Slovensko je mezi státy, které nedostanou nic, vyplývá ze zveřejněných dat. Například do Itálie zamíří z programu více než 98 miliónů eur, do Španělska takřka 86 miliónů eur a do Polska zhruba 77 miliónů eur.

Česko v minulosti program kritizovalo a patřilo mezi země, které odmítaly navýšení rozdělované sumy na 500 miliónů eur na rok. Kdyby nakonec z blokační menšiny neodešlo Německo, pak by se program zřejmě zredukoval na zhruba 113,5 miliónů eur.

ČR tehdy argumentovala hlavně tím, že sociální pilíř, kam spadá i pomoc nejpotřebnějším, by si každá země měla držet sama. Česko rovněž upozornilo, že v každé zemi je různě nastaveno to, kdo je považován za chudého.

Zatímco v ČR se to v tomto případě v podstatě vztahuje jen na bezdomovce, v jiných státech je to výrazně odlišné. Celkem program, který funguje od konce 80. let minulého století, využívá kolem 18 miliónů nejchudších lidí v EU.