Hlavní obsah
Ilstrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Mám uvědomit zaměstnavatele o svém druhém zaměstnání?

Protože peněz není nikdy dost, mnozí z nás vykonávají více zaměstnání najednou, nebo při práci podnikají. Musí o tom zaměstnavatel vědět? Pokud ano, může nám v dalších výdělečných aktivitách dokonce zabránit?

Ilstrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Mám uvědomit zaměstnavatele o svém druhém zaměstnání?
Vedle svého dosavadního zaměstnání jsem začal pracovat na zkrácený úvazek u jiné firmy. Mám povinnost oznámit původnímu zaměstnavateli, že mám i další práci, nebo tak učinit nemusím?

Více zaměstnání najednou

Obecně platí, že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávat další výdělečnou činnost. Na druhou stranu jsou zaměstnavatelé chráněni, aby nedocházelo při takové činnosti k zásahům do jejich oprávněných zájmů, hlavně v důsledku zneužití informací. Proto jsou zaměstnanci omezeni zákoníkem práce, který jim zakazuje vykonávat jinou výdělečnou činnost shodnou s předmětem zaměstnavatele bez jeho předchozího písemného souhlasu.

Za výdělečnou činnost se pro tyto účely považuje jakákoli činnost, která je obvykle vykonávaná za účelem dosažení zisku. Tato činnost může být vykonávaná v pracovněprávním, občanskoprávním nebo obchodněprávním vztahu.

Zaměstnanec tedy vykonává jinou výdělečnou činnost, pokud je zaměstnancem jiného zaměstnavatele, podniká, je zvolen statutárním nebo kontrolním orgánem právnické osoby apod. Zaměstnanec dokonce nemusí za tuto činnost obdržet odměnu - stačí, když je tato činnost obvykle vykonávaná za účelem dosažení zisku. Zaměstnanec se tedy nemůže bránit tím, že např. v podnikání prodělal.

Předmět činnosti zaměstnavatele

Zákaz jiné výdělečné činnosti bez předchozího souhlasu zaměstnavatele se vztahuje pouze na činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. Činnost zaměstnavatele je možné jednoduše zjistit nahlédnutím do živnostenského nebo obchodního rejstříku, v němž jsou o vašem zaměstnavateli vedeny příslušné informace. Nezáleží tedy na tom, jaký druh práce pro svého zaměstnavatele konáte, ale co je předmětem činnosti zaměstnavatele.

Pokud je předmětem činnosti vašeho zaměstnavatele např. poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, nemůžete pracovat pro jinou společnost, která poskytuje tyto služby, ani nemůžete v tomto oboru podnikat. Na druhou stranu nevadí, pokud budete současně zaměstnán jako IT specialista ve společnosti, která provozuje pivovarnickou činnost.

Vždy je tedy nutné porovnat předmět činnosti vašeho současného zaměstnavatele a společnosti, ve které byste chtěl zároveň pracovat. Pokud se jejich činnosti byť částečně překrývají, můžete tuto činnost vykonávat pouze za podmínky, že o tom svého současného zaměstnavatele předem informujete a on vám dá svůj souhlas v písemné formě.

Ostatní výdělečné činnosti můžete vykonávat bez souhlasu svého zaměstnavatele a ani jej nemusíte o nich informovat. Je samozřejmé, že jednotlivé činnosti se nemohou překrývat - jinou výdělečnou činnost tedy můžete vykonávat ve svém volném čase. Zároveň se vždy musíte řídit základní povinností zaměstnance "nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele".

Zákoník práce dále stanoví, že se omezení výkonu jiné výdělečné činnosti nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární či umělecké činnosti.

Závěr

Informovat zaměstnavatele o své další výdělečné činnosti nemusíte tehdy, pokud se předmět vašich aktivit nebude dotýkat předmětu jeho činnosti (ani v části). V opačném případě můžete takovou výdělečnou činnost vykonávat pouze poté, co vám zaměstnavatel dá písemný souhlas.

Pokud budete vykonávat jinou výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti vašeho zaměstnavatele bez tohoto souhlasu, jedná se o porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vámi vykonávané práci. Z tohoto porušení může zaměstnavatel vyvodit příslušné důsledky v podobě písemného upozornění na možnost výpovědi, výpovědi pro závažné porušení povinností nebo dokonce ve formě okamžitého zrušení pracovního poměru z důvodu zvlášť hrubého porušení vašich povinností.

Na dotaz odpovídala Romana Kaletová, advokátní kancelář Randl Partners, člen Ius Laboris.

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků