Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Gabriela Krejčová, Novinky

Postižené 11leté dívce sebrala exekutorka šest tisíc. Dlužila za odpad

Jedenáctileté mentálně a fyzicky postižené Štefanii sebralo město Česká Lípa v roce 2011 téměř šest tisíc korun ze stavebního spoření. Dlužila je za odvoz odpadu za první čtyři roky svého života, a to přesto, že v České Lípě nikdy nebydlela, protože ji rodiče hned po narození dali do ústavu.

Ilustrační snímek Foto: Gabriela Krejčová, Novinky
Postižené 11leté dívce sebrala exekutorka šest tisíc. Dlužila za odpad

Stavební spoření zřídili Štefanii pěstouni, kteří si ji z domova vzali. Že z účtu peníze zmizely, zjistili až letos. Vypátrali, že je v rámci exekuce vzalo město Česká Lípa. Městský úřad totiž doručoval rozhodnutí o výměru poplatku za roky 2003 až 2007 dívčině biologické matce, která to ovšem ignorovala, a Štefanii vzrostl dluh z několika stovek na šest tisíc.

Postižené dívce pomáhá od letošního března advokátka Alena Vlachová, jejímž programem Děti bez dluhů prošlo za dva roky bezmála 50 dětí s podobnými problémy. Malých dlužníků je přitom v Česku přibližně 150 tisíc.

„Jako první vždy namítám, že úřad řádně nedoručil rozhodnutí dítěti, které tak nemělo možnost se o dluhu dozvědět,“ vysvětluje Vlachová, která malé dlužníky bezplatně zastupuje. Zatím se jí podařilo oddlužit 20 dětí, další na zbavení od nespravedlivých exekucí stále čekají.

Obec si stojí za svým

„Vzhledem k povinnosti mlčenlivosti nemůžeme k případu podávat podrobnější informace. Nicméně můžeme obecně říci, že město je povinno chovat se jako řádný hospodář, tedy mimo jiné vybírat a vymáhat od svých občanů veškeré nedoplatky. Městský úřad postupoval podle tehdy platné legislativy a metodiky. V té době nebylo možné vyměřit místní poplatky za děti jejich rodičům,“ uvedla tisková mluvčí úřadu Kristýna Brožová. Před dvěma lety se změnila legislativa a úřady si od té doby mohou vybrat, zda vyměří poplatek dítěti nebo jeho zákonnému zástupci.

Vlachová přesto nesouhlasí: „Město Česká Lípa nezajistilo, aby Štefanie byla v poplatkovém řízení řádně zastoupena někým jiným než rodiči, kteří o ni nebyli schopni řádně pečovat. Postup byl v rozporu i s tehdy platnými právními předpisy. Město by mělo uznat, že platební výměry nebyly dosud řádně doručeny a tedy nejsou dosud pravomocné. Mělo by Štefanii ustanovit zástupce pro poplatkové řízení, což už bylo navrženo, ale město to odmítlo, a tomuto zástupci řádně doručit platební výměry, aby bylo možné proti nim podat odvolání.“

S tímto argumentem ale město nesouhlasí, ačkoli Vlachová s ním uspěla v případě jiného nezletilého dlužníka u Nejvyššího správního soudu. Ten vydal rozsudek, ze kterého vyplývá, že dítě nemůže být v řízení o poplatku zastoupeno rodiči, kteří se o něj řádně nestarají. „Tuto již existující judikaturu by mělo město jako správní orgán respektovat, ale nesouhlasí s ní a případ považují za vyřízený,“ vysvětluje Vlachová.

Město navíc argumentovalo advokátce tím, že by tak došlo k zásahu do majetkové sféry obce. „Jinými slovy, dle města Česká Lípa má ochrana příjmů jeho rozpočtu přednost před právem dítěte na spravedlivý proces,“ vysvětluje Vlachová.

„Co se týče rozsudku Nejvyššího správního soudu, v době jeho vydání byl předmětný případ již několik let ukončen. V současné době přesto hledáme cesty, jak by bylo možno záležitost případně přehodnotit,“ tvrdí mluvčí českolipského úřadu.

Do kdy přesně zasílal městský úřad platební výměry Štefanině biologické matce, advokátka neví. „Přesné údaje neznáme, neboť město Česká Lípa je odmítá sdělit, a zarputile se brání poskytnout ohledně řízení jakékoli informace nejen pěstounům, ale i orgánu sociálně-právní ochrany dětí.“

Do boje s exekutorem

„Daňový řád říká, že obec má jako správce daně postupovat tak, aby poplatníka co nejméně zatěžovala, což rozhodně není vyměřování poplatků malým dětem a následná exekuce vedená proti nim,“ tvrdí Vlachová.

Některá města totiž vymáhají pohledávky prostřednictvím soukromého exekutora. Kvůli jeho provizi může dlužná částka vystoupat až k tisícům. „Tento postup daňový řád zakazuje, správce daně musí zvolit takový způsob vymáhání, aby náklady nebyly nepřiměřené výši vymáhané částky,“ vysvětluje advokátka, jejíž případy se táhnou od odvolání proti platebnímu výměru, přes správní soudnictví u krajských soudů až k Nejvyššímu správnímu soudu a Ústavnímu soudu.

Dětem z dětských domovů by měla pomoci novela zákona o místních poplatcích, kterou na zářijové schůzi schválila Sněmovna. „Jasně by říkala, že za děti mají platit jejich rodiče,“ uzavírá Vlachová, která se na tvorbě novely podílela.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků