„Mým cílem je, aby se spotřebitelům ze strany Volkswagenu dostalo férového zacházení, a to všude v Evropě,“ uvedla pro Právo Jourová.

„Dohled nad trhem a právy spotřebitelů je v rukou národních úřadů a institucí typu České obchodní inspekce. Jako komisařka zodpovědná za ochranu spotřebitelů jsem ale přesvědčená o tom, že kauza tohoto rozsahu vyžaduje celoevropskou akci či aspoň koordinaci. Nevidím důvod, proč by měli mít spotřebitelé v Česku jiné podmínky nápravy situace než třeba němečtí či dánští,“ řekla Jourová.

Eurokomisařka proto zjišťuje, jak se Volkswagen k věci staví v jednotlivých zemích, a sbírá informace o tom, jaké kroky již národní úřady podnikly, jakým čelily problémům a jak jim lze na evropské úrovni pomoci.

„V září v Bruselu organizujeme setkání spotřebitelských organizací k nalezení přechodného řešení a budeme probírat možnosti řešení ochrany spotřebitelů pro delší časový horizont. Každopádně budu na těchto setkáních zastávat názor, že spotřebiteli se musí dostat maximální možné ochrany,“ dodává Jourová s tím, že přesný obraz o situaci by měla mít v průběhu několika příštích týdnů.

Půlhodina v servisu

Současně eurokomisařka připomíná, že EU je celosvětově na špici, pokud jde o přísná společná pravidla proti neférovým obchodním praktikám a smlouvám, zavádějící reklamě a agresivnímu marketingu. Je to legislativa, která má především preventivní charakter, ale dává také úřadům typu České obchodní inspekce velké možnosti pokutovat firmy, které budou při nelegálních praktikách poškozujících spotřebitele odhaleny.

Nevidím důvod, proč by měli mít spotřebitelé v Česku jiné podmínky než třeba němečtí či dánští Věra Jourová, eurokomisařka

V České republice se zatím k nepovinné bezplatné návštěvě servisů rozhodla asi třetina oslovených majitelů dotčených dieselových vozů koncernu VW. Nepatrný zájem mají majitelé těchto aut s připojením k nějaké hromadné žalobě.

„Oslovujeme, spolu s příslušnými autoritami, více než 20 tisíc majitelů dotčených vozů značky Škoda na českém trhu. Doporučujeme všem majitelům těchto aut provedení úprav, řekl Právu Vítězslav Pelc z tiskového oddělení Škoda Auto s tím, že provedení servisního opatření trvá v závislosti na modelu 30 až 60 minut.

Namísto žaloby výhody

Jak radí eurokomisařka Jourová, spotřebitelé, kteří nejsou spokojeni s navrženým řešením od Volkswagenu, se mohou nejdříve pokusit věc řešit s prodejcem, a potom ji případně dát k soudu jako žalobu s požadavkem odškodnění.

„V některých zemích se mohou spotřebitelé spojit a podat žalobu hromadně, například ve Finsku nebo Nizozemsku. Ve většině zemí včetně České republiky se ale musí spotřebitelé na soud obrátit sami s tím, že musí prokázat škodu a přímou příčinnou souvislost mezi porušením právní povinnosti (ze strany Volkswagenu) a vzniklou škodou. Každý spotřebitel tak musí zvážit, jak složitý, časově náročný a nákladný takový spor bude a jaká je předpokládaná šance na úspěch,“ upozorňuje Jourová.

Dobrým příkladem možné formy odškodnění tak podle ní může být spíše delší záruční dobu nebo jiné výhody, které by dotčeným majitelům vozů koncernu VW mohl nabídnout.

Rezek: První žaloby zamítnuty

Před zbrklou snahou kopírovat chování spotřebitelů v USA, kteří se účastní hromadných žalob na automobilku Volkswagen, varuje evropské majitele aut Martin Rezek z advokátní kanceláře Rezek, Prunner, Firická, který se specializuje na oblast ochrany zákazníků a spotřebitelů.

„Dopady kauzy na majitele aut v Evropě a ve Spojených státech jsou zcela rozdílné. V USA se stále nedaří vyvinout technické řešení a hovoří se o zpětném výkupu. V EU nic podobného nehrozí a servisní akce již probíhají,“ říká Rezek.

Emisní limity jsou v USA totiž podle něj oproti těm evropským až šestkrát přísnější. Navíc je zde nutné, aby automobily plnily emisní normy nejen při laboratorních měřeních, ale i v reálném provozu. V USA u řady vozidel zřejmě nebude aplikace nápravného řešení technicky vůbec možná či ekonomicky smysluplná. Naproti tomu v EU postačí zcela jednoduchý zásah (aktualizace softwaru nebo v některých případech jednoduchá úprava hardwaru), který byl státními orgány schválen již počátkem tohoto roku.

Došlo tedy v kauze k porušení spotřebitelských práv českých zákazníků? „Nemám žádné informace, které by tomu nasvědčovaly. Pro úspěšné dosažení odškodnění je totiž třeba spolehlivě prokázat, že nějaká škoda skutečně vznikla. Podle posledních informací byly první žaloby v evropských zemích zamítnuty právě z tohoto důvodu,“ dodává Rezek.