Hlavní obsah

Poradna: Lze nemocného zaměstnance vyhodit ve zkušební době?

14. 11. 2017, 10:42

Nástup nového zaměstnance do práce nemusí probíhat vždy hladce, a to zejména onemocní-li brzy po svém nástupu. Zkušební doba se v takovém případě prodlužuje. Může zaměstnavatel zrušit se zaměstnancem pracovní poměr ve zkušební době i v době jeho nemoci?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Na začátku srpna k nám nastoupil nový zaměstnanec, se kterým jsme si sjednali zkušební dobu v délce 3 měsíců. Po přibližně týdnu trvání pracovního poměru ale onemocněl a dosud se do práce nevrátil. Každý rok před Vánocemi máme „frmol“ a potřebujeme tedy přijmout náhradu - můžeme zaměstnanci dát „výpověď ve zkušební době“, i když je nemocný?

Zkušební doba a její délka

Zkušební doba umožňuje jak zaměstnavateli, tak i zaměstnanci, aby si ověřili, zda jim pracovní poměr bude vyhovovat. Zaměstnavatel během ní může posoudit proklamované schopnosti zaměstnance, a naopak zaměstnanec může zjistit, zda ho daná práce baví a vyhovuje mu pracovní prostředí či kolektiv.

Zkušební doba není automatická – musí být vždy mezi stranami sjednána, a to nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce. Zkušební doba nesmí být sjednána delší než:

  • 3 měsíce u řadových zaměstnanců;
  • 6 měsíců u vedoucích zaměstnanců.

Zároveň platí, že délka zkušební doby se nesmí sjednat delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru – s tím, že zaměstnavatel a zaměstnanec se v průběhu zkušební doby již nemohou dohodnout na jejím prodloužení. Na jejím zkrácení se ovšem dohodnout lze.

Pokud se zaměstnanec ocitne ve zkušební době v pracovní neschopnosti, tak se zkušební doba o dobu nemoci prodlouží.

V případě, že se spolupráce mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem během zkušební doby neosvědčila, tak může kterákoliv ze stran přistoupit ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době, a to písemnou formou, ať již s uvedením jakéhokoliv důvodu, či bez důvodu. V případě zrušení ve zkušební době se neuplatňuje výpovědní doba a pracovní poměr je tak rozvázán doručením tohoto zrušení druhé straně.

Nemoc ve zkušební době

Ačkoli zákoník práce zakazuje jakékoliv dodatečné prodloužení zkušební doby, stanovuje také výjimku – zkušební doba se automaticky prodlužuje o dobu celodenních překážek v práci, kdy zaměstnanec nekoná pro zaměstnavatele práci, a o dobu celodenní dovolené.

Pokud se tedy zaměstnanec ocitne ve zkušební době v pracovní neschopnosti, tak se zkušební doba o dobu nemoci prodlouží, jelikož během nemoci není možné vzájemné „oťukání“ mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Zároveň platí, že během prvních 14 kalendářních dnů nemoci nesmí zaměstnavatel zrušit zaměstnanci pracovní poměr ve zkušební době. Po uplynutí prvních 14 kalendářních dní nemoci zaměstnance však již zaměstnavatel může zrušit pracovní poměr zaměstnance ve zkušební době bez omezení (s tím, že tato omezení se pak vůbec nevztahují na zrušení dané zaměstnancem).

Shrnutí vašeho případu

Vzhledem k tomu, že jste si se zaměstnancem sjednali zkušební dobu v délce tří měsíců a po přibližně týdnu se zaměstnanec ocitl v pracovní neschopnosti, tak zkušební doba dosud neuplynula a po případném navrácení zaměstnance do práce by pokračovala.

S ohledem na to, že prvních 14 kalendářních dnů nemoci zaměstnance již uplynulo, tak můžete zaměstnanci jednostranně zrušit pracovní poměr ve zkušební době, a to přesto, že jeho nemoc nadále pokračuje.

Odpovídal Jakub Lejsek z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související články

Výběr článků