 6. 2015, 7:00

Skončení pracovního poměru většinou nepředstavuje pro zaměstnance nic příjemného. Ztrácí totiž jistotu stabilního příjmu, který potřebuje na obživu sebe a své...

Výběr článků