Hlavní obsah

Při úrazech hrozí nebezpečí tetanu

16. 11. 2004, 13:54 – ČESKÁ REPUBLIKA
Právo, Jana Herodková

Očkování proti tetanu je spojeno s mnoha mýty. Ten nejběžnější je, že po uplynutí deseti let od očkování je nutné se nechat znovu přeočkovat třemi dávkami, protože vakcína má údajně malou schopnost tvořit protilátky. Opak je pravda.

Foto: Diana Váňová

Nymburský půlmaraton a čtvrtmaraton 2017

Článek

Všechno začalo před mnoha lety. Záznam o provedeném očkování se začal zapisovat do občanských průkazů, protože se nesmí přeočkovávat dříve než za pět let od poslední vakcinace. Není to tedy proto, že by po uplynutí 10 let bylo třeba znovu aplikovat tři injekce.

Vakcíny, kterými se očkuje, jsou natolik schopné vytvořit protilátky, že při častém přeočkování se mohou vytvářet ve vyšší míře tzv. imunokomplexy (spojení protilátky a antigenu), jež působí negativně na zdraví pacienta.

Neznalost neomlouvá

"V posledních několika týdnech a měsících jsem se opakovaně setkal s neznalostí zdravotnických pracovníků, která se týkala běžně prováděného očkování a přeočkování proti tetanu. Zažil jsem tři ukázkové situace, které to jasně dokreslují.," řekl profesor MUDr. Jiří Beran, CSc., z Centra pro očkování a cestovní medicínu, Klinika infekčních nemocí, FN Hradec Králové.

"Obrátil se na nás pacient, který po očkování proti tetanu prodělal výraznou místní i celkovou reakci. Vakcína mu byla poprvé aplikována v rámci ošetření na chirurgii a protože od posledního očkování uplynulo asi deset a půl roku, předal chirurg pacienta do péče obvodního lékaře, aby aplikoval druhou a třetí dávku vakcíny. Po aplikaci druhé dávky se objevila alergická reakce."

"Nedávno se na mne zase obrátila majitelka firmy dodávající zdravotnický materiál do naší ordinace s tím, že při návštěvě praktické lékařky, kam chodí jen zřídka, jí sestřička chtěla aplikovat přeočkování proti tetanu, protože od poslední dávky uplynulo jedenáct let. Navíc pacientku upozornila, že bude muset podstoupit sérii třech dávek vakcíny," dodal Beran.

"Vrcholem všeho bylo, když studentka bakalářského studia na lékařské fakultě při obhajobě práce v rámci státní zkoušky byla dotázána chirurgem, jak by postupovala u poranění, kde by pacient měl interval od poslední vakcinace 11 let. Studentka odpověděla, že by aplikovala jen jednu dávku vakcíny, a to se jí stalo osudným. Komise přerušila zkoušení a doporučila jí, aby se dostavila na podzimní termín státní zkoušky," sdělil profesor.

Vlastně se nic nestalo

V podstatě se nic dramatického nestalo. Pacient nezemřel a majitelka firmy dostala správnou informaci. Budoucí bakalářka zkoušku napodruhé asi udělá. Jen selhal lidský faktor. Proto je i pro laiky tak důležité vědět, že obor, který se zabývá očkováním, patří v současné době mezi nejdynamičtější medicínské obory a navíc se týká každého z nás.

Všichni jsme už mnohokrát očkováni byli a další očkování, stejně jako přeočkování budeme muset podstoupit. Neměli bychom se proto spoléhat jen na znalosti lékaře a zdravotních sester a doufat v jejich odpovědnost. Měli bychom alespoň rámcově sledovat novinky, které se týkají zdravotnictví a hlavně našeho zdravotního stavu. Vývoj medicíny je proto nutné sledovat i v tak zdánlivě okrajové oblasti, jako je přeočkování proti tetanu.

Správný postup

"Přijde-li do ordinace praktického lékaře pacient a od poslední dávky vakcíny neuplynul interval delší 15 let, pak se přeočkovává jen jednou dávkou vakcíny. Patnáctiletý interval znamená, že mezi oběma daty (poslední a nynější vakcinace) není doba delší než 15x365 dní. Očkovat se sice může již po deseti letech od poslední vakcinace, ale je to zbytečné. U osob nad 60 let věku se pak znovu přeočkovává po deseti letech.

Lékař by měl vědět, že účinnost vakcíny může být nespolehlivá u osob s onemocněním imunitního systému nebo u osob, které prodělávají imunosupresivní terapii. To se týká například léčby kortikoidy, cytostatiky nebo vlivem některých chorob. Pokud se tito pacienti poraní, musí se jim současně s očkováním podat antitetanický humánní imunoglobulin," dodává profesor Beran.

Jiná situace ovšem nastane, jestliže nevíme, kdy jsme byli naposled očkováni, nemáme očkovací průkaz a tento údaj není ani v naší zdravotní dokumentaci. Nic však není ztraceno. Podle rozboru krve se dá zjistit, zda přeočkování potřebujeme nebo zda zatím ještě není třeba.

Hlasujte v anketě pod článkem:
Pamatujete si datum svého posledního očkování proti tetanu?

Anketa

Pamatujete si datum svého posledního očkování proti tetanu?
Ano
56,3 %
Ne
43,7 %
Celkem hlasovalo 748 čtenářů.

Vyhláška se musí dodržovat

Informace o očkování a přeočkování proti tetanu je sice jasná, ale stále existuje řada zdravotnických pracovníků, kteří se dopouštějí omylů nebo přímo poškozují pacienta a přeočkovávají jinak, než je uvedeno ve vyhlášce 439/2000 Sb., (platí již od ledna 2001) a podle její novelizace (vyhláška 30/2004, platná od 01/02/2004) konkrétně dle paragrafu 4, odstavec 3 a 4 a podle paragrafu 14.

Nejdůležitější informace pro laiky i odborníky: nově se proti tetanu přeočkovává po 10-15 letech jen jednou dávkou vakcíny. K dopravním a sportovním úrazům dochází velmi často. Je proto dobré vědět, jak jsme na tom s očkováním proti tetanu.

Reklama

Související témata:

Výběr článků