Hlavní obsah

Inkontinence není důvod ke studu

16. 9. 2021, 5:55

Při inkontinenci dochází k samovolnému úniku moči. Jde o překvapivě častý problém nevyhýbající se žádnému pohlaví a ani věkové skupině. Může mít řadu příčin - a právě v závislosti na nich pak lze hledat způsob řešení tohoto nepříjemného stavu. Proto je třeba hodit stud za hlavu a obrátit se co nejdříve na lékaře.

Foto: Profimedia.cz

V Evropě má problém s únikem moči až čtyřicet pět milionů lidí. Bylo by škoda zůstávat mnohdy dlouhé roky v ústraní jen proto, že si pacient raději pořídí pleny a vložky, než aby se svěřil specialistovi.

Článek

Z podstaty věci jde o potíže, které se spousta lidí stydí řešit. Jedná se ale o zdravotní stav jako jakýkoli jiný, který vyžaduje léčbu a kontrolu lékařem. Váhajícím možná pomůže informace, že inkontinencí u nás trpí až 40 % populace.

A odhaduje se, že v Evropě má problém s únikem moči až čtyřicet pět milionů lidí. Rozhodně tedy nebudou první ani poslední, s kým odborník, nejčastěji urolog, bude věc řešit.

Neléčená inkontinence může vyvolávat i psychické problémy, nemluvě o snižování kvality osobního, partnerského i pracovního života. Bylo by škoda zůstávat mnohdy dlouhé roky v ústraní jen proto, že si pacient raději pořídí pleny a vložky, než aby se svěřil specialistovi.

Proč se to děje?

Aby lékař mohl správně nastavit léčbu, musí zjistit, proč k úniku moči dochází. Různé příčiny vyžadují různé způsoby řešení.

 • Stresová inkontinence: Moč uniká při zvýšeném tlaku na močový měchýř. Tlak může způsobit kašel, kýchání, smích, cvičení nebo třeba zvedání těžkých předmětů. Může se tak dít z důvodu oslabeného svěrače močového měchýře, případně závěsného aparátu močové trubice. Tento druh inkontinence může u žen způsobovat také těhotenství, porod nebo menopauza. Muže naopak relativně často postihuje po operaci prostaty nebo při nádorovém onemocnění v okolí močového měchýře či prostaty.
 • Urgentní inkontinence: Jde o náhlé a intenzivní nutkání k močení, které bývá následované nechtěným únikem moči. Způsobují ji bud nekontrolované stahy svaloviny močového měchýře, nebo zvýšená citlivost receptorů umístěných v jeho stěně. Ale také tumor v močovém měchýři nebo onemocnění nervového systému, jako jsou Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, roztroušená skleróza či mozková mrtvice. Není-li odhalena příčina urgentní inkontinence, diagnóza pak zní hyperaktivní močový měchýř.
 • Paradoxní inkontinence (z přeplnění): Projevuje se neúplným vyprazdňováním s postupně se zvětšujícím zbytkem moči v měchýři. Moč vlastně „přetéká" z přeplněného měchýře. Na vině bývá obstrukce odtoku moči nejčastěji způsobená zvětšenou prostatou, zúženou močovou trubicí, pokleslou dělohou a poševními stěnami nebo lze za příčinu považovat získanou slabost svaloviny močového měchýře způsobenou nejčastěji nervovým poškozením po diabetu či jiné nemoci.
 • Funkční inkontinence: Tělesné či duševní postižení brání člověku včas navštívit toaletu.
 • Totální inkontinence: Tento termín je někdy používán k popisu stavu trvalého úniku moči či pravidelného neovladatelného úniku velkého množství moči. To způsobuje velmi omezená kapacita močového měchýře zapříčiněná vrozenou anatomickou vadou, poraněním míchy či přímo močového ústrojí, stavy po radiační léčbě, abnormální komunikací močového měchýře a přilehlých struktur.
Jak funguje močový měchýř
Močový měchýř běžně udrží 150-200 ml moči.
Prostřednictvím série reflexů a signálů nervy a močový měchýř koordinují svoji aktivitu spolu se svalstvem pánevního dna a svěračem močové trubice.
Když se močový měchýř naplní, vzroste v něm tlak. Nervy tento tlak zaregistrují a dají o něm vědět mozku.
Mozek následně vyšle signály přes nervy, aby vnější svěrač zůstal uzavřen.
Když jsme připraveni jít se vymočit, mozek dá nervům signál, aby se močový měchýř vyprázdnil. Uvolníme svaly obklopující močovou trubici a močový měchýř může bezpečně vyloučit moč.

