Hlavní obsah

Sexuoložka Laura Janáčková: Počítače v hlavách mužů

20. 7. 2014, 18:01
Právo, Laura Janáčková

Kdysi mi přišla SMS, ve které se mě muž ptal, jestli s ním chci mít trvalejší vztah, nebo jestli budu pouze jeho milenka. Psal mi: „Ty si to rozjela, to sis měla rozmyslet dřív. Žít ano-ne, spát ano-ne.“ Chtěla jsem se vyhnout přímé odpovědi, jak už to tak ženy přirozeně dělávají. Tak jsem mu odpověděla: „Takhle reagují roboti a počítače!“

Foto: archív Laury Janáčkové

Laura Janáčková

Článek

Muž mi odpověděl, že dokáže pochopit odpověď ano i ne. Ale rozšíření o další alternativu, tedy typicky ženské nevím, je podle něj pro mě značně nevýhodné. Vnáší totiž do naší budoucnosti velký prvek nestability.

I-t’ing, neboli Kniha proměn, je tři tisíce let starý čínský text. Lidé v Číně se s jeho pomocí radí o své budoucnosti. Tato kniha fascinovala v 17. století německého matematika Leibnize. Díky ní vymyslel binární, tedy dvojkovou soustavu. Všechny počítače dnes pracují na principu binárního kódu. Ten umožňuje redukovat velký problém na řadu menších problémů se systémem dvou odpovědí: ano, nebo ne. Přesněji řečeno 0 nebo 1.

Žádné zbytečné komplikace

Ve své ordinaci se často setkávám s muži, jejichž systém myšlení spolehlivě využívá binární kód. Milenku ano, či ne, rozvést se ano, či ne, milenku, či manželku… Pokud postupuji v terapii podle kódu matematika Leibnize, muži situaci lépe pochopí. Dokážou porozumět svým i partnerčiným emocím. A vždy, opravdu vždy, se dopracují k řešení. Muži také podvědomě tuší, že jejich životní spokojenost závisí na rozhodnutí mezi ano a ne. Tak proč by si komplikovali život jinými složitostmi.

Ženy vysílají v rámci vzájemného porozumění různé, pro muže zdánlivě nelogické a nesrozumitelné signály. Pánové na rozdíl od nich bývají čitelní. Většinou vědí, co chtějí.

Muž, který potká ženu, vyhodnocuje ve své mysli, zda je mladá či stará, hezká či ošklivá, přitažlivá či nepřitažlivá, sexy či unylá, chce ji či nikoli.

Naopak ženě při takovém setkání plují myšlenky po hladině bez vln. „Je docela hezký, ale má prstýnek, takže ženatý, jak se na mě dívá, bude to asi proutník, líbím se mu, má sice trochu bříško, ale také velké, rychlé auto a drahé hodinky.“

Ženy často opravdu nevědí, co chtějí

Na jednoduchou otázku, zda s ním půjde na večeři, často odpoví: „Ráda bych, ale nevím, možná, asi…“ Ženy neznají přesnou odpověď. Zvažují totiž nepřeberné množství možností, a tak se často stane, že vlastně ani nevědí, co chtějí.

Muž se ženě líbí, protože je vysoký, má modrý stín po vousech, široká ramena a jeví se jí jako fyzicky přitažlivý. Přesto neví, jestli ho opravdu chce. Nebo se jí nelíbí, není fyzicky přitažlivý, ale pozor, disponuje zdroji: je bohatý, chová se k ní štědře a má interesantní společenské postavení. Žena ho pak nehodnotí jako nepřitažlivého. Řekne si, že má charisma, což může znamenat, že jí připadá sexuálně přitažlivý.

Muž může mít také sexy mozek nebo sexy spodek a i tehdy má naději na lásku ženy. Když ji tělesně opravdu nepřitahuje, což se stává třeba v případě, že má užší ramena než ona sama, ani tehdy mu to nahlas nepřizná. Většinou se vymluví na chemii. A muž opět nedostane jednoznačnou odpověď.

Chytrá žena nabídne dvě alternativní řešení

Ženy vysílají v rámci vzájemného porozumění rozmanité, pro muže zdánlivě nelogické a nesrozumitelné signály. Na rozdíl od nich bývají pánové čitelní. Většinou vědí, co chtějí, protože myslí jako počítače.

Binární myšlení mužů využívají chytré ženy v dlouhodobém svazku. Léta zkušeností je naučila, že nemá smysl zatěžovat partnera nekonkrétními, všeobjímajícími problémy. Musí se zaměřit na cíl. Když manžel přijde z práce domů, nesnaží se ho sáhodlouze seznámit s problémem ani ho nezatěžují tím, co by se s ním mohlo udělat, kdyby… Nabízejí mu dvě alternativní řešení: „Uděláme to tak, nebo tak?“

Jejich binární myšlení však může mít i tuto podobu: „Buď pojedeme o dovolené k moři, nebo tam pojedu s někým jiným.“ Dnešní doba vychovala také ženy, u kterých převládá jedničková soustava. V praxi to vypadá tak, že partnerovi nedají vybrat a nastolují diktát. Neměly by však zapomenout na možnost, že muž, kterému neumožní volbu, má stejně vždycky na výběr!

Reklama

Související články

Výběr článků