Hlavní obsah

Hádky se dají řešit i kultivovaně, bez výčitek a vulgarismů

13. 10. 2009, 12:10
Novinky, Dana Sokolová

Hádky ke vztahu prostě patří. A pokud někdo tvrdí, že doma žádné hádky nemají, pak jsou to opravdu velmi vzácné výjimky a nebo jednoduše lžou. Ovšem nejsou hádky jako hádky a jak tvrdí psychologové, hádat se musí umět.

Foto: Profimedia.cz

Hádka by měla posunout vztah dvou lidí s různými názory dopředu. Není vždy vítěze, přesto se lidé mohou dohodnout na určitých kompromisech, což vztah může i obohatit.

Článek

Každý člověk je jiný, a proto nelze najít žádný patent na dokonalé partnerství bez hádek a svárů. Mnohem snazší je naučit se hádat konstruktivně, tak abyste hádkou dosáhli svého a obešlo se to bez nejrůznějších výčitek a vulgarismů. Aby tím netrpěl nejen váš vztah, ale ani vaše okolí. 

I takové běžné hádky, jež dávají průchod problémům, mohou totiž sklouznout v určitý typ psychického týrání, což s milostným pošťuchováním nemá již absolutně nic společného. Pokud při hádkách používáte urážky, výčitky, zraňující porovnávání, pak nejde o hádku, ale o psychický teror, jehož účelem je zcela něco jiného, než vyřešit problém či jiná nedorozumění.

Nejde vždy o nefunkční vztah

V každém případě hádky mohou existovat v každém vztahu a nemusí vždy jít o známku nefunkčnosti vztahu. Někdy prostě dva lidé spolu nedokáží lépe komunikovat. A pokud to nepřekročí určitou mez, pak nelze toto domácí klima odsuzovat. Důležité je, aby po hádce došlo k dohodě a ne pouze k ponížení partnera.

Hádka by měla posunout vztah dvou lidí s různými názory dopředu. Není vždy vítěze, přesto se lidé mohou dohodnout na určitých kompromisech, což vztah může i obohatit.

Bohužel hádky dávají průchod nejen myšlenkám, ale i emocím. Někdy není ani tak důležité, co člověk řekne, ale jakým tónem. Hněv nám mění tón řeči, vnáší ironii a sarkasmus. A naučit se toto vše ovládat není vůbec jednoduché.

Základem konstruktivní hádky je umění formulovat negativní pocity a nespokojenost vůči konkrétnímu chování partnera, tak aby nedošlo k výčitkám. Nesmí se zapomínat ani na sebekritiku a pozitivní ocenění partnera. Jedině tak dokážete ze sebe dostat negativní afekty, jež umožní následné sblížení partnerů.

Návod manželského pradce G. Bacha jak takovou konstruktivní hádku vést:
1. Správné načasování - K názorové výměně má dojít po předběžné dohodě partnerů na správném místě, ve správné chvíli, nejlépe, když jsou sami a není nic jiného na programu - a to co nejdříve po kritické události.
2. Měly by být ventilovány pocity, které v nás partnerovo chování vzbudilo.
3. Předmětem konstruktivní hádky musí být konstruktivní konkrétní pozorovatelné chování.
4. Žádné zobecňování problému.
5. Žádné argumentování míněním druhých lidí.
6. Žádné útočení proti osobám nebo předmětům, které má partner rád, které nesouvisejí s předmětem debaty.
7. Žádné vytahování staré události.
8. Hádka se má nést v duchu fair - play - bez "úderů pod pás", útoku na partnerova slabá místa, například na jeho zdravotní problémy, či fyzické nedokonalosti.
9. Žádný monolog. Partner musí také dostat slovo. Oba partneři by se měli zapojit časově zhruba stejně. Je často chybou mužů, že odmítají debatu přijmout a častou chybou žen, že ji nedokáží ukončit a argumentují nekonečnou záplavou slov. Myslete na oba tyto aspekty.
10. Na závěr by mělo dojít k sebekritice - uznání i své chyby, jež přispěla ke konfliktu. Je dobré nabídnout ruku ke smíru, pokusit se dohodnout, co dělat, aby v budoucnu ke kritické události nedošlo

Hádky před dětmi by měly být absolutně tabu

Hádky by měly být výhradně záležitostí dospělých. Děti by měly být zcela mimo hru. Pokud už partneři děti mají, měli by řešit konflikty takovým způsobem, aby se dětí nedotýkaly. Děti jsou velmi citliví a vnímaví tvorečkové, kteří všechny tyto emocionální výlevy dospělých intenzivně vstřebávají. Bohužel tyto negativní zkušenosti je mohou ovlivňovat po celý život a proto je tak důležité dávat si pozor, jak takové neshody řešíte.

Výměna názorů rodičů před dětmi je jedním ze zdravých výchovných prostředků. Dítě se tak učí, jak argumentovat a nebojí se pak v dospělosti vstupovat do konfliktních situací ve vlastním životě. Ale výměna názorů není totéž jako vulgární a ponižovací hádka, jak mnohé hádky v domácnostech vypadají.

Děti se s takovými situacemi nedokáží samy vyrovnat. Snaží se je řešit za rodiče. Často v sobě řeší otázku - koho má raději, s kým by v případě rozvodu zůstalo apod. Takové otázky však pro dítě představují těžké závaží. Vnitřní duševní napětí se pak odráží v různých oblastech jeho života, především ovlivňuje jeho chování a výkony ve škole.

Reklama

Související témata:

Související články

Ženy dokáží odpustit dříve než muži

6. 3. 2008, 8:51

Schopnost odpouštět je dar, ale u obou pohlaví nepřichází přirozeně. Podle nejnovějšího výzkumu totiž mužům trvá mnohem déle ve srovnání s ženami odpustit...

Výběr článků