Na co se bude lékař ptát?

Z výše vyjmenovaných možných příčin onemocnění jasně plyne, že by nikdo neměl s návštěvou urologa váhat. Ženy mohou využít i služeb svého gynekologa, ale ještě lépe pak specializovaných urogynekologických ordinací, protože právě u žen bývají často gynekologické i urologické potíže provázané.

Není také od věci promyslet si odpovědi na otázky, které vám lékař položí, předem - možná to bude chtít trochu pozorování... Na co tedy budete lékaři odpovídat?

 • Jak často a jaké množství moči uniká?
 • Kdy k úniku moči dochází? (Smích, kašel, kýchnutí, cvičení, samovolně...)
 • Jak často chodíte na toaletu přes den a v noci?
 • Používáte nějaké inkontinenční pomůcky?
 • Dochází k úniku moči i při pohlavním styku?
 • Objevuje se v moči krev?
 • Jaký je proud moči při vědomém močení?
 • Kolik máte jako žena za sebou porodů nebo gynekologických operací s možným vlivem na inkontinenci?
 • Trpíte cukrovkou, roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou nebo jiným onemocněním, které by na únik moči mohlo mít vliv?

Na základě vašich odpovědí vás lékař obvykle nasměruje na minimálně některá z následujících vyšetření: rozbor moči, krevní testy, prověření proudu moči, ultrazvuk, stresový test nebo cystoskopie, při které se zkoumá stav močových cest.

Léčbě by měl aktivně pomáhat i pacient

Pokud vyšetření vyloučí závažná onemocnění typu karcinomu apod., velmi pravděpodobně vám lékař doporučí spolu s další medicínskou léčbou i několik opatření a změn ve vašem životě.

Faktem totiž je, že kondice močového měchýře a svalů, které se na jeho práci podílejí, klesá i s věkem a je závislá na způsobu našeho života, trénovanosti, množství pohybu apod.

S inkontinencí se například setká každá třetí žena starší šedesáti let. Močový měchýř mohou také dráždit různé potraviny či nápoje atd.

Foto: Profimedia.cz

Svaly pánevního dna, které ochabují z nejrůznějších příčin, lze velmi účinně posilovat a tím i často zlepšit či úplně vyřešit problém s inkontinencí.

„Ke konzervativním léčebným postupům patří změna životosprávy včetně úbytku na váze v případě obézních pacientů, dobré je také přestat kouřit a pít kávu. Pacient by měl také omezit těžké fyzické aktivity. Kromě změny životního stylu se rovněž doporučuje rehabilitace a fyzikální léčba, mezi které se řadí trénink močového svěrače, gymnastika svalů pánevního dna, elektrostimulace včetně vaginální elektrické stimulace svalů pánevního dna, překonávání nutkání, tzv. bladder drill, neuromodulační a neurostimulační techniky a tak dále,“ vypočítává profesor Marek Bajbuk, hlavní lékař pražské urologické kliniky UroKlinikum.

Účinný zákrok
V pražské Fakultní nemocnici Motol začali již před lety, jako první v ČR, využívat unikátní terapii pro léčbu inkontinence spočívající v implantaci malého neurostimulátoru umístěného do pánevní oblasti. „Jakmile je neurostimulátor implantován, propojí se prostřednictvím elektrod se sakrálními nervy a začíná vysílat elektrické impulzy nízké intenzity do nervového okruhu. Ten řídí funkci močového měchýře a tím ji upravuje tak, aby mozek dával pokyny k močení stejně jako u zdravých lidí. Stimulaci nastavujeme pomocí programu na dálku," vysvětluje Michal Rejcht z Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.
Ve světě je tato implantační terapie naprostým standardem, u nás se o ní ale příliš neví. Tento způsob léčby je vhodný pro pacienty, kterým selhaly medikamentózní způsoby léčby. „Ve srovnání s jinými postupy má sakrální neuromodulace mnohem lepší výsledky. Inkontinenční příhody dokážeme díky této terapii snížit až o 95 % a pomohli jsme i s extrémní frekvencí močení s četností návštěv toalety i třicet pětkrát denně,” dodává Rejchrt.

