Hlavní obsah

Občanům v nesnázích pomůže stát

Pokud se někteří občané v souvislosti s povodněmi dostanou do nesnází, je stát připraven jim pomoci. Prohlásila to mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Kateřina Beránková. Podle ní mohou postižení občané požádat pověřené obecní úřady podle místa svého trvalého bydliště o některou z dávek sociální péče.

Občanům v nesnázích pomůže stát

Jednou z nich je peněžitá dávka pro občany, kteří se ocitli v mimořádně obtížných poměrech z důvodu živelní pohromy, tedy například z důvodu povodně. "Jejím účelem je poskytnutí rychlé pomoci k zabezpečení základních životních potřeb občanů," uvádí Beránková. Dávka je určena na zakoupení například potravin, hygienických potřeb, ošacení apod. Její výše činí až 30 tisíc korun s přihlédnutím na majetkové poměry občana a jeho rodiny. Nezkoumá se, zda je rodina sociálně potřebná.

Další možností pomoci jsou peněžité a věcné dávky rodičům nezaopatřených dětí, těhotným ženám a nezaopatřeným dětem. "Touto dávkou přispívá stát lidem na úhradu mimořádných výdajů, které nejsou schopni uhradit ze svých zdrojů. Žadatel může dostat v peněžité formě až 15 tisíc Kč. Ve věcné formě osm tisíc a ve výjimečných případech až 15 tisíc korun," konstatuje mluvčí MPSV. Ani u této jednorázové dávky není podmínkou pro její poskytnutí sociální potřebnost žadatele.

Třetí forma jednorázové pomoci je určena těžce zdravotně postiženým a starým občanům, kteří jsou sociálně potřební. "O poskytování těchto dávek rozhoduje každá obec, a to podle místa trvalého pobytu žadatele. Finance jsou určeny na úhradu mimořádných nutných nákladů, které si není žadatel schopen zaplatit ze svých zdrojů," připomíná Beránková.

Občané v nepříznivé životní situaci mohou dostat také bezúročnou půjčku, pokud ji nemohou získat jiným způsobem. Doba splatnosti je pět let od poskytnutí a výše půjčky může činit až 20 tisíc korun. "Bezúročné půjčky ale nejsou nárokové. Poskytují je obce s rozšířenou působností, pokud na ně mají prostředky ve svém rozpočtu," upozornila mluvčí.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků