Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Může si zaměstnanec převádět dovolenou do dalšího roku?

Většina z nás se na svou každoroční zaslouženou dovolenou těší a mnozí už dlouho dopředu přemýšlí, kde a jak ji prožijí. Jenže někteří z nás na dovolenou z různých důvodů nastoupit nechtějí a žádají zaměstnavatele, aby jim dovolenou převedl do dalšího roku. Může vůbec takovéto žádosti vyhovět?

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Může si zaměstnanec převádět dovolenou do dalšího roku?
Jeden z našich zaměstnanců má nevyčerpanou dovolenou z roku 2012 a z minulého roku v délce 37 dní. Nyní mu za letošní rok přibude dalších 20 dní, a přesto si tento zaměstnanec odmítá dovolenou vybrat s tím, že teď dovolenou prostě nepotřebuje. Já jsem se ale dočetl, že nám za to může hrozit pokuta. Můžeme tedy svému zaměstnanci nařídit nástup na dovolenou? A pokud ano, v jaké délce?

Účel dovolené

Hlavním smyslem dovolené je poskytnout zaměstnanci dostatečný čas, aby se zregeneroval a nabral síly k řádnému výkonu zaměstnání. Zákon proto stanoví nejen minimální délku dovolené, která by měla činit alespoň 4 týdny v kalendářním roce, ale také že by aspoň jedna její část měla trvat alespoň 2 týdny v kuse.

Doba čerpání dovolené

Dobu čerpání dovolené určuje písemně zaměstnavatel, a to nejpozději 14 dní předem (pokud se nedohodl se zaměstnancem na jiné lhůtě). Konkrétní termín dovolené může zaměstnavatel určit dle svého uvážení s tím, že by měl ale vycházet z rozvrhu dovolené, který by měl být předem schválen odborovou organizací a/nebo radou zaměstnanců, pokud u zaměstnavatele působí.

Při sestavování rozvrhu dovolené by měl zaměstnavatel přihlížet nejen ke svým provozním potřebám, ale také k oprávněným zájmům zaměstnance (pokud to tedy provozní podmínky dovolí, měl by zaměstnavatel například u zaměstnanců s dětmi zohlednit období školních prázdnin).

Kumulace dovolené

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec celou dovolenou vyčerpal v tom kalendářním roce, ve kterém mu na ni vznikl nárok, a to prostřednictvím svého výše uvedeného práva jednostranně určovat zaměstnanci dobu čerpání dovolené. Smyslem dovolené totiž není její kumulace, ale naopak její každoroční čerpání, aby mohla plnit svůj účel odpočinku po vykonané práci.

Podle zákona smí k převodu dovolené dojít pouze za předpokladu, že řádnému vyčerpání dovolené zabrání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele. V takových případech je zaměstnavatel povinen určit zaměstnanci dovolenou tak, aby ji zaměstnanec vyčerpal nejpozději do konce následujícího roku (případně po skončení překážek v práci v případě pracovní neschopnosti nebo mateřské/rodičovské dovolené zaměstnance).

Pokud však nedošlo k žádným zákonným překážkám na straně zaměstnance ani naléhavým provozním důvodům na straně zaměstnavatele a ten přesto nenařídí zaměstnanci čerpání dovolené, může mu inspekce práce uložit pokutu až ve výši 200.000,- Kč, a to i kdyby zaměstnanci do dalšího roku dovolenou převedl. Navíc vznikne samotnému zaměstnanci právo určit si termín a délku dovolené, pokud mu ji zaměstnavatel neurčí ani do 30. 6. následujícího roku.

Shrnutí

Vaše společnost má jako zaměstnavatel povinnost zajistit, že si příslušný zaměstnanec vyčerpá dovolenou v roce, ve kterém mu na ni vzniklo právo. Pokud jste zaměstnanci dovolenou za rok 2012 a 2013 neurčili jen z toho důvodu, že na ni sám nechtěl nastoupit, nebyl žádný důvod k jejímu převádění a zaměstnanci jste měli nástup na dovolenou jednostranně nařídit.

Abyste snížili riziko uložení pokuty od inspekce práce, doporučujeme nyní zaměstnanci urychleně nařídit vyčerpat „starou“ dovolenou z let 2012 a 2013. V této souvislosti mu již můžete rovnou určit i čerpání letošní dovolené.

Odpovídali Michal Peškar a Dorota Lakotová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků