Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Výplata sirotčího důchodu se váže na studium

Studenti, kteří pobírají sirotčí důchod, by o prázdninách neměli zapomenout na to, že pro pokračování výplaty dávky musí České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) dodat potvrzení o pokračování studia.

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz
Výplata sirotčího důchodu se váže na studium

ČSSZ minulý měsíc upozornila na to, že během letních měsíců kontroluje trvání nároku na sirotčí důchody a někteří ze studentů proto mohou obdržet rozhodnutí o jeho odejmutí.

„Pokud sirotek ukončil studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole a bude v následujícím školním či akademickém roce pokračovat ve studiu na jiné škole nebo jinou formou, musí předložit ČSSZ nové potvrzení o studiu. A to i v případě, že studium znovu zahájil po jeho předchozím přerušení,“ informovala v tiskové zprávě ČSSZ.

Potvrzení může student doložit opožděně v případě, že ho škola vydává až po zápisu ke studiu. V těchto situacích není potřeba podávat proti rozhodnutí o odejmutí důchodu námitky, protože ČSSZ výplatu sirotčího důchodu obnoví a důchod za příslušné období automaticky doplatí.

Pro potvrzení o studiu není předepsán závazný tiskopis, musí ovšem obsahovat identifikační údaje o studentovi a škole, dále informace, o jaké studium se jedná, v jakém je student ročníku a kdy má být studium ukončeno.

Kromě toho musí být v potvrzení uvedeno číslo jednací, pod nímž je sirotčí důchod evidován. Potvrzení se zasílá buď přímo na ústředí ČSSZ, nebo je možné ho odevzdat na okresní správě sociálního zabezpečení (v Praze Pražské, v Brně Městské správě sociálního zabezpečení) příslušné podle místa bydliště.

ČSSZ ke konci letošního března vyplácela přes 44 tisíc sirotčích důchodů. Jeho průměrná výše dosahovala 5824 korun měsíčně a průměrný věk dítěte byl 17 let.

Komu dávka náleží

Sirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti po dobu soustavné přípravy na budoucí povolání, nejdéle však do dovršení věku 26 let. Za tuto dobu se považuje studium na středních, vyšších odborných a vysokých školách v ČR, ale i studium na středních a vysokých školách v cizině, pokud je podle ministerstva školství postaveno na roveň studia na tuzemských školách. Pokud tuto podmínku sirotek splňuje, správě sociálního zabezpečení ji prokáže tím, že předloží aktuální potvrzení školy o studiu.

Ukončí-li či přeruší příjemce sirotčího důchodu studium dříve, než bylo uvedeno v potvrzení o studiu, musí to do 8 dnů písemně ohlásit ČSSZ. Poživatel sirotčího důchodu má podle zákona povinnost vrátit vyplacený důchod, který mu nenáležel.

Nezaopatřené je také dítě do 26 let věku, pokud se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz. I jemu výplata sirotčího důchodu náleží, musí však tuto skutečnost doložit potvrzením ošetřujícího lékaře.

Sirotčí důchod může být vyplácen i dítěti po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku, pokud je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. V tomto případě je třeba ČSSZ předložit potvrzení příslušné krajské pobočky úřadu práce.

Bez potřebné doby nárok nevznikne

Základní podmínkou nejen pro nárok na starobní a invalidní důchod, ale i pro důchody pozůstalostní, tedy vdovské, vdovecké a sirotčí, je potřebná doba pojištění. „V případě pozůstalostních důchodů musí stanovenou dobu důchodového pojištění získat zesnulá osoba, jinak důchod po ní nemůže být přiznán,“ upozornila mluvčí ČSSZ Renáta Provazníková.

Jak upřesnila, na sirotčí důchod má nárok osiřelé nezaopatřené dítě po zesnulém rodiči (osvojiteli) nebo po osobě, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy (společné výchovy manželů). „Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi,“ dodala Provazníková.

Tento druh důchodu je přiznán vždy nezaopatřenému dítěti v případech, kdy zesnulému člověku byl vyplácen starobní či invalidní důchod, anebo zemřel následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Podmínka nároku na sirotčí důchod je podle Provazníkové také splněna, když zesnulá osoba sice nepobírala starobní či invalidní důchod, ale ke dni úmrtí získala alespoň polovinu doby pojištění potřebné pro vznik nároku na invalidní důchod nebo splnila podmínky nároku na starobní důchod.

Pro účely posouzení nároku na pozůstalostní důchody se podmínka potřebné doby pojištění zjišťuje z posledních deseti let před datem úmrtí.

Bližší informace týkající se nároku na sirotčí důchod v konkrétních případech podají pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení, klientské centrum při ústředí ČSSZ, případně call centrum na telefonním čísle 257 062 860.

Může se vám hodit na službě Firmy.cz:
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků