Hlavní obsah
Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) Foto: Jan Handrejch, Právo

Po 50 letech se mění soukromé právo, nový občanský zákoník je hotov

Druhý pokus ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS) o vznik nového občanského zákoníku míří do finále. Klíčový kodex, který po téměř půl století nově upravuje soukromé právo, dodal Pospíšil vládě poprvé před dvěma lety, starý parlament už ale normu nestihl projednat a schválit. Podruhé má být kabinetu předložen na přelomu března a dubna.

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) Foto: Jan Handrejch, Právo
Po 50 letech se mění soukromé právo, nový občanský zákoník je hotov

Měsíční připomínkové řízení k zákoníku, který obsahuje 3020 paragrafů, skončilo v úterý. Více než 150 podnětů od občanů teď projednají členové rekodifikační komise ministerstva spravedlnosti.

Rodina
Místo stáří v ústavu výměnek
Občanský zákoník vrací do života některé starší instituty, mimo jiné i možnost zřízení výměnku. Pokud důchodce převede například dům na své děti a vymíní si v něm právo doživotního bydlení plus některé úsluhy, získá jistotu, že o něj bude postaráno a neskončí například v domově důchodců.
Adopce dospělého
Zákon umožní adoptovat zletilou osobu. Otevře tak cestu k řešení doposud neřešitelných situací. Například když si chce někdo osvojit 10letou holčičku, která přišla o rodiče, má ale 19letého sourozence a rodina má zůstat pohromadě.
Náhradní mateřství v rodině
Občanský zákoník umožní také biologickým rodičům – dárcům embrya – osvojit si dítě odnošené jejich příbuznou, například sestrou nebo matkou. Náhradní mateřství v rodině tak bude poprvé v české historii legální.
Emancipace od rodičů
Teenager bude moci už před dovršením věku 18 let získat svéprávnost, bude však muset prokázat, že má kde bydlet a má zajištěný stálý příjem. Doposud je to možné pouze v případech, kdy mladistvý starší 16 let hodlá uzavřít manželství. Volit nebo nakupovat alkohol však do 18 let stejně nebude smět.
Delší lhůta na popření otcovství
Otcové mají získat celých šest let místo dosavadních šesti měsíců na vyškrtnutí otcovství v rodném listě dítěte, které není jejich. Pro otce z nesezdaných párů zůstane zachována půlroční lhůta.

„Opakovaně se objevovaly připomínky k ustanovení, že zvíře není věc, nebo byla namítána vágnost výpovědních důvodů u nájmu bytu,“ uvedla mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Palečková. Lidé se často zajímali také o novinky v rodinném právu.

Dědění
Vůle umírajícího je víc než zákon
Závěť nebožtíka, případně dědická smlouva uzavřená ještě za života toho, kdo majetek odkazuje, mají získat přednost před takzvaným děděním ze zákona. Smyslem změny je posílit vliv každého člověka na to, co se s jeho majetkem po smrti stane. Počítá se také se zavedením možnosti zřeknutí se dědictví. Doposud není možné, aby se potomek zřekl práva na majetek svých rodičů ještě za jejich života ve prospěch sourozence.
Dědit ze zákona může i sestřenice
Návrh zákona rozšiřuje počet dědiců ze zákona, tedy těch, kdo jsou oprávněni uplatnit dědický nárok i v případě, že zesnulý po sobě nezanechal závěť. Bez závěti budou moci dědit kromě dětí, rodičů a sourozenců i praprarodiče zesnulého či jeho bratranci a sestřenice. Autoři zákona tím chtějí předcházet situacím, kdy majetek propadá státu.

Občanský zákoník má z velké části nahradit dosavadní speciální zákony, především zákon o rodině a obchodní zákoník. Jeho příprava trvala deset let, zahájil ji v roce 2000 tehdejší ministr spravedlnosti a pozdější ombudsman Otakar Motejl. Pokud bude přijat, mohl by začít platit od 1. ledna 2013.

Bydlení
Nájemník si příbuzné nenastěhuje
Nájemník bytu bude muset majiteli nahlásit i dlouhodobou návštěvu. Nebude tak možné nastěhovat si trvale do bytu například vnuka, který pak po smrti prarodiče začne uplatňovat nárok na pokračování nájemní smlouvy.
K bytu patří i společné prostory
Do občanského zákoníku byla nově zařazena pasáž o bytovém spoluvlastnictví doposud upravená zvláštním zákonem. Vlastnictví bytové jednotky bude automaticky zahrnovat i spoluvlastnictví domu, respektive vlastnický podíl na společných částech domu.

„Nový občanský zákoník představuje určitě největší změnu práva za posledních dvacet let,“ řekl Právu předkladatel návrhu kodexu Pospíšil. „Vedle trestního zákoníku je to nejklíčovější právní předpis, který svým obsahem ovlivní život každého občana v podstatě od narození až po úmrtí,“ podotkl ministr.

Majetek
Koho pozemek, toho dům
Občanský zákoník přináší návrat k odvěké zásadě, že stavby jsou přirozenou součástí pozemku, na němž stojí. Majitel pozemku je zároveň i majitelem příslušného domu, chaty, garáže, kůlny nebo hospodářské budovy. Zákon nepočítá s vyvlastňováním domů a jejich převodem na majitele pozemků, ale praxi by sjednocoval do budoucna.
Kradené auto zůstane kupci
Člověk, který koupí v bazaru kradenou věc, například auto, aniž by věděl, že pochází z krádeže, zůstane jejím majitelem. Povinnost odškodnit toho, kdo byl okraden, zůstane na majiteli autobazaru nebo na zloději, který mu je prodal. Zákon tak má chránit práva kupujících, kteří nabyli majetek v dobré víře.
Jednotná podoba smluv
Kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo mají podle nového občanského zákoníku získat jednotnou podobu bez ohledu na to, zda smluvní vztah mezi sebou uzavírají podnikatelé nebo fyzické osoby. Doposud je třeba, aby například stavební podniky ve smlouvě uvedly, zda se dokument řídí obchodním nebo občanským zákoníkem.

Dosud platný komunistický občanský zákoník z roku 1964 byl v 90. letech opakovaně novelizován. „Stále je ale podstatně chudší, než jsou zákoníky v Německu, Rakousku, Francii a v jiných evropských vyspělých právních státech,“ dodal Pospíšil.

Odškodnění
Odškodnění za újmu na zdraví
Zákoník ruší pevné tabulky, které doposud určovaly výši odškodného za usmrcení nebo zmrzačení člověka. Podle navrhovatelů tak umožní soudcům odškodňovat oběti a jejich příbuzné v mnohem větší výši. Například v případě usmrcení partnera činí současná náhrada pozůstalému manželovi 240 tisíc korun.
Náhrada škody za oblíbenou věc
Přiměřené satisfakce se má nově dostat i člověku, kterému někdo zničil majetek, který sám o sobě penězi vyčíslitelnou hodnotu nemá. Ztráta je však umocněna zvláštním citovým vztahem. Jde o případy, kdy například opilý násilník zabije cizí domácí zvíře nebo někdo úmyslně druhému zničí památku po jeho blízkých, třeba rodinnou fotografii. Zákon v takovém případě hovoří o „ceně zvláštní obliby“, kterou určí soud.
Zvíře není věc
Nová úprava výslovně konstatuje, že „živé zvíře není věc“, i když připouští, že některá ustanovení o věcech se na zvíře mohou použít, ale „jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze živého tvora ani ustanovením zvláštních zákonů vydaných k ochraně zvířat“. Podle návrhu si zvíře například nemůže zakoupit osoba mladší patnácti let. Také při záchraně zvířete dnes člověk nesmí způsobit větší škodu, než jakou má zvíře cenu. Nově bude mít život zvířete přednost před majetkem.

 

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků