Hlavní obsah
Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Cestovní náhrady v případě tzv. dohodářů

Zákoník práce říká, že pokud je zaměstnanec vyslán na pracovní cestu, má právo na náhradu cestovních výdajů. Některé typy cestovních náhrad mají stanovená minima i maxima a jejich výši každoročně určuje vyhláškou ministerstvo práce. Jak je to ale s náhradou cestovních výdajů v případě tzv. dohodářů - tedy zaměstnanců konajících práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Cestovní náhrady v případě tzv. dohodářů
Pracuji jako obchodní zástupkyně kosmetické firmy v Liberci. Se zaměstnavatelem mám uzavřenou dohodu o provedení práce s tím, že jednou týdně dojíždím do Prahy na schůzku se zákazníky. S touto cestou mi však vznikají zvýšené výdaje nejen na jízdné, ale i stravné. Má zaměstnavatel povinnost mi proplatit benzín a útratu za jídlo při těchto cestách?

Poskytování cestovních náhrad

Obecně platí pravidlo, že při výkonu práce na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ) zaměstnanci na rozdíl od pracovního poměru právo na náhradu cestovních výdajů nevzniká. Je ale možné se na poskytování cestovních náhrad se zaměstnavatelem dohodnout, a to nejlépe při vzniku pracovněprávního vztahu, tedy při samotném sjednání DPP/DPČ.

Pokud se zaměstnavatel rozhodne, že zaměstnanci, který pro něj vykonává práci na základě DPP/DPČ, bude poskytovat stejné cestovní náhrady jako zaměstnanci v pracovním poměru, pak stačí, když v samotné dohodě uvede ustanovení, že zaměstnanci vzniká nárok na cestovní náhrady.

Pravidelné pracoviště

Vedle možnosti sjednat si cestovní náhrady se zaměstnanci na DPP/DPČ je třeba také připomenout, že v případě tzv. dohodářů je obecně dána povinnost stanovit v DPP/DPČ místo pravidelného pracoviště, které je pro určení výše cestovních náhrad rozhodující.

Pokud zaměstnavatel v DPP místo pravidelného pracoviště neuvede, zákoník práce stanoví, že i přes takové opomenutí vznikne zaměstnanci na cestovní náhrady nárok, pokud bude konat pracovní úkoly mimo obec svého bydliště. Jinak je tomu ale u DPČ - v případě opomenutí uvedení místa pravidelného pracoviště by totiž poskytování cestovních náhrad nebylo považováno za sjednané.

Cestovní výdaje

Cestovními výdaji, za které zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci cestovní náhrady, jsou výdaje, které vzniknou zaměstnanci při pracovní cestě, při cestě mimo pravidelné pracoviště, při mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště, při přeložení, dočasném přidělení, přijetí do zaměstnání v pracovním poměru a výkonu práce v zahraničí.

Obecně je poté zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci náhradu jízdních výdajů, jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny, výdajů za ubytování, zvýšených stravovacích výdajů a nutných vedlejších výdajů (sem spadá např. parkovné apod.).

Shrnutí

Pokud máte v DPP nebo jiné dohodě sjednáno právo na poskytování cestovních náhrad, je zaměstnavatel povinen vám v případě výkonu práce mimo místo vašeho pravidelného pracoviště nebo mimo místo vašeho bydliště cestovní náhrady poskytovat, a to jak ve formě náhrady jízdních výdajů, tak ve formě náhrady za zvýšené stravovací výdaje. Pokud jste se však na poskytování cestovních náhrad se zaměstnavatelem nedomluvila, toto právo vám ze zákona nenáleží.

Odpovídala Gabriela Píková z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků