Hlavní obsah
Karel Schwarzenberg (TOP 09) Foto: Petr Horník, Právo

Lidé oceňují Schwarzenbergovu nezkorumpovatelnost, ukázal průzkum

Agentura ppm factum se ve svém prosincovém průzkumu zaměřila na šestici prezidentských kandidátů, kteří se v předvolebních šetřeních umisťují za vedoucím duem Fischer - Zeman. Lidí se ptala na tři nejsilnější stránky zbývajících uchazečů o Hrad. Největší podíl respondentů se shodl na tom, že Karel Schwarzenberg je nezkorumpovatelný, jelikož má dostatečné finanční zajištění.

Karel Schwarzenberg (TOP 09) Foto: Petr Horník, Právo
Lidé oceňují Schwarzenbergovu nezkorumpovatelnost, ukázal průzkum

Celkem 44 procent dotázaných u Schwarzenberga uvedlo, že je natolik finančně zajištěný, že se nedá zkorumpovat. 22 procent shodně zařadilo mezi jeho nejsilnější stránky reprezentaci v zahraničí a čestnost a důvěryhodnost.

Co se týče právě reprezentace v zahraničí, předskočil Schwarzenberga pouze Jiří Dienstbier, jemuž tuto položku přiřklo jako nejsilnější stránku 27 procent lidí. Tentýž aspekt kladli dotazovaní za přední vlastnost také Zuzaně Roithové a Vladimíru Franzovi.

U Dienstbiera lidé ocenili i to, že by nejlépe hájil českou státnost (26 procent) a sjednocoval zemi a vedl dialog s odborníky (26 procent).

Fischerová by prý vybrala nezávislé soudce

Nejsilnější stránka Táni Fischerové spočívá podle lidí v tom, že by hájila právo a spravedlnost, například by vybrala nezávislé soudce Ústavního soudu. Shodlo se na tom 14 procent respondentů. Stejný podíl dotázaných uvedl, že by v prezidentském úřadě nejvíce respektovala ústavu.

Na spodních třech příčkách podle podílu lidí, kteří se shodli na nejsilnější stránce jednotlivých kandidátů, se umístili Přemysl Sobotka, Zuzana Roithová a Vladimír Franz. V případě Sobotky a Franze uváděli na prvním místě schopnost sjednocovat zemi a vést dialog s odborníky (12 respektive 9 procent) u Roithové reprezentaci v zahraničí (9 procent).

Agentura prováděla průzkum v době od 9. do 12. prosince. Lidem položila sedm otázek s tím, který z kandidátů by v dané problematice nejvíce vynikal. Respondenti mohli kromě jména někoho z šesti kandidátů zvolit také odpověď "ani jeden z nich". Dva největší favorité, Jan Fischer a Miloš Zeman nebyli do průzkumu zařazeni.

Kandidát
tři hlavní silné stránkyprocenta
Karel Schwarzenberg
Je dostatečně finančně zajištěný, takže se nedá zkorumpovat 44
Bude zemi nejlépe reprezentovat v zahraničí
22
Bude nejvíce čestný a důvěryhodný
22
 
Jiří Dienstbier
Bude zemi nejlépe reprezentovat v zahraničí27
Bude nejlépe hájit českou státnost
26
Bude zemi sjednocovat a povede dialog s odborníky26
 
Táňa Fischerová
Bude nejlépe hájit právo a spravedlnost, například vybere nezávislé soudce do ÚS
14
Bude nejvíce čestná a důvěryhodná14
Bude nejvíce respektovat ústavu
13
 
Přemysl Sobotka
Bude zemi sjednocovat a povede dialog s odborníky12
Bude nejvíce respektovat ústavu10
Bude nejlépe hájit českou státnost10
 
Zuzana Roithová
Bude zemi nejlépe reprezentovat v zahraničí9
Bude nejlépe hájit právo a spravedlnost, například vybere nezávislé soudce do ÚS9
Bude nejvíce respektovat ústavu8
 
Vladimír Franz
Bude zemi sjednocovat a povede dialog s odborníky9
Bude nejlépe hájit právo a spravedlnost, například vybere nezávislé soudce do ÚS8
Bude zemi nejlépe reprezentovat v zahraničí8
yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků