Všechny údaje jsou upraveny tak, aby odrážely různé životní náklady. Jak uvádějí autoři této studie, ve všech případech se jedná o osoby v zaměstnaneckém poměru, nikoli o osoby samostatně výdělečně činné nebo pobírající dávky. Studie brala v potaz fakt, že ne každý ze sedmi miliard lidí žijících na naší planetě má práci a samozřejmě nezanedbatelný podíl tvoří i děti.

Deset zemí s nejvyšší průměrnou mzdou

Deset zemí s nejvyšší průměrnou mzdou

Ekonomové si proto všímali specifik jednotlivých zkoumaných zemí, aby získali z každé celkový objem mezd. Průměrná mzda v Číně má totiž nepochybně větší vliv na světový průměr, než je průměrný plat na Novém Zélandě, kde žije mnohem méně lidí.

Tento celkový objem mezd náležející každé zemi pak sečetli a nakonec vydělili celkovým počtem příjmů na světě, který podle odhadů činí 70 biliónů dolarů.

Speciální dolary

Nutno připomenout, že dolary nejsou klasické americké. Ekonomové používají speciálně upravený směnný kurz. Průměrná mzda se tak počítá v paritě kupní síly (PPP) dolarů. Jeden PPP dolar bere v úvahu skutečnost, že existují rozdílné náklady na žití v jednotlivých zemích. Jde tak o to, co si za dolary všechno můžou lidé koupit.

Pět zemí s nejnižší průměrnou mzdou

Pět zemí s nejnižší průměrnou mzdou

„Pokud někdo v Číně má plat 1500 jüanů měsíčně a jde do banky, dostane 200 dolarů," uvedl ekonom Patrick Belser. „Ale to není fakt, který používáme pro výpočet globálního průměru. Důležité je, co si lidé budou moci koupit za těchto 1500 jüanů, což ve skutečnosti odpovídá asi 400 dolarům,“ dodal Belser.

Ekonomové při výzkumu rovněž dbali na zjištění, kolik člověka finančně vyjde nějaké zboží či služby v USA a kolik toho pořídí za svůj plat v zemi, kde žije.

Česko porazilo Čínu

Průměrná mzda v Česku činila na konci loňska podle údajů Českého statistického úřadu 24 319 korun hrubého. Dosáhla na ni přibližně čtvrtina lidí v zemi. Česká republika přesto překračuje na základě výpočtů ekonomů z ILO průměrnou světovou mzdu.

zemé s průměrnou mzdou na úrovni čr

Země s průměrnou mzdou na úrovni ČR

Česko tak za sebou nechalo v pomyslném žebříčku například Chorvatsko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rusko, ale i Hongkong, Čínu nebo Brazílii.

Výsledky nutno brát s rezervou

Průměrná mzda 1480 dolarů za měsíc je poměrně vysoké číslo, při 20 pracovních dnech v měsíci to odpovídá 75 dolarům za den. Ze statistik totiž vyplývá, že více než třetina světové populace žije pod hranicí dvou dolarů na den.

Jak ovšem autoři studie připomínají, museli mnohdy vycházet pouze z kusých údajů, někdy data chyběla úplně, což je příklad Nigérie. A navíc jde pouze o osoby v zaměstnaneckém poměru, tedy bez začlenění důchodců, dětí, žen na mateřské dovolené či osob samostatně výdělečně činných.