Hlavní obsah

Pacienti jsou spokojeni s lékaři i sestrami, propadlo jídlo a pohodlí

Ministerstvo zdravotnictví již potřetí zadalo průzkum v 15 velkých nemocnicích a ústavech, které přímo řídí. A výsledky nejsou špatné: pacienti jsou spokojeni s lékaři i sestrami i s tím, jak je léčí a jak se k nim chovají. Naopak v žebříčku spokojenosti propadlo tělesné pohodlí ve zdravotnických zařízeních a také citová opora. Nejvíc byli pacienti spokojeni v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.

Pacienti jsou spokojeni s lékaři i sestrami, propadlo jídlo a pohodlí

Výzkum byl zveřejněn ve čtvrtek. Loni v listopadu odevzdalo vyplněný dotazník 22 374 pacientů, kteří v nemocnici strávili minimálně dva dny. Závěry pak řešitel projektu Kvalita očima pacientů Tomáš Raiter ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a společností STEM/MARK shrnul do 224 stran textu.

Zvítězilo Brno

Ukázalo se, že pacienti jsou ve všech sledovaných zařízeních v průměru spokojeni z 80 %, což je považováno za „dobrý standard kvality.“

Nejvíce spokojeni byli pacienti v Masarykově onkologickém ústavu v Brně (85,7 %) a v pražské Nemocnici Na Homolce (83,8 %), naopak nejméně ve Fakultní nemocnici Brno (75,8 %).

Pacienti hodnotili  přijetí do nemocnice, respekt, ohled, úctu, koordinaci a integraci péče, informace a komunikaci lékař-pacient, tělesné pohodlí, citovou oporu, zapojení rodiny a propuštění ze zařízení a pokračování péče.

Největší spokojenost s lékaři byla opět v Masarykově onkologickém ústavu (87,9 % pacientů), dále v pražské Nemocnici Na Homolce (82, %), FN Motol (81,5 %). Naopak nejmenší byla s lékaři v Ústavu o péči o matku a dítě v Praze (71,5 %) a Fakultní nemocnici Brno (75,5 %).

Podobně tomu bylo i se spokojeností se sestrami. Na prvním místě se umístil pražský Institut klinické a experimentální medicíny, kde byli pacienti se sestrami spokojeni v 83,6 %, dále ve FN Hradec Králové (82,8 %) a Masarykově onkologickém ústavu v Brně (82 %). Naopak nejmenší spokojenost se sestrami vyjádřili pacienti ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze (74,3 %) a Fakultní nemocnici Brno (72,7 %).

Kategorie nemocnic

Když se vyhodnotily všechny sledované ukazatele, výzkumníci zařadili nemocnice do několika kategorií.

Ve skupině A+ (významně nadstandardní) jsou nemocnice: FN Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, Motol, Masarykův onkologický ústav Brno, Nemocnice Na Homolce v Praze a Institut klinické a experimentální medicíny v Praze.

Ve skupině A (nadstandardní) není zařazeno žádné zdravotnické zařízení.

Ve skupině A- (standardní), se ocitly nemocnice: FN Bulovka Praha, FN Královské Vinohrady Praha, FN Olomouc a Ústav pro péči o matku a dítě v Praze.

Ve skupině B+ (mírně pod standardem) jsou: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, FN u sv. Anny v Brně.

Ve skupině B (pod standardem) není žádné zdravotní zařízení.

Ve skupině B- (významně pod standardem) je FN Thomayerova v Praze a FN Brno.

Strava propadla

Se stravou v nemocnicích byla spokojena jen třetina pacientů. Kvalita jídel dosáhla vůbec nejnižší úrovně spokojenosti.

V tělesném pohodlí byli pacienti nejvíce spokojeni v pražské Nemocnici Na Homolce. S respektem, ohledem a úctou pak v Masarykově onkologickém ústavu a nejméně ve FN v Brně.

S komunikací a s informacemi, které pacient dostává od lékařů, byli nejvíce spokojeni pacienti Masarykova onkologického ústavu v Brně, nejméně pak v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze. Je zajímavé, že v těchto dvou zařízeních byli naopak pacienti nejvíce spokojeni s citovou oporou.

Všichni dotazovaní byli nejvíce spokojeni se zapojením rodiny do jejich léčby.

Závěry dostanou ředitelé

Stejně jako loni při podobném výzkumu by ředitelé nemocnic měli souhrnné závěry dostat a na jejich základě pak zjednat nápravu tam, kde pacienti byli spokojeni nejméně.

Spokojenost pacientů ve zdravotnických zařízeních
NemocniceRok%
Masarykův onkologický ústav, Brno200985,7
 200885,8
Nemocnice Na Homolce, Praha200983,8
 200884,2
FN Hradec Králové200982,7
 200881,7
FN Ostrava200982,3
 200882,6
IKEM, Praha200982,2
 20080,0
FN Plzeň200981,3
 200881,8
FN v Motole, Praha200981,1
 200877,4
FN Na Bulovce200979,7
 200874,3
FN Královské Vinohrady200979,5
 200876,2
FN Olomouc200979,4
 200878,5
Všeobecná fakultní nemocnice, Praha200978,8
 200878,5
FN u sv. Anny v Brně200978,8
 200878,7
Ústav pro péči o matku a dDítě, Praha200977,6
 200878,3
Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha200976,4
 200877,6
FN Brno200975,8
 200875,0
Spokojenost s lékaři
NemocniceRok%
Masarykův onkologický ústav, Brno200987,9
 200887,7
Nemocnice Na Homolce, Praha200982,1
 200882,2
FN v Motole, Praha200981,5
 200878,4
FN Na Bulovce, Praha200981,2
 200875,4
FN Ostrava200980,4
 200880,6
FN Hradec Králové200980,3
 200880,1
IKEM, Praha200980,1
 20080,0
FN Královské Vinohrady Praha200980,0
 200876,7
FN Plzeň200979,4
 200880,2
Všeobecná fakultní nemocnice, Praha200979,2
 200879,7
FN Olomouc200977,6
 200878,0
FN u sv. Anny v Brně200976,8
 200876,1
Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha200975,6
 200877,3
FN Brno200975,5
 200874,9
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha200971,5
 200874,1
Spokojenost se sestrami
NemocniceRok%
IKEM, Praha200983,6
 20080,0
FN Hradec Králové200982,8
 200880,7
Masarykův onkologický ústav, Brno200982,0
 200881,4
Nemocnice Na Homolce, Praha200981,2
 200882,6
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha200980,9
 200877,6
FN Ostrava200980,8
 200882,0
FN Plzeň200980,6
 200881,5
FN u sv. Anny v Brně200979,1
 200878,5
FN Na Bulovce, Praha200978,6
 200871,5
FN Královské Vinohrady, Praha200978,6
 200873,9
FN Olomouc200977,9
 200875,3
FN v Motole, Praha200977,5
 200873,0
Všeobecná fakultní nemocnice, Praha200976,1
 200874,3
Fakultní Thomayerova Nemocnice, Praha200974,3
 200875,3
FN Brno200972,7
 200872,3
Zdroj:RNDr. Tomáš Raiter & STEM/MARK, a.s, Kvalita očima pacientů 2009

 

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků