Hlavní obsah

Zdědíte dům a prodáte ho? Musíte to zdanit!

Lidé, kteří zdědí nemovitost a vzápětí ji prodají, by měli vědět, že v některých případech budou muset zaplatit - kromě daně z převodu, která se hradí vždy - také daň z příjmů.

Zdědíte dům a prodáte ho? Musíte to zdanit!

Naopak při prodeji zděděných movitých věcí, stejně jako u movitých věcí nabytých jakýmkoli jiným způsobem, toto nehrozí. Tyto příjmy jsou totiž od daně osvobozeny. Výjimkou jsou příjmy z prodeje aut, lodí a cenných papírů, u nichž musí proběhnout stanovená časová lhůta.

Příjmy z prodejů aut a lodí jsou osvobozeny od daně až po roce od nabytí. Pokud však byly zařazeny do obchodního majetku podnikatele, jsou osvobozeny až po pěti letech po tomto vyřazení.

Příjmy z prodeje cenných papírů jsou u drobného investora osvobozeny od daně, pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhne šest měsíců.
Zvýšenou pozornost je proto třeba z daňového hlediska věnovat hlavně prodeji zděděné nemovitosti. Ukažme to na příkladu.

Prodej zděděného domku

OTÁZKA: V lednu 2006 jsem jako jediný dědic zdědil po své zemřelé sestře domek. Tento domek jsem v roce 2007 prodal a veškeré peníze získané z příjmu z prodeje jsem vložil do výstavby domku pro svou dceru. Ve zděděném domku jsem nebydlel. Týká se mne osvobození od daně z příjmů? Pokud netýká, co mohu od příjmu daňově odečíst?

ODPOVĚĎ: Bohužel se vás osvobození netýká. Zákon umožňuje osvobození ve třech případech.

1. Základní případ je, pokud mezi nabytím a prodejem uběhlo pět let (s výjimkou nemovitostí, které měli či mají podnikatelé ve svém obchodním majetku).

Pokud se jedná o prodej nemovitosti získané dědictvím a zůstavitel byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem (manželkou), započítává se do pětileté lhůty i doba, po kterou zůstavitel nemovitost vlastnil.

Ve vašem případě je zůstavitelem sestra, a protože sourozenec není mezi vyjmenovanými osobami, doba, po kterou sestra domek vlastnila, se do zmíněné lhůty nezapočítává.

2. Pětiletá doba mezi nabytím a prodejem se u rodinných domů a bytů pro osvobození nevyžaduje, jestliže prodávající měl v nemovitosti bydliště aspoň dva roky bezprostředně před prodejem. Podmínkou je faktické bydlení, nikoli trvalý pobyt uvedený v občanském průkazu.

3. U rodinných domů a bytů stačí mít rovněž bydliště v dané nemovitosti bezprostředně před prodejem, jestliže prodávající použije získané peníze na uspokojení bytové potřeby.

Ani druhou a třetí podmínku tedy nesplňujete, protože jste v nemovitosti nebydlel.

Příjmy z prodeje nemovitosti zdaníte jako ostatní příjmy podle §10 zákona o daních z příjmů a uvedete je v příloze číslo 2. Jako výdaj si můžete uplatnit cenu nemovitosti podle odhadu znalce vypracovaného pro účely dědické daně (k osvobození od dědické daně došlo u sourozenců až od ledna 2008), dále znalecký posudek vyhotovený v souvislosti s prodejem, zaplacenou daň z převodu nemovitostí, popřípadě další výdaje související s uskutečněním prodeje (například odměna právníkovi za sepsání kupní smlouvy apod.), s výjimkou výdajů na osobní potřebu.

Náklady spojené s dědictvím naopak nelze daňově uznat jako výdaje na dosažení příjmů, neboť nesouvisejí s prodejem.

Pozor, přiznání k dani z příjmů jste správně měl podat již za rok 2007, tedy za rok, v němž jste obdržel příjmy. Pokud jste za rok 2007 nepodával daňové přiznání, musíte nyní podat řádné daňové přiznání za tento rok. Jestliže jste přiznání podal, vyplníte dodatečné přiznání.

V každém případě musíte počítat s tím, že vás finanční úřad bude za vaše opomenutí sankcionovat (úrok z prodlení, případně zvýšení daně až o 10 % za pozdní podání přiznání).

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Seznam.cz zavádí tlačítko Líbí se

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Reklama

Výběr článků