Norma, která by dle představ ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS) mohla začít platit v roce 2013, je jednou z klíčových změn, které si vláda předsevzala prosadit. Ne náhodou nový zákoník představoval i premiér Petr Nečas (ODS). [celá zpráva]

Zákoník změní stávající zvyklosti jako jsou pevné tabulkové částky, které lidé mohou od soudu získat za zdravotní újmy. [celá zpráva]

Přehled nejdůležitějších změn v Občanském zákoníku

Změn se dočká rovněž dědické právo. Jednak dojde k rozšíření okruhu dědiců, jednak bude možné nárok na dědictví něčím podmínit.

Mladiství budou moci nabýt svéprávnosti již v 16. letech, pokud dokáží, že jsou soběstační a nezávislí na rodičích. Lidé rovněž budou moci požadovat náhradu ceny zvláštní obliby, což se bude vztahovat na věci, k nimž člověka pojí hlubší vztah.

Profesor Karel Eliáš, který je autorem nového občanského zákoníku

Profesor Karel Eliáš, který je autorem nového občanského zákoníku

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Nový kodex, který tým pod vedením profesora Karla Eliáše připravoval řadu let, má 3046 paragrafů, ale zároveň ruší 231 jiných právních předpisů. Například jeho účinností zanikne samostatný zákon o rodině, o sdružování občanů, o vlastnictví bytů či velká část obchodního zákoníku.