Hlavní obsah

Co nového přináší novela zákona o zaměstnanosti?

Minulý týden schválila poslanecká sněmovna novelu zákona o zaměstnanosti, která má za cíl dosáhnout daleko pružnějšího pracovního trhu. Tyto změny doplňují další návrhy ministerstva práce a sociálních věcí, podle kterého by mělo dojít k více cílené podpoře lidí, kteří jsou na trhu práce opravdu znevýhodněni.

Co nového přináší novela zákona o zaměstnanosti?

Hlavními tématy pozměňovacích návrhů jsou zprostředkování zaměstnání a individuální akční plány, podpora v nezaměstnanosti, postih nelegální práce, příspěvek na podporu zaměstnání osob se zdravotním postižením, agentury práce, zelené karty a zákon o pomoci ve hmotné nouzi.

Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas ke změnám řekl: „Naším cílem je zvýšit motivaci lidí k rychlé změně jejich nepříznivé sociální situace pomocí opětovného začlenění na trh práce. Chceme zabránit jejich nedůvodnému setrvání v systémech sociální ochrany. Zároveň chceme řešit situaci na pracovním trhu, kde je rekordní počet volných pracovních míst, a řadě firem se nedostávají potřební zaměstnanci.“

Zprostředkování zaměstnání, individuální akční plány

Všem uchazečům o zaměstnání bude umožněno požádat úřad práce o vypracování individuálního akčního plánu na podporu jejich uplatnění. Uchazeč o zaměstnání musí naopak s úřadem práce spolupracovat nejen při vypracovávání toho plánu, ale i při jeho aktualizaci a vyhodnocování.

Zároveň se zpřísňuje ustanovení umožňující vyřadit uchazeče o zaměstnání, který bez vážných důvodů neplní výše uvedené povinnosti, z evidence uchazečů o zaměstnání. Stejně tak bude moci být vyřazen ten, kdo po pěti měsících vedení v této evidenci odmítne bez vážných důvodů nabízenou rekvalifikaci.

Ministerstvo dále navrhuje, aby s ohledem na situaci na trhu práce nebyli za skupinu znevýhodněnou na trhu práce již nadále považováni absolventi vysokých škol a mladí lidé do 25 let věku, ale aby se zvýšená péče při věnovala jen mladým lidem do 20 let.

Podpora v nezaměstnanosti

V návrhu ministerstva se počítá se změnou procentní sazby poskytování podpory v nezaměstnanosti a s ní související zkrácení podpůrčí doby. Po dobu prvních dvou měsíců bude poskytována podpora ve výši 65 % průměrného měsíčního výdělku dosaženého v posledním zaměstnání, po dobu dalších dvou měsíců ve výši 50 % a po zbytek podpůrčí doby ve výši 45 % (dnes platí, že první tři měsíce je 50 % a po zbytek podpůrčí doby 45 %). Podpůrčí doba se zkracuje o 1 měsíc. To znamená, že do 50 let bude činit 5 měsíců, mezi 50 – 55 lety 8 měsíců a nad 55 let 11 měsíců.

Tato opatření by měla lépe motivovat uchazeče o zaměstnání, aby se v co možná nejkratší době opětovně začlenili na trh práce.

Dále je navrhováno, aby podpora v nezaměstnanosti nebyla přiznána uchazeči o zaměstnání, který v posledních šesti měsících před zařazením do evidence uchazečů bez vážných důvodů opakovaně sám ukončil vhodné zaměstnání, které mu zprostředkoval úřad práce.

Jedná se o opatření, kterým má být zabráněno účelovým nástupům do zprostředkovaného zaměstnání a jejich opakovanému ukončování bez vážných důvodů jenom proto, aby uchazeč o zaměstnání vykazoval součinnost s úřadem práce.

Příklad výše podpory v nezaměstnanosti

Uchazeči o zaměstnání, který měl v posledním zaměstnání průměrný čistý měsíční výdělek 14 529 Kč, bude náležet podpora v nezaměstnanosti po dobu prvních dvou měsíců ve výši 9 444 Kč měsíčně, tj. o 2 179 Kč vyšší než podle současné právní úpravy. Třetí měsíc bude mít podporu v nezaměstnanosti stejnou jako doposud, čtvrtý měsíc bude mít podle nové úpravy podporu ve výši 7 265 Kč, tj. vyšší už jen o 726 Kč, a po zbytek podpůrčí doby bude mít výši podpory opět stejnou jako nyní.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků