Hlavní obsah

Kromě Prahy stihnou vyčerpat peníze z EU všechny regiony

Více než tři miliardy korun evropských dotací, které byly vyčleněny ve Společném regionálním operačním programu (SROP) pro rok 2004 a musí být podle pravidel EU využity nejpozději do konce roku 2006, si české regiony beze zbytku rozdělí. Právo o tom informovalo ministerstvo pro místní rozvoj.

Kromě Prahy stihnou vyčerpat peníze z EU všechny regiony

Do listopadu byly příjemcům dotací připraveny platby ve výši 3,7 miliardy korun, což je o 700 miliónů více, než byl spodní limit čerpání tohoto programu v roce 2006. Kraje již navíc mají připraveny projekty i pro další období čerpání v letech 2007 až 2013.

"Navzdory dřívějším negativním prognózám nám riziko nedočerpání finančních prostředků z programu SROP již nehrozí," uvedl ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič.

Dotace, které jsou v rámci SROP rozdělovány, mají pomáhat k vyváženému a současně udržitelnému rozvoji evropských regionů. Největší podíl z vyčleněných téměř 3,5 miliardy korun šel podle Gandaloviče na investiční projekty, jako rekonstrukce silnic, výstavba cyklostezek, revitalizace městských center, budování knihoven či nákup výrobních zařízení pro malé podniky.

O podporu se ucházelo již 5500 projektů

Neinvestiční projekty, zejména na podporu politiky zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů, byly podle Gandaloviče zatím podpořeny částkou asi 150 miliónů korun. Konkrétně se jedná o školení a školicí programy, aktivity zaměřené na integraci sociálně vyloučených osob do společnosti, ale také podporu při zpracování projektů z evropských peněz.

Do programu SROP bylo dosud předloženo pět a půl tisíce projektů, z toho asi 480 projektů již bylo proplaceno a zhruba stejný počet byl ukončen. Na osm set čtyřicet projektů se právě realizuje.

V nadcházejícím programovém období 2007 až 2013 budou moci regiony čerpat z fondů EU mnohonásobně vyšší objem prostředků, až 18 miliard korun ročně. Kraje v rámci svých samostatných projektů proto vytvořily například poradenská místa, sestavily školicí plány či rozvojové strategie pro jednotlivé mikroregiony. "Tyto aktivity jsou klíčové pro to, aby kraje v příštím období čerpání peněz z fondů EU předložily kvalitní projekty," dodal Gandalovič.

Hlavní město přijde o desítky miliónů

Zatímco regionům se daří přidělené evropské peníze využít, Praha má s jejich vyčerpáním potíže. Z údajů ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), které má na starosti program pro Prahu JPD 3, vyplývá, že hlavní město nevyužije podporu v desítkách miliónů korun.

Problémy v čerpání v případě tohoto programu vznikají podle MPSV zejména proto, že program je tvořen velkým množstvím malých grantových projektů s vysokou pracností a alokace finančních zdrojů byla na rozdíl od jiných programů rozdělena rovnoměrně na třetiny pro jednotlivé roky.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků