Hlavní obsah

Jak daní za loňský rok důchodci

8. 3. 2021, 10:45
Právo, svj

Mnozí starobní důchodci neplatí z přivýdělku za rok 2020 žádnou daň z příjmu fyzických osob, a pokud během roku nějakou částku zaplatili na daňových zálohách, potom jim vzniká nárok na daňovou vratku.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Všichni starobní důchodci, řádní i předčasní, mají za loňský rok nárok na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun.

Sleva na poplatníka náleží vždy, bez ohledu na strukturu zdanitelných příjmů, rodinnou situaci nebo počet měsíců výdělečné činnosti. Díky uplatnění slevy na poplatníka neplatí starobní důchodci nic na dani z příjmů fyzických osob až do ročního daňového základu ve výši 165 600 korun.

Odvedená srážková daň

„Například příjmy z nájmu může mít starobní důchodce při využití 30procentního výdajového paušálu ve výši až 236 500 korun za rok 2020 a nebude platit žádnou daň z příjmu. Daňové přiznání je však nutné odevzdat,“ upozorňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Díky slevě na poplatníka neplatí nic na dani z příjmu až do ročního daňového základu 165 600 korun

Oblíbenou formou přivýdělku pro penzisty je zaměstnání na dohodu o provedení práce. Přivydělat na ni si mohou i předčasní důchodci, jestliže jejich hrubá měsíční odměna činí 10 tisíc korun a méně, a neplatí se z ní tedy sociální pojištění.

Při práci na dohodu o provedení práce v roce 2020 při nepodepsaném prohlášení k dani a hrubé odměně 10 tisíc korun byla z dohody odvedena 15procentní srážková daň. Jestliže je roční daňový základ za loňský rok do 165 600 korun, potom se obdrží odvedená srážková daň v plném rozsahu zpět po podaném daňovém přiznání.

„Například pracujícímu důchodci při souhrnné roční hrubé odměně z dohod o provedení práce ve výši 100 tisíc korun byla z dohod do limitu a nepodepsaném prohlášení k dani odvedena během roku 2020 srážková daň v částce 15 tisíc korun, kterou dostane starobní důchodce zpět v celé výši po podaném daňovém přiznání,“ vysvětluje Ivanco.

Přehledně: Daňové přiznání krok za krokem

Finance

Penzisté s příjmy pouze ze závislé činnosti, kteří mají povinnost podat daňové přiznání, například právě z důvodu nároku na vrácení srážkové daně z dohod o provedení práce, mohou vyplnit zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání.

Důchodci s ostatními zdanitelnými příjmy, například ze samostatné výdělečné činnosti nebo z nájmu, musí již vyplnit standardní čtyřstránkové daňové přiznání.

„Pro příjmy ze samostatné výdělečné činnosti je potřeba vyplnit i přílohu číslo jedna daňového přiznání a pro příjmy z nájmu přílohu číslo dva,“ dodává Ivanco.

Limit pro neplacení sociálního pojištění

Samostatná výdělečná činnost vykonávaná v penzi je pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění vedlejší samostatnou výdělečnou činností. Při výpočtu pojištění nemusí tedy penzisté dodržet minimální vyměřovací základ a sociální i zdravotní pojištění se platí ze skutečného vyměřovacího základu, tj. z poloviny daňového základu.

Sociální pojištění OSVČ v penzi za rok 2020 vůbec neplatí, jestliže je jejich hrubý zisk nižší než 83 603 korun.

„Na výpočet daně z příjmů fyzických osob za rok 2020 však nemá vliv, zda byla vykonávána hlavní nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost. Podnikající penzisté nemají žádnou speciální úlevu, výpočet daňové povinnosti je stejný jako u ostatních OSVČ,“ doplňuje Gabriela Ivanco.

Reklama

Výběr článků