Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou vedeni na úřadu práce, mají nárok na podporu v nezaměstnanosti. Mohou si k pobírané podpoře v nezaměstnanosti i něco přivydělat? A na co by si měl uchazeč o zaměstnání dávat pozor, aby nebyl z evidence při takovém výdělku vyřazen?

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Nárok na podporu v nezaměstnanosti
Mám u jednoho zaměstnavatele dvě smlouvy. Jedna je HPP a druhá DPP. Nyní mi bude končit HPP, mám po jejím skončení na úřadu práce nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Více zaměstnání u jednoho zaměstnavatele

Zaměstnanec může u zaměstnavatele vykonávat práci na základě několika pracovních smluv, popř. kombinace pracovní smlouvy a některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP - Dohoda o provedení práce nebo DPČ - Dohoda o pracovní činnosti).

Práce na základě dohod mimo pracovní poměr však musí být druhově odlišná od práce, kterou již zaměstnanec pro zaměstnavatele v pracovním poměru vykonává, aby nedocházelo k obcházení pravidel upravujících pracovní dobu a práci přesčas.

Evidence uchazečů o zaměstnání

V případě, že zaměstnanec ztratí zaměstnání, může se za splnění určitých podmínek (např. nepodniká, nepobírá nemocenskou či starobní důchod) nechat zapsat na úřadu práce do evidence uchazečů o zaměstnání. Jakmile úřad práce zapíše (bývalého) zaměstnance do evidence uchazečů o zaměstnání, vznikne mu nárok na pobírání podpory v nezaměstnanosti (opět při splnění stanovených podmínek).

Podpora v nezaměstnanosti je vyplácena uchazečům o zaměstnání, kteří splní podmínky pro vznik nároku na ni. Jednou z nich je, že daný uchazeč o zaměstnání nevykonává žádnou výdělečnou činnost.

Osoba vedená v evidenci úřadu práce může začít kdykoli znovu pracovat. Takovou skutečnost je povinna úřadu oznámit a následně doložit výši mzdy. V případě, že výdělečná činnost je vykonávána na základě pracovní smlouvy nebo DPČ a odměna z ní nepřesáhne polovinu minimální mzdy (tj. v současnosti 5500 Kč), může být daná osoba nadále vedena v evidenci jako uchazeč o zaměstnání, podporu však nepobírá.

Výkon práce na základě DPP (bez ohledu na výši odměny) nebo na základě pracovní smlouvy či DPČ za podmínky, že odměna z nich přesáhne polovinu minimální mzdy, představuje překážku pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, daná osoba tak do evidence úřadu práce vůbec zapsána nebude, případně bude z evidence vyškrtnuta, pokud již byla úřadem vedena jako uchazeč o zaměstnání.

Podpora v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti je vyplácena uchazečům o zaměstnání, kteří splní podmínky pro vznik nároku na ni. Jednou z těchto podmínek je skutečnost, že daný uchazeč o zaměstnání nevykonává žádnou výdělečnou činnost.

Existence právního vztahu vzniklého k výkonu výdělečné činnosti, byť by se jednalo o činnost, která nebrání zařazení osoby do evidence uchazečů o zaměstnání (tedy pracovní smlouva či DPČ s odměnou nepřesahující polovinu minimální mzdy), má však za následek ztrátu nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Shrnutí vašeho případu

Na základě vašeho dotazu rozumíme, že po skončení vašeho pracovního poměru k zaměstnavateli nadále zůstane v platnosti DPP, na základě které budete pro současného zaměstnavatelevykonávat některé činnosti.

Další trvání této DPP bude mít za následek nejen to, že vám nevznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale nebudete ani moci být zapsán do evidence jako uchazeč o zaměstnání.

Odpovídali Tomáš Neuvirt a Petr Bečvář z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků