Hlavní obsah
Zleva Petr Kott, David Rath a Kateřina Pancová Foto: Petr Hloušek, Právo

Problémy s technikou donutily soudce přerušit líčení s Rathem

Problémy s technikou stály za přerušením čtvrtečního soudního jednání v kauze exposlance Davida Ratha. U soudu se promítalo video z domovní prohlídky u Petra Kotta a Kateřiny Pancové, kteří byli podle žalobce hlavními strůjci podvodného jednání. Záznam se ale nedařilo přehrát, proto soudce líčení přerušil.

Zleva Petr Kott, David Rath a Kateřina Pancová Foto: Petr Hloušek, Právo
Problémy s technikou donutily soudce přerušit líčení s Rathem

13:34 - Policistka předává jednotlivá obvinění. Kott chce mluvit se svým obhájcem. Videozáznam není zcela zřetelný. Petru Kottovi je špatně rozumět. Znovu vyskakuje technický problém, soudce chce zjístit, zdali není technický problém v počítači. Pacovský proto přerušuje hlavní líčení do 1. října od 8:45.

13:32 - Kott trvá na svém obhájci, policistka upozorňuje, že bude chtít později jeho jméno. V soudní síni vyskočil technický problém, video bylo přerušeno a přeskočilo do části domovní prohlídky. Soudce Pacovský nařizuje přehrání videa zpět na začátek.

13:29 - Nyní soudce Pacovský rozhodl o puštění videa ze zadržení Kateřiny Pancové a Petra Kotta. Na záběrech je vidět Petr Kott sedící na židli v domě Kateřiny Pancové. Policistka ho poučuje ohledně zadržení.

13:22 - K výpovědi se vyjadřuje i spolupracující obviněná Ivana Salačová. „Jak se tu pouštěl záznam rozhovoru mezi Pancovou a Bartíkem, tak já jsem v té době zrovna seděla v kanceláři, když rozhovor probíhal. Slyšela jsem tedy jen to, co říká paní Pancová. Ale když položila telefon, sdělila mi, že je Bartík idiot, a že se diví, proč se s ní baví o zámku v telefonu.

13:15 - „Bez toho, abych pacienta viděl, nemohu stanovit diagnózu. Diagnózy po telefonu jsou možné, ale ve velmi omezené míře,“ míní Rath.

Dále upozorňuje na spornost nahrávek odposlechů. „Když mně policie pustila část odposlechu, nebyl vůbec srozumitelný. Dali mi tedy sluchátka, a ani tak nebylo rozumět. Poté mi dali text, který ale neodpovídal fragmentu, co jsem slyšel ve sluchátkách. A pak na mě chtěli na základě toho odpovědi. To je situace velmi složitá.“

„Je divné, že státní zástupce tvrdí, že jsou odposlechy v pořádku, ale nechce je nechat přehrát,“ dokončuje bývalý hejtman.

13:09 - Slova se ujímá David Rath, aby se vyjádřil k výpovědi svědka. „To, co svědek uvedl k mé osobě, plně koresponduje i s mou výpovědí. Ze strany obžaloby a policejního orgánu je dojem, že je něco ohledně buštěhradského zámku utajené. Už v době, kdy byl zámek převáděný na kraj, to bylo na Středočeském kraji velmi diskutované. Nejednali o tom jen tři lidi, ale byli to velmi často a široce diskutované.“

13:04 - Svědek na výpovědi nechce nic doplňovat. „Nepamatuji si ji doslova, ale nechci na ní nic měnit.“ Advokát Jelínek chce, až budou přehrány zvukové záznamy odposlechů, znovu předvolat Bartíka k soudu.

12:52 - Z lavice obžalovaných sledují hlavní líčení pouze obžalovaní Rath, Kott, Pancová, Novanská a spolupracující obviněná Salačová. Ostatní obžalovaní jsou omluvení z nepřítomnosti. Salačová se v průběhu jednání často usmívá a otáčí se směrem k veřejnosti. Dnes přišlo k soudu podstatně více „diváků“ než v předchozích dnech. Zaplněny jsou tři řady lavic ze sedmi.

12:34 - Ve čtení střídá přísedící soudce Pacovský. Výpověď z přípravného řízení se zabývá vztahy svědka a obžalovaných a následných odposlechů.

„Odposlech je nesrozumitelný. Přepis nemusí být přepisem skutečného záznamu,“ vznesl námitku při tehdejším výslechu Bartíka obhájce Kubica. Připojili se i další obhájci.

12:20 - Jedna z přísedících nyní čte detailní výpověď svědka Bartíka z přípravného řízení.

12:06 - „Jak vypadalo vnitřní vybavení? Jsou to věci, které by se daly běžně koupit v obchodním domě?“ zajímá Ratha. „Byly tam například lustry, které stylově doplňovaly barokní interiér. Lustry se sem dovážejí z Itálie. Parkety nebyly zvoleny obyčejné, ale typ, který se používal dříve na zámcích.“

„Vy jste hovořil o snížené částce na interiéry, která byla vyčíslena na 32 miliónů, bez DPH tedy asi 26 miliónů. Z této částky měl být poskytnut úplatek ve výši 9 miliónů korun čili bychom se dostali na nějakých 17 miliónů. Šlo by z této sumy pořídit vybavení interiéru?“ ptá se Rath. „Velmi obtížně,“ odpovídá svědek Bartík.

11:50 - Na řadě jsou doplňující otázky obžalovaných. Rath využívá svou možnost k dotazování svědka a staví se vedle řečnického pultíku.

11:47 - Soud dále pokračuje ve výpovědi svědka projektanta Richarda Bartíka. Státní zástupce Jirát žádá znovu přečíst pár řádek z přepisu odposlechu mezi Bartíkem a Pancovou z 11. ledna 2012. Zajímá ho, kdo je v rozhovoru uvedený jako náměstek. Svědek uvádí, že se jednalo o Oldřicha Vytisku, tehdejšího šéfa Odboru regionálního rozvoje Středočeského kraje.

11:00 - Soudce vyhlásil půlhodinovou pauzu, po které budou mít prostor na dotazy obžalovaní.

10:57 - „Uvedl jste schůzku s inženýrem Drážďanským a Mladým. Probíhalo to nějak nestandardně?“ pokračuje obhájce Filip Svoboda, který zastupuje Pavla Drážďanského. „Ne, byla to standardní schůzka.“

„Řešilo se nějaké zvýhodnění jejich firmy Konstruktiva Branko ve výběrovém řízení na rekonstrukci zámku Buštěhrad?“ Svědek se nedomnívá.

10:53 - Svědek mluví málo zřetelně, chvílemi není rozumět. Na to ho upozornil i soudce Pacovský.

10:50 - Na Bartíka nyní chrlí otázky obhájci obžalovaných. „Dostal jste nějakou předem zadanou částku, do které bylo potřeba se vejít?“ ptá se advokát Veverka. „Investičně na to bylo dáno 220 miliónů. Později mi bylo sděleno, že byly ušetřeny peníze na stavebních pracích, tyto peníze tedy byly použity na interiéry. Šlo o nějakých 50 miliónů,“ popisuje Bartík.

10:42 - Pancová s Rathem na lavici pro obžalované o něčem potichu diskutují. Soudce Pacovský na žádost Rathova obhájce Jelínka předčítá usnesení o zahájení stíhání Davida Ratha z 15. května 2012.

„Dostal jste pokyn od Davida Ratha, abyste úmyslně doplnil a účelně navýšil cenu na buštěhradský zámek?“ ptá se poté Jelínek. „Pouze tu první část, jak jsem již uvedl. Z 55 miliónů jsme snížili částku na 32 miliónů,“ opakuje informaci svědek.

10:30 - Svědek si na rozhovor vzpomíná. Soudce Pacovský se ptá, jestli s ním souhlasí a zdali rozhovor takto probíhal. “Nevím, kolik procent z toho je úplně přesných. Nějak tak to být mohlo,“ odpovídá Bartík.

10:18 - Bartík v rozhovoru hledá různé možné úspory. Pancová ho chválí. „To byste byl šikulka.“ Uvádí například předimenzované záchody, které by tam ani nemusely být.

10:08 - Soudce Pacovský nyní čte přepis odposlechu rozhovoru mezi Pancovou a svědkem Bartíkem ohledně zámku Buštěhrad.

9:53 - „S firmou Konstruktiva Branko jsem jednal o zadávacím projektu. Telefonicky mě kontaktoval inženýr Pavel Drážďanský, jestli bychom si mohli projít rozsah interiérů, s tím, že by chtěli podat nabídku do soutěže. Jednal jsem i s obchodním ředitelem firmy Tomášem Mladým,“ uvádí Bartík.

Konstruktiva Branko následně zvítězila v zakázce na rekonstrukci zámku Buštěhrad.

9:44 - Svědek hovoří o schůzce s Kateřinou Pancovou. Některé částky ohledně věcí z interiéru v návrhu jí přišly vysoké.

„Výstupem jednání bylo to, že bych se na zámek šel rád podívat,“ dodává svědek Bartík.

9:42 - „Naše firma Arcia byla autorem návrhů interiérů u buštěhradského zámku. Byli jsme osloveni krajem. Dali jsme nabídku, následně byli vybráni a podepsali smlouvu. Zadání bylo zpracovat návrh interiéru pro zámek Buštěhrad, týkalo se to části, která byla ve vlastnictví,“ uvádí svědek.

„Byl tam nějaký finanční strop, ve kterém jste se měli pohybovat?“ ptá se soudce. „Šlo o to, definovat rozsah interiéru, na základě kterého se měla definovat určitá částka. V prvotním zadání se žádná částka neobjevovala,“ uvádí svědek.

„Jaké podklady jste od kraje obdržel?“ zajímá soudce. „Stavební projekt na opravy zámku, fotodokumentaci,“ zní odpověď.

„Výstupem byl návrh interiéru v rozsahu textová část, grafická část a výkresy. První předání bylo začátkem prosince. To jsme vyčíslili na 55 miliónů, následně na přání, jelikož se zdála být částka vysoká, jsme ji snížili na 32 miliónů. Vyndali jsme určité prvky, aby se cena snížila. Hovořili jsme o tom s inženýrem Vytiskou,“ upřesňuje svědek.

9:32 - „Ohledně rekonstrukce buštěhradského zámku jsem se setkal s Davidem Rathem a Kateřinou Pancovou. S Rathem jsem se setkal na kraji a tématem bylo upřesnění rozsahu práce při rekonstrukci zámku Buštěhrad, s Pancovou jsme se také bavili o projektu,“ uvedl Bartík.

9:30 - „Pracovní vztah jsem měl s Davidem Rathem, Kateřinou Pancovou a v průběhu zakázky Buštěhrad jsem se setkal s inženýry Drážďanským a Mladým,“ uvedl svědek.

Setkání s ostatními obžalovanými nevylučuje, ale nepamatuje se na ně.

9:26 -  I dnešní den pokračuje dalšími výpověďmi svědků. Pacovský předvolal k výslechu projektanta a majitele společnosti Arcia Richarda Bartíka, který měl zajistit navýšení ceny u buštěhradské zakázky.

9:17 - „Včera odpoledne mi byla doručena omluvenka Vladislava Procházky,“ začíná na úvod soudce Pacovský. Projektant Procházka, který původně připravoval rekonstrukci zámku Buštěhrad a z akce následně vystoupil, měl vypovídat u hlavního líčení v pátek. Bude tak zřejmě připraven náhradní program.

9:10 - Po vpuštění veřejnosti do jednací síně přivedla eskorta vazebně stíhané

Ve středu byly čteny písemné záznamy z prohlídek domu a kanceláří, z nichž mimo jiné vyplynulo, že Kott měl doma několik zbraní včetně samopalu. [celá zpráva]

Právě při odchodu z domu Kotta a Pancové v Rudné u Prahy byl loni v květnu Rath zatčen s krabicí od vína, v níž policie nalezla peníze

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků