Hlavní obsah
Pražský hrad Foto: Jaroslav Soukup, Novinky

Kontroloři nalezli chyby v hospodaření kanceláře prezidenta

Úředníci z Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) prověřili hospodaření Kanceláře prezidenta republiky a jejích příspěvkových organizací, jako jsou Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány. Narazili při tom na pochybení v oblasti veřejných zakázek, v účetní evidenci a inventarizaci majetku.

Pražský hrad Foto: Jaroslav Soukup, Novinky
Kontroloři nalezli chyby v hospodaření kanceláře prezidenta

Kontroly se týkaly hospodaření s nemovitým majetkem za 1,5 miliardy korun a s dotacemi za 230,5 miliónu korun v letech 2007 až 2011.

Správa Pražského hradu i Lesní správa Lány podle NKÚ v několika případech porušily zákon o veřejných zakázkách, když některé z nich rozdělily na několik menších zakázek. „Například Správa Pražského hradu takto rozdělila soutěž na rekonstrukci, propojení a záložní napájení rozvoden. Lesní správa Lány postupovala stejně například v jedné z etap rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží nebo u rekonstrukce cest v Lánské oboře,“ informoval úřad.

Soupis majetku nadhodnocen o desítky miliónů

Obě dvě organizace porušily také pravidla účetnictví, když v účetních závěrkách nevykázaly některé stavby nebo pozemky do správné položky. „V roce 2008 tak například Správa Pražského hradu nadhodnotila soupis nedokončeného dlouhodobého majetku o téměř 90 miliónů korun. Do této položky totiž započítala tři již zkolaudované objekty, které měly být správně zaúčtovány do položky Stavby,“ vysvětlilo NKÚ.

Samotná Kancelář prezidenta republiky pak neprovedla veřejnosprávní kontrolu hospodaření s nemovitým majetkem a investičních akcí financovaných v rámci programů reprodukce majetku. Objevily se také dílčí administrativní nedostatky.

Jak ale úřad uvádí, „i přes uvedené pochybení nezjistil neúčelné nebo neoprávněné využití prostředků státního rozpočtu. Kontrolované subjekty navíc některé nedostatky napravily už v průběhu kontroly“.

Problematický výklad ustanovení

Hrad se proti některým nařčením brání. Problémy, na které NKÚ upozornil, prý vycházejí z rozdílného výkladu právních ustanovení. „Rozdílné pohledy na danou problematiku byly často zapříčiněny jak nejednoznačným zněním obecného předpisu, tak i reálným posunem výkladů daných ustanovení ve srovnání s dříve užívanou praxí,“ sdělil ředitel tiskového úřadu Kanceláře prezidenta Radim Ochvat.

Ten také odmítl, že by byly jakkoli ohroženy spravované materiální nebo finanční hodnoty státu.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků