Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Daňové přiznání: Vyplnění formuláře krok za krokem

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která alespoň po část loňského roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, musí kromě daňového přiznání vyplnit a odevzdat přehledy o příjmech a výdajích pro okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) a zdravotní pojišťovnu. Ukážeme si, jak tyto tři základní daňové formuláře vyplnit.

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz
Daňové přiznání: Vyplnění formuláře krok za krokem

Daňoví poplatníci s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti vyplňují za rok 2020 standardní čtyřstránkové daňové přiznání, bez ohledu na to, zdali vykonávali samostatnou výdělečnou činnost celý rok, pouze několik měsíců v loňském roce nebo byla samostatná výdělečná činnost pro ně vedlejším zdrojem příjmů k zaměstnání.

„Pro příjmy ze samostatné výdělečné činnosti je navíc potřeba vždy vyplnit přílohu číslo jedna daňového přiznání,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Vzorový příklad: Daňové přiznání paní Šťastné
Paní Veronika Šťastná (r. č. 765509/4455), bytem: Větrná 38/4, Svitavy, 568 02, vykonávala po celý rok 2020 hlavní samostatnou výdělečnou činnost, na kterou má živnostenské oprávnění, překladatelské a tlumočnické činnosti.
Za rok 2020 měla paní Šťastná příjmy ve výši 624 800 Kč. Skutečné výdaje paní Šťastné dlouhodobě nedosahují částky výdajů, kterémůže uplatnit při využití 60% výdajového paušálu, proto je pro ni zákonný 60% výdajový paušál každoročně jasnou volbou.
Paní Šťastná si měsíčně spoří 3500 Kč na svoji smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, žádný jiný odpočet v daňovém přiznání neuplatní. 

První strana

Vyplnění první strany daňového přiznání je pro paní Šťastnou v podstatě formalitou, neboť uvádí pouze základní údaje o sobě, jako je jméno, příjmení a adresa. Uvádí i telefon a email pro případnou operativní komunikaci s pracovnicí finančního úřadu. Paní Šťastná podává řádné daňové přiznání za rok 2020 Finančnímu úřadu pro Pardubický kraj a Územnímu pracovišti ve Svitavách.

 

Příloha číslo jedna

Stejně jako ostatní OSVČ vypočítá paní Šťastná v příloze číslo jedna daňového přiznání dílčí základ ze samostatné výdělečné činnosti, což bude v jejím případě i celkový daňový základ za rok 2020, protože jiné zdanitelné příjmy nemá.

V řádku 101 uvede roční příjem 624 800 Kč, do řádku 102 roční výdaje 374 880 Kč (624 800 Kč x 60 %). Do řádků 104, 113 a 114 uvede základ daně 249 920 Kč (624 800 Kč – 374 880 Kč). V dolní tabulce v daňové příloze uvede paní Šťastná „překladatelské a tlumočnické činnosti“ a částku příjmu a výdajů.

„V částce výdajů spočítaných procentním paušálem jsou zahrnuty všechny výdaje, nad rámec paušálu nelze uplatnit žádnou částku navíc,“ doplňuje Gabriela Ivanco.

Druhá strana

Do řádků 37, 41, 41a, 42 a 45 uvede paní Šťastná vypočtený daňový základ 249 920 Kč.

V oddílu číslo tři se vyplňují daňové odpočty podle § 15 zákona o dani z příjmu, které snižují daňový základ. Paní Šťastná uplatní pouze odpočet u doplňkového penzijního spoření v maximální legislativou stanovené částce 24 000 Kč za rok.

Pro účely daňového odpočtu na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření se hodnotí měsíční vklady nad 1000 Kč. Základ daně za rok 2020 po odpočtu činí 225 920 Kč (249 920 Kč – 24 000 Kč), v řádku 56 se uvede zaokrouhlený základ daně na stokoruny dolů, tj. 225 900 Kč.

Vypočtená daň činí 33 885 Kč (225 900 Kč x 15 %), vyplní se do řádků 57, 58 a 60.

Třetí strana daňového přiznání

Při výpočtu daňové povinnosti za rok 2020 uplatní paní Šťastná pouze základní daňovou slevu na poplatníka, na kterou mají nárok všichni daňoví poplatníci, bez ohledu na další okolnosti, v částce 24 840 Kč. Tuto částku uvede do řádku 64 a do řádku 70. V řádcích 71, 74 a 91 bude daň po uplatnění slevy 9045 Kč (33 885 Kč – 24 840 Kč).

Tabulku ohledně dětí paní Šťastná nevyplňuje, neboť manžel je zaměstnancem a uplatňuje daňové zvýhodnění na jejich dvě děti měsíčně při výpočtu své čisté měsíční mzdy. „Tento postup je pro manžele Šťastné výhodnější, neboť mají vyšší měsíční příjem z důvodu nižšího zdanění měsíční mzdy pana Šťastného,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Částka 9045 Kč je tedy vypočteným daňovým nedoplatkem za rok 2020. Ani po odevzdání daňového přiznání za loňský rok nebude paní Šťastná platit zálohy na dani z příjmů, protože daňový nedoplatek je nižší než 30 tisíc korun.

Čtvrtá strana

Na poslední straně daňového přiznání vyplní paní Šťastná jenom přílohy, které dokládá k daňovému přiznání, tedy přílohu číslo jedna a potvrzení od penzijní společnosti. Daňové přiznání následně paní Šťastná s příslušným datem podepíše a doručí na finanční úřad a uhradí vypočtenou daň z příjmů.

Přehled pro zdravotní pojišťovnu

Paní Šťastná vykonávala po celý rok 2020 hlavní samostatnou výdělečnou činnost, proto musí být zdravotní pojištění vypočteno alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Skutečný vyměřovací základ 124 960 Kč (249 920 Kč x 50 %), což je polovina daňového základu, je nižší než minimální vyměřovací základ za rok 2020 ve výši 209 010 Kč. Roční zdravotní pojištění činí tedy 28 217 Kč (209 010 Kč x 13,5 %).

„Z důvodu epidemie koronaviru bylo prominuto OSVČ vykonávající hlavní činnost zdravotní pojištění za každý měsíc v období od března do srpna v minimální výši 2352 Kč, proto roční zdravotní pojištění paní Šťastné za rok 2020 bude 14 105 Kč a bylo v plné výši uhrazeno měsíčními zálohami ve výši 2352 Kč za měsíce leden, únor, září, říjen, listopad a prosinec,“ říká Ivanco.

Přehled pro OSSZ

Roční minimální vyměřovací základ pro platbu sociálního pojištění za rok 2020 při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je 104 508 Kč, skutečný vyměřovací základ paní Šťastné 124 960 Kč je tedy vyšší a sociální pojištění za rok 2020 se bude počítat ze skutečného vyměřovacího základu. Sociální pojištění za loňský rok je tedy 36 489 Kč (124 960 Kč x 29,2 %). Z důvodu epidemie koronaviru bylo prominuto sociální pojištění za měsíce březen až srpen v minimální výši 2544 Kč, celkem 15 264 Kč.

Paní Šťastná má na sociálním pojištění za rok 2020 zaplatit 21 225 Kč (36 489 Kč – 15 264 Kč). „Po zohlednění zaplacených měsíčních záloh v souhrnné výši 18 246 Kč má paní Šťastná nedoplatek na sociálním pojištění ve výši 2979 Kč, který musí uhradit do osmi dní od odevzdání přehledu za rok 2020,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků