Hlavní obsah

Poradna: Beze slova se mi změnil zaměstnavatel – musím to akceptovat?

15. 4. 2014, 7:00

Dnes a denně dochází k prodejům a nejrůznějším fúzím podniků, v jejichž důsledku se zaměstnancům mění jejich zaměstnavatel. Ve většině případů tuto změnu zaměstnanci bez problémů přijmou, co se ale stane v situaci, kdy zaměstnanec změnu zaměstnavatele přijmout nechce?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
„K 1. 4. mi můj zaměstnavatel oznámil, že část firmy prodal a že jsem se od tohoto dne stal zaměstnancem někoho jiného. Já s tím ale nesouhlasím a pro toho nového pracovat nechci. Slyšel jsem, že můžu odmítnout a okamžitě odejít – je to pravda? Hodilo by se mi to, protože mám nabídku na jinou (lépe placenou) práci.“

Přechod práv a povinností

Přechodem práv a povinností se rozumí situace, kdy práva a povinnosti zaměstnance přejdou od jednoho zaměstnavatele k druhému, tedy jednoduše řečeno zaměstnanci se změní zaměstnavatel. K přechodu dochází pouze ze zákonných důvodů např. při pouhém převedení činnosti nebo úkolů (nebo jejich částí) na jiného zaměstnavatele.

Vzhledem k tomu, že k tomuto přechodu dochází ze zákona automaticky, zaměstnavatel k němu souhlas převáděného zaměstnance nepotřebuje – to znamená, že zaměstnanec nemůže svým odmítnutím uplatnění přechodu zabránit.

Skončení pracovního poměru z důvodu přechodu

Pokud zaměstnanec s přechodem nesouhlasí, může dát svému dosavadnímu zaměstnavateli z tohoto důvodu výpověď (na rozdíl od dosavadního i nového zaměstnavatele, kteří naopak z tohoto důvodu výpověď zaměstnanci dát nesmí).

U tohoto speciálního typu výpovědi platí odlišná výpovědní doba – bez ohledu na to, zda by v jiných případech byla dvouměsíční nebo dokonce i delší, uplyne v tomto případě výpovědní doba nejpozději okamžikem přechodu. Může se tak stát, že když dá zaměstnanec výpověď jen den před přechodem, trvá výpovědní doba pouze jeden den.

Z výše uvedeného ale vyplývá, že takovouto výpověď je možné podat nejpozději před okamžikem přechodu. Po přechodu sice zaměstnanec také může dát svému novému zaměstnavateli výpověď, ale již s „klasickou“ (dvouměsíční, nebyla-li sjednána delší) výpovědní dobou.

Náhrada škody

Aby zaměstnavatelé rychlému odchodu zaměstnanců před přechodem zabránili, často nesplní svoji povinnost zaměstnance řádně a včas o budoucím přechodu informovat (nebo projednat přechod se zástupci zaměstnanců, pokud u nich působí). Zde je na místě upozornit, že se jedná z jejich strany o porušení povinností a zaměstnanec by se na zaměstnavateli mohl domáhat náhrady škody, která by mu z důvodu tohoto porušení prokazatelně vznikla.

Shrnutí

Vzhledem k tomu, že jste se o přechodu dozvěděl až v den jeho uskutečnění, bohužel už nemůžete použít výše uvedený speciální typ výpovědi. Pokud tedy s přechodem nesouhlasíte a pro nového zaměstnavatele pracovat nechcete, můžete sice podat výpověď, ale váš pracovní poměr skončí až po uplynutí standardní výpovědní doby.

Pokud jste ale schopen dokázat, že vám kvůli pozdějšímu skončení pracovního poměru unikla nabídka jiného, lépe placeného, zaměstnání (protože na vás potencionální zaměstnavatel nechtěl čekat), můžete se domáhat náhrady vzniklé škody způsobené porušením povinnosti vás o přechodu informovat řádně a včas tak, jak předjímá §339 zákoníku práce.

Odpovídala Nataša Randlová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Poradna: Jak se bránit kameře?

25. 3. 2014, 7:00

Zaměstnavatelé se v poslední době snaží zavádět na svá pracoviště kamerové systémy. Poukazují přitom většinou na snahu ochránit své obchodní tajemství...

Výběr článků