Novela o rozpočtových pravidlech umožní ministerstvu financí už nyní vyřešit situaci, kdy Sněmovna v pátek neschválila vládní návrh zákona na vydání státních obligací celkem za 674 miliardy. [celá zpráva]

Dluhopisy mají sloužit k úhradě loňského a předloňského schodku rozpočtu a na úhradu dluhů, které bude nutné splatit v letošním a příštím roce. Novela se týká vydávání dluhopisů na krytí schváleného schodku státního rozpočtu.

Třetí normou je novela o dani z nemovitých věcí, která omezuje osvobození od daně u pozemků ve vlastnictví státu, krajů nebo obcí.

Dani nebudou podléhat pouze ty pozemky, u nichž nebylo zřízeno právo stavby. Nově se vymezuje, co je to stavební pozemek. Stavebním pozemkem bude pozemek, na němž není zdanitelná stavba, ale který je určen k zastavění. Novela také na návrh Senátu zachovává současný způsob zdanění ploch pod rybníky.