„Nižší objem tržeb za systémové služby je aktuálně způsoben změnou vykazování v systému. Také se mění způsob doúčtování u distribučních společností. Předpokládáme, že k vyrovnání dojde v průběhu roku a zvláště pak na jeho konci," uvedl předseda představenstva ČEPS Jan Kalina.

Systémové služby jsou činnosti, které ČEPS vykonává pro udržení rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny, a to v každém okamžiku. Prostředkem pro jejich zajištění jsou podpůrné služby, pomocí kterých lze regulovat rozdíly mezi výrobou a spotřebou. ČEPS tyto služby nakupuje, protože ze zákona nesmí vlastnit žádné zdroje elektrické energie.

Firma dále uvedla, že situace v přenosové soustavě byla v prvních třech měsících letošního roku relativně klidná, přeneseno bylo celkem 16 289 gigawatthodin elektrické energie.

Česko trápí nápor z Německa

Společnost pokračuje v investicích do přenosové soustavy. Uvedla, že stěžejními stavbami letošního roku jsou nové vedení Horní Životice - Krasíkov a výstavba transformátorů v rozvodně Hradec u Kadaně.

Výstavba transformátorů byla zahájena loni na jaře a měla by být dokončena na konci letošního roku. ČEPS do ní vloží přes dvě miliardy korun. Důvodem stavby jsou především nápory elektřiny z Německa, které Česko dlouhodobě trápí.

Společnost ČEPS působí v ČR jako výhradní provozovatel přenosové soustavy na základě licence od Energetického regulačního úřadu. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 41 rozvoden s 71 transformátory.

Kalina je předsedou představenstva ČEPS od letošního dubna. Nahradil Vladimíra Tošovského, který byl odvolán dozorčí radou firmy. Sto procent akcií společnosti vlastní přes ministerstvo průmyslu český stát.