Cvičení není náročné

Pro ženy obecně, ale zejména pak ve středním a vyšším věku, jsou blahodárné například Kegelovy cviky, jež snadno najdete na internetu. Ale nejlepší je, pokud vás je naučí např. fyzioterapeutka. Jde totiž o to, že svaly pánevního dna, které ochabují z nejrůznějších příčin, lze velmi účinně posilovat a tím i často zlepšit či úplně vyřešit problém s inkontinencí.

Základem jsou jednoduché a vědomé stahy poševních svalů a svěračů a další drobné posilující pohyby. Důležitá je ale přesnost jejich provedení.

Pomáhají i tzv. vaginální konusy - závažíčka, jež si žena zavádí do pochvy a snaží se je tam pomocí svalů udržet. Právě tím je zpevňuje. Pro tyto účely jsou vhodné i známé Venušiny kuličky, erotická pomůcka sloužící primárně k jemnému vaginálnímu dráždění, která zároveň i přirozeně posiluje svaly v této oblasti. Cvičení tedy může být velmi příjemné.

Kromě toho mají lékaři samozřejmě k dispozici řadu medikamentů (v závislosti na typu problému) a dalších metod, jak potíže řešit. Mohou přistoupit k zavedení tzv. pásky do okolí močové trubice, která jí poskytne podporu při zvýšení vnitrobřišního tlaku, případně provést další zásahy.

Cílem všech druhů léčby ale je, aby používání inkontinenčních pomůcek typu vložky či pleny (jak pro ženy, tak pro muže) bylo pouze dočasné, pokud už je jich potřeba.

Svaly pánevního dna potřebují posilovat

 • Dobrá kondice svalů pánevního dna je vysoce důležitá zejména pro ženy (posilovat tuto oblast samozřejmě mohou i muži). Tyto svaly pomáhají při porodu, po něm je důležité je zregenerovat a dále pak, ideálně cvičením, pokud možno předcházet poklesu orgánů pánevního dna, jako jsou např. děloha, vaječníky a právě močový měchýř.
 • Oslabené svaly v této oblasti a pokles orgánů totiž často vedou k inkontinenci, a to i v mladším věku.
 • Povolenými svaly pánevního dna kromě rodiček nejvíce trpí ženy i muži po čtyřicítce, lidé po operacích pánve, ženy v menopauze a lidé dlouhodobě nosící těžká břemena.
 • Posílením těchto svalů můžete výrazně zmírnit jak únik moči, tak bolesti zad, pokles neboli prolaps dělohy, únik stolice, hemoroidy a v neposlední řadě zlepšíte své sexuální prožitky a výrazně zvýšíte možnost dosažení orgasmu.
I problém se střevy se dá řešit
Inkontinence se nemusí týkat pouze moči, ale i stolice. V nejtěžších případech nedokáže pacient udržet větry, řídkou a ani tuhou stolici. Fekální inkontinence vzniká nefunkčností svěračů konečníku, poruchou či špatnou koordinací jednotlivých orgánů.
„Jde o nervové poškození, selhává komunikace mezi střevním traktem, mozkovými centry a nervy ve svalech, které běžně zajišťují náležitou a správnou funkci střev,” vysvětluje Július Örhalmi z Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové.
I v tomto případě lze k léčbě použít sakrální neuromodulaci a používá ji i hradecká nemocnice. „Sakrální modulace spočívá v zavedení malého neurostimulátoru pod kůži v horní části hýždě. Přístroj je napojený na nervy v oblasti křížové kosti, které ovládají konečník. Zde pomocí slabých elektrických impulzů obnovuje jejich správnou aktivitu,” popisuje Örhalmi.

Může se vám hodit na Seznamu:

Reklama

Související témata:

Výběr článků