Hlavní obsah

CVVM: Stále platí, že muž je živitel a žena se stará o domácnost

6. 2. 2003, 20:11

Nejen v představách lidí, ale i ve skutečnosti přetrvává spíše tradiční názor na rozdělení rolí v rodině, kdy je muž živitelem a žena strážkyní rodinného krbu.

Článek

Přestože za posledních pět let přestávají být některé činnosti považovány za výhradně ženské či mužské, v otázce péče o děti, úklidu, vaření či možnosti věnovat se koníčkům stále existuje rozpor mezi ideálním stavem a skutečnou situací v rodinách. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Respondenti v lednovém průzkumu odpovídali na otázky, kdo by se měl v rodině věnovat určitým činnostem, zda muž, žena či oba stejně a jak tomu skutečně v jejich rodině je.

Polovina odpověděla, že nakupovat potraviny a uklízet je spíše ženskou povinností. O tom, že žena by měla vládnout kuchyni, je přesvědčeno dokonce 78 procent dotázaných. Čísla popisující skutečnost jsou ještě vyšší. Žena chodí nakupovat v 65 procentech, ve třech čtvrtinách rodin uklízí a kuchařkou je v 84 procentech domácností. Funkci pečovatelky o domácnost a děti zastává žena častěji v rodinách věřících a zastánci její tradiční role jsou zejména lidé starší 60 let.

O tom, že muži přísluší povinnost finančně zajistit rodinu, je přesvědčeno 64 procent lidí, ale pouze v polovině domácností tomu tak skutečně je. Usilovat o profesní kariéru a společenské funkce by měl podle více než třetiny dotázaných také spíše muž a čtvrtina mu přisoudila i větší iniciativu v intimním životě.

Největší rozpor panuje v otázce péče o děti. Dvě pětiny dotázaných se domnívají, že to je starost ženy, ale ve skutečnosti se žena stará o potomstvo v 57 procentech domácností. Počet mužů, kteří pečují o své ratolesti, je vyšší pouze ve věkové skupině 20 až 29 let, zatímco padesátníci se spíše než dětem věnují společnosti. Jen u vysokoškoláků odpovídá snaha přesunout část starostí s výchovou ze ženy na muže skutečnosti.

Rovnoprávnost mezi oběma pohlavími by podle respondentů měla být jen v případě starostí o rodinný rozpočet a v pěstování společenských kontaktů. Ve skutečnosti jsou rodinné finance záležitostí obou partnerů pouze ve dvou pětinách domácností a spíše padají na bedra ženě. Výjimkou jsou pouze rodiny vysokoškoláků. I společenské kontakty jsou častěji doménou jen jednoho z partnerů a možnost věnovat se koníčkům zas náleží více mužům, než by si respondenti představovali.

Za posledních pět let se více respondentů staví za rovnoprávnější rozdělení činností v rodině. Odklánějí se od názoru, že pečovat o děti a nakupovat potraviny by měla spíše žena, a že finanční zajištění domácnosti, kariéra a společenské funkce jsou záležitostí muže. Ve skutečnosti se žena oprostila pouze od hlavního podílu na starostech o rodinné finance a nakupovat chodí naopak o více než 20 procent častěji než v roce 1998. Péče o děti přibylo jak ženě, tak oběma partnerům.

Reklama

Související témata:

Související články

Nová tabletka umožní sex kdykoliv do 24 hodin

4. 2. 2003, 16:08

Dosažení erekce kdykoliv během 24 hodin umožní mužům s erektilní dysfunkcí lék Cialis. Britská pobočka americké firmy Eli Lilly ho právě uvedla na trh. "Dovolí...

Ženy nejvíc vzrušuje romantika

5. 2. 2003, 18:29

Dokonale fungující recept na ženský orgasmus by byl jistě bestsellerem. Ale takový zatím není k mání. I když podle mnoha ženských časopisů stačí pár prima...

Výběr článků