Hlavní obsah

Ideální věk pro rodičovství je podle Čechů před třicítkou

4. 2. 2003, 17:57 – ČR

Z průzkumu vyplývá, že více než polovina Čechů se domnívá, že nejvhodnějším věkem, kdy by měli mít lidé své první dítě, je mezi 25 a 29 rokem života u mužů i u žen. Průzkumu, který se uskutečnil ve druhém lednovém týdnu, se zúčastnilo více než tisíc respondentů starších patnácti let.

Foto: Michaela Poláková

Starosta Jan Tourek

Článek

Autorka projektu, Petra Šalamounová uvedla, že ve společnosti přetrvává dlouhodobě zakořeněná představa o ideální rodině se dvěma dětmi. Pro tento počet potomků se vyslovilo 67 procent dotázaných.

Rodinu se dvěma dětmi upřednostňují téměř tři čtvrtiny vysokoškoláků. Tři a více dětí naopak preferují zejména nábožensky založení lidé a respondenti s velmi nízkými příjmy. Za nejvhodnější věk pro vstup do manželství lidé považují u mužů stáří mezi 25 až 29 lety. Ještě koncem osmdesátých let minulého století to bylo 22 až 24 let. Názor, že by se žena měla vdát do 25 narozenin, ovšem ve společnosti stále přetrvává.

Podle více než poloviny dotázaných je ideální věk matky při prvním porodu mezi 25 a 29 lety. Ještě v roce 1996 však převládal názor, že by žena měla prvního potomka porodit do 24 let. Za ideální věk matky při posledním porodu považuje většina lidí dobu mezi 35 a 39 lety. Věk vyšší než 40 let připadne vhodný spíše absolventům základní školy. Vysvětlením by mohlo být to, že více vzdělaní lidé si uvědomují rizika spojená s pozdním mateřstvím.

Porodnost v ČR se dlouhodobě nezvyšuje ani neklesá

Prudký pokles porodnosti nastal v ČR po roce 1993, v posledních letech stagnuje. Podle odborníků může být důvodem zhoršení ekonomických podmínek pro zakládání rodiny. Jiní se domnívají, že je jím změna hodnot a otevření nových možností pro mladé lidi.

Možný je i souběh obou příčin. "Určitým problémem při srovnávání reálných dat a ideálu je, že zatímco výzkum pokrývá všechny věkové skupiny starší 15 let, reprodukce se zúčastňují převážně jen lidé ve věku mezi 20 a 30 lety," konstatovala Šalamounová. Zmíněná skupina se ale ve svých názorech od ostatních nejvíce liší. Právě oni považují za ideální věk novomanželů a matek prvního dítěte 30 let a více.

Reklama

Související témata:

Výběr článků