Hlavní obsah

Poradna: Těhotenství ve zkušební době a v pracovním poměru na dobu určitou

6. 9. 2011, 7:00

S příchodem těhotenství se často přihlásí i spousta otázek.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Dne 1. 7. jsem nastoupila do nového zaměstnání a v polovině srpna jsem zjistila, že jsem těhotná. 30. 9. mi končí zkušební doba, zajímalo by mě tedy, jak to bude dále, pokud vše dobře dopadne a já v práci zůstanu, smlouvu mám totiž na dobu určitou (na 1 rok). Smlouva se pak zruší? Nebo se po ukončení mateřské můžu klidně vrátit zpět do firmy? Kdy bych měla zaměstnavateli říct o svém těhotenství? A co se se mnou stane, když mě ve zkušební době vyhodí - pokud by např. nebyli spokojení s mou prací? Mám na něco nárok?

Zkušební doba

Zaměstnavatelé velice často sjednávají s novými zaměstnanci zkušební dobu, aby zjistili, je-li zaměstnanec na danou pozici vhodný, případně aby se i zaměstnanec přesvědčil, že mu nová práce vyhovuje.

Zkušební doba je pro takový postup účelná zejména proto, že obě strany během jejího trvání mohou ukončit pracovní poměr s velkou flexibilitou, a to z jakýchkoli důvodů, i bez udání důvodů. Nejvyšší soud však výslovně stanovil, že důvody zrušení pracovního poměru ve zkušební době nesmí být diskriminační - zaměstnavatel tak s vámi nemůže pracovní poměr ve zkušební době zrušit jen proto, že jste těhotná.

Pokud však s vámi zruší pracovní poměr z jiných důvodů nebo i bez udání důvodu, je tento jeho postup zcela v pořádku.

Pracovní poměr na dobu určitou a těhotenství

Pokud máte pracovní poměr sjednaný na dobu určitou a neskončí jinými způsoby (např. dohodou, výpovědí či okamžitým zrušením), ani neuzavřete s vaším zaměstnavatelem dohodu o změně pracovního poměru na dobu neurčitou, skončí váš pracovní poměr uplynutím sjednané doby.

Ačkoli je těhotenství a čerpání mateřské/rodičovské dovolené ochrannou dobou, kdy je zaměstnavatel velmi omezen při rozvazování pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením, nemá ani jedno vliv na skončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby určité.

Pokud by tedy uplynula zkušební doba a váš pracovní poměr by stále trval, dojde k jeho skončení (pokud by nebyl změněn na pracovní poměr na dobu neurčitou) uplynutím 1 roku bez ohledu na skutečnost, že v tuto dobu budete těhotná či budete čerpat mateřskou/rodičovskou dovolenou.

Oznámení těhotenství zaměstnavateli

Zákoník práce nestanoví žádnou ohlašovací povinnost pro zaměstnankyně, které jsou těhotné. Je tedy pouze na vás, kdy zaměstnavateli o svém těhotenství řeknete. Pokud jde o výhody těhotných zaměstnankyň (např. omezení zaměstnavatele při vysílání na pracovní cesty, zákaz práce přesčas), pak tyto se na vás mohou vztahovat samozřejmě až poté, co se zaměstnavatel o vašem těhotenství dozví.

Navíc, pokud vykonáváte práci, která je těhotným ženám zakázána, měla byste tuto skutečnost zaměstnavateli sdělit bez zbytečného odkladu. Zaměstnavatel je vás pak povinen přeložit dočasně na jinou práci, která je pro vás vhodná.

Shrnutí

Zaměstnavatel s vámi může, přestože se na vás v době těhotenství vztahuje zvýšená právní ochrana, zrušit pracovní poměr ve zkušební době.

Pokud by zkušební doba uplynula a váš pracovní poměr stále trval, lze předpokládat jeho skončení uplynutím doby jednoho roku, na kterou je sjednán. Váš pracovní poměr by tak měl skončit k 30.6. 2012.

Bude tedy záležet pouze na dohodě mezi vámi a zaměstnavatelem, zda dohodou změníte váš pracovní poměr na dobu neurčitou, nebo po skončení péče o dítě uzavřete novou pracovní smlouvu s týmž zaměstnavatelem. V opačném případě nemáte nárok vrátit se zpět na vaše pracovní místo.

V případě zrušení pracovního poměru ve zkušební době ani v případě uplynutí sjednané doby nárok na odstupné nemáte.

Odpovídala Nataša Randlová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.

Reklama

Související témata:

Výběr článků