Hlavní obsah

Obří jeřáby a třísettunový transformátor. Podívejte se na přepravu ochránce české energetické sítě

2. 6. 2016, 15:03 – Lovosice
Novinky, mak

Tři ze čtyř obřích PST transformátorů jsou v České republice. Stroje pluly z Itálie lodí do Hamburku a následně pokračovaly po Labi až do přístavu v Lovosicích. Tam ve čtvrtek s pomocí jeřábů přeložili 300 tun vážící zařízení na nákladní auto. Ještě je čeká logisticky náročná, téměř 90 kilometrů dlouhá cesta do rozvodny Hradec u Kadaně.

Přeložení obřího transformátoru z lodě pomocí jeřábůVideo: Novinky

 
Článek

„Transformátory vyrobené v Itálii byly přepraveny po silnici do přístavu v blízkosti Benátek, dále pluly tři týdny po moři do přístavu Hamburk, kde byly přeloženy na speciální lodě, které jsou schopny tento náklad transportovat z Hamburku sem do přístavu v Lovosicích,“ uvádí Tomáš Petržílka ze Správy energetického majetku společnosti ČEPS, která bude transformátory provozovat.

V přístavu ve čtvrtek brzy ráno přeložili nadměrný náklad na speciální silniční podvozek za pomoci dvou jeřábů. Jeden z nich má základní nosnost 500 tun a druhý 750 tun.

Transportní hmotnost jedné nádoby je 300 tun. Technologicky složité a robustní elektrické zařízení umožňuje regulovat toky elektrického výkonu v síti.

„Jeho úkolem bude optimálně řídit tok elektrické energie mezi Německem a Českou republikou,“ shrnuje hlavní úkol téměř třináctimetrových transformátorů Petržílka.

Přeprava transformátoru po silnici do Hradce u KadaněVideo: Čeps

„Společnost ČEPS chce přenášet maximální množství elektřiny, ale bezpečně, bez ohrožení spolehlivosti dodávek elektřiny v České republice. A to právě tento speciální typ transformátoru umožní,“ doplnila mluvčí ČEPS Barbora Peterová.

Unikátní zařízení budou uvedena do provozu koncem letošního roku.

Samotný transport dalšího stroje z přístavu do rozvodny Hradec u Kadaně proběhne v pondělí 6. června brzy ráno. Přepravován bude po silnici jako nadměrný náklad.

Překonat musí hráz Nechranické přehrady, na níž proto speciálně udělali mostní provizorium, několik křižovatek, ale také kruhový objezd. Přes bezpečnostní přeliv vodní nádrže přejede souprava v pondělí kolem šesté ráno.

Foto: Čeps

Přeprava předchozího transformátoru z přístavu do rozvodny Hradec u Kadaně.

Transformátory s regulací fáze jsou stroje, které prostřednictvím posunu fázového úhlu napětí na jeho vstupu a výstupu umožňují aktivní řízení protékajícího činného výkonu. Zjednodušeně řečeno, představíme-li si přenosovou soustavu jako nádrž s mnoha přítoky a výpustěmi, funguje PST jako stavidlo, které omezí, nebo zvýší průtok danou výpustí.

Omezení toku na jednom vedení způsobí přerozdělení toků. A protože elektřina proudí cestou nejmenšího odporu, část toků se přesune na jiná, méně zatížená vedení, čímž se eliminuje možné přetížení přenosové sítě.

Reklama

Výběr